USA testar ett vaccin mot coronavirus

maj 21, 2020
USA har börjat testa ett vaccin mot COVID-19 hos människor och är i den första fasen. Resultaten kommer dock inte att bli tillgängliga på en gång. Detta för att det tar lång tid att ta fram ett vaccin som är tillämpligt för de stora massorna. Men forskarna jobbar så fort de kan.

I USA har forskare börjat testa ett vaccin mot coronavirus COVID-19 hos människor. Detta beror på det akutläge som har uppstått på grund av den pågående pandemin. Även om de väntade resultaten är lovande kan vi dock inte förvänta oss att vaccinet kommer vara redo inom den närmaste framtiden.

Det vetenskapliga namnet på vaccinet är för tillfället mRNA-1273. Bokstäverna hänvisar till den biokemiska mekanism som man använder i tillverkningen. Den består av en genetisk plattform som transkriberar virusets genetiska kod för att tolka det på konstgjord väg.

Testningen äger rum i staden Seattle i delstaten Washington i USA. Det nationella forskningscentret för allergier och infektionssjukdomar, National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) och Kaiser Permanente Washington Health Research Institute (KPWHRI), ett hälso- och sjukvårdssamfund, finansierar forskningen. Det biotekniska företaget Moderna tillhandahåller ekonomiskt stöd.

Vad innebär testfas 1?

För att testa vaccinet mot coronavirus COVID-19 har forskare använt en öppen studie. Detta innebär att både forskare och deltagare är medvetna om den dos som ska användas och hur länge den administreras. Detta skiljer sig från ett blindtest eller ett dubbelt blindtest, där antingen en eller båda parter är omedvetna om alla villkor. Det här är dock inte en jämförande studie med placebo. Det är i stället ett sätt att utvärdera responsen på vaccinet utan att jämföra det med ett annat ämne.

I den första testfasen injicerade forskare ämnet i 45 patienter. Testpersonerna är personer mellan 18 och 55 år som vid injicering var friska. Det är viktigt att klargöra att alla testpersoner frivilligt är med i studien.

Var och en har fått en injektion med den första dosen av vaccinet och kommer att få en ny dos efter en månad. Vissa kommer att få en dos på 25 mikrogram, medan andra får 100 eller 250 mikrogram. Nu måste vi vänta i åtminstone sex veckor innan vi får de första resultaten. Dessa resultat kommer att indikera om forskarna kan gå över till den andra testfasen av framtagandet.

Ett vaccin håller på att tas fram.
USA har initierat den första testfasen av ett vaccin mot coronavirus.

Fortsätt läsa: Viktiga förebyggande åtgärder mot COVID-19

Tekniken man använder för att producera vaccin mot coronavirus COVID-19

Vaccinets namn hänvisar till den teknik som forskarna använder för att producera det – mRNA är en förkortning som betyder ”messenger ribonucleic acid”. Detta beror på att coronaviruset är ett RNA-virus. All dess genetiska information finns i denna molekyl, som liknar DNA men inte är densamma.

Det faktum att coronaviruset är ett RNA-virus ger det en hög mutationskapacitet. Detta förklarar delvis varför det gått från att vara en partikel som endast infekterade djur till att ha förmågan att även sprida sig bland människor.

Olika stammar av COVID-19 har identifierats genom sekvenserna av deras genom, dvs. deras totala arvsmassa. De två huvudstammarna är S och L. Men i varje land där viruset har spridit sig upptäcker forskarna gradvis olika mutationer. Mutationerna upptäcks om landet i fråga har tillräckligt med teknik för att analysera virusets genom.

Med tanke på den stora mutationskapacitet som detta virus har, har man komponerat vaccinet baserat på de för närvarande kända genomen av coronavirusvarianterna SARS och MERS. Dessa är partiklar av samma virusfamilj, och är de som tidigare orsakat två epidemier bland människor.

Coronaviruset är ett RNA-virus med hög mutationsförmåga.
Baserat på de olika stammarna av coronavirus har forskare artificiellt producerat vaccinet som för närvarande är i testfas 1.

Upptäck mer: Några vanliga myter om coronaviruset

Sista sparken för vaccinet

Forskare som har den genetiska informationen om SARS och MERS, har lagt till den muterade genomsekvensen som man hittade i Wuhan, Kina. Med hjälp av denna information, tillsammans med mARN-teknik, har de kunnat producera vaccinet. Detta gjorde det möjligt för forskarna att dessutom snabbt utveckla vaccinet eftersom att det hjälpte dem att räkna ut hur smittsamt viruset faktiskt är.

Namnet på viruset kommer, med rätta, från dess kronformade yttre. Piggarna på ”kronan” av COVID-19 är en del av mekanismen som gör att det kan penetrera celler. I dessa piggar finns det ett protein som agerar som en nyckel som låser upp tillgången till de cellulära membranen i människans kropp.

Vad kan vi förvänta oss av testfasen av vaccin mot coronavirus COVID-19?

Testfasen av detta vaccin ger hopp. Det betyder att det har skett framsteg när det kommer till att identifiera viruset, och även när det gäller kapaciteten att förhindra det på en cellulär nivå. Men, det är dock viktigt att komma ihåg att testningen fortfarande är i sin första fas.

Vi måste vänta minst 6 veckor till för att få veta de första resultaten. Därefter måste forskarna analysera huruvida resultaten är tillräckligt bra för att gå vidare till fas 2. Specialister på immunisering beräknar att det kommer att ta ungefär ett år innan vaccinet är helt utvecklat och tillgängligt för massorna.

  • Casadevall, Arturo, and Liise-anne Pirofski. “The convalescent sera option for containing COVID-19.” The Journal of Clinical Investigation 130.4 (2020).
  • Liu, Cynthia, et al. “Research and Development on Therapeutic Agents and Vaccines for COVID-19 and Related Human Coronavirus Diseases.” (2020).
  • Prompetchara, Eakachai, Chutitorn Ketloy, and Tanapat Palaga. “Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic.” Asian Pacific J. allergy Immunol 10 (2020).
  • Chen, Wen-Hsiang, et al. “The SARS-CoV-2 Vaccine Pipeline: an Overview.” Current Tropical Medicine Reports (2020): 1-4.