Upptäck effekterna av värme på kroppen

Den mänskliga kroppen kan reglera sin kroppstemperatur för att hålla den på ungefär 36,5 °C. När det finns för mycket extern värme kan den här regleringsmekanismen dock misslyckas. I den här artikeln berättar vi allt om de sex effekterna som värme kan ha på kroppen.
Upptäck effekterna av värme på kroppen

Senaste uppdateringen: 19 juni, 2020

Effekterna som värme kan ha på kroppen visar sig när systemet som reglerar kroppstemperaturen inte längre kan klara av sin uppgift. Om detta system inte reglerar sig själv kan värme leda till livshotande tillstånd.

Människor har ett inneboende system i kroppen som är programmerat att hålla temperaturen vid cirka 36,5 °C. Denna kroppstemperatur gör det möjligt för organen i kroppen att fungera normalt. När kroppstemperaturen ändras kommer det med oönskade effekter. När den genomgår stora förändringar, kan detta manifestera sig med patologiska symptom. Både hypotermi och hypertermi kan orsaka dödsfall.

Hur kroppen styr effekterna av värme

Kroppen har två mekanismer för att göra sig av med värme:

 1. Ökat blodflöde till huden. Genom att orsaka vasodilatation i huden kan kroppen få till en värmeväxling med omgivningen. Detta tillåter kroppen att avge överskottsvärme så att det inte påverkar organen.
 2. Svettningar. Svett tar bort överskottsvärme då den avdunstar, eller evaporerar. När svett avdunstar kyler det ner kroppen. Människokroppen är utrustad med svettkörtlar som kan eliminera upp till en halv liter svett per timme.

När miljön är för varm, med en temperatur över 35 °C, kan svettningarna inte längre effektivt kyla av kroppen. Om kroppen upptäcker att förlusten av vätska och salter genom svett har tagit kroppen för nära uttorkning avbryter den svettningarna. Om detta sker är det möjligt att effekterna av värme, vilka vi beskriver nedan, manifesterar sig i kroppen.

effekterna som värme kan ha på kroppen: svettig panna
Att svettas är en av kroppens försvarsmekanismer för att kyla av sig när den är för varm.

Du kanske också vill läsa: 5 enkla huskurer för svettiga fötter

Effekterna av värme på kroppen

Dålig andedräkt

Uttorkning påverkar alla kroppens vävnader. En av de drabbade vävnaderna är munslemhinnan. En uttorkad munslemhinna ger upphov till torr mun på grund av brist på saliv. Utan saliv börjar bakterier att sprida sig, eftersom en av försvarsmekanismerna är frånvarande. Spridning av bakterier kan orsaka dålig andedräkt eller halitos.

Värmekramper

Svettningar tar inte bara bort vätska från kroppen utan också salter och elektrolyter. Den mänskliga kroppen behöver elektrolyter för sina cellfunktioner. En av de vävnader som kräver mest salter och elektrolyter är muskelvävnaden.

Om du svettas för mycket kan detta leda till att du förlorar för mycket elektrolyter, vilket kan leda till att du drabbas av muskelkramper eller kramper i extremiteterna. Detta är ett varningstecken. Om du har värmekramper, bör du upphöra med fysisk aktivitet och dricka något. Nästa steg, om man inte kan avbryta uppvärmningen, är värmeutmattning.

Värmeutmattning

Om man inte vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder, kan förlust av vätskor och salter genom svettningar leda till värmeutmattning, särskilt i situationer med fysisk ansträngning.

Några symptom på värmeutmattning är följande:

 • Takykardi
 • Allmän trötthet
 • Irritabilitet
 • Hyperventilering
 • Hypotension

Värmeslag

Detta sjukdomstillstånd liknar värmeutmattning. Skillnaden är dock att värmeslag är orsakat av långvarig exponering för solen. En person lider av värmeslag när dennes regleringsmekanismer inte fungerar på grund av denna långvariga exponering för solen.

Några symptom på värmeslag är:

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Huden i ansiktet är blossande röd och torr
 • Illamående och kräkningar
 • Törst
kvinna solar och kommer att uppleva effekterna som värme kan ha på kroppen
Långvarig exponering för sol kan orsaka värmeslag.

Den här artikeln kan intressera dig: De bästa tipsen för att skydda håret mot solen

Värmesynkope

Värmesynkope, eller svimning av värme, har flera orsaker. En av dem är effekten av värme på kroppen. Extrem värme kan orsaka överdriven vasodilatation och omfördelning av blodet, vilket minskar blodflödet till hjärnan.

Värmesynkope är ett kliniskt tillstånd orsakat av blodets oförmåga att upprätthålla ett tillräckligt flöde till hjärnan. Eftersom inte tillräckligt med blod når hjärnan får den inte tillräckligt med syre vilket leder till att centrala nervsystemet aktiverar en kontrollmekanism.

Denna kontrollmekanism består av att försöka se till att kroppen är i ett horisontellt läge för att förbättra blodflödet till hjärnan. I allmänhet brukar man innan svimningen uppleva suddig syn och känna sig vinglig och yr. Lyckligtvis brukar man återhämta sig snabbt. När kroppen är i horisontellt läge kan tillräckligt med blod nå hjärnan, och personen kvicknar till.

Värmeslaganfall

Den mest allvarliga formen av värmerelaterade sjukdomstillstånd. Detta kan orsaka dödsfall och anses vara en medicinsk nödsituation.

De första symptomen är värmeutmattning eller värmeslag. När dessa situationer inte löses på kort sikt kan de eskalera till ett slaganfall.

Upp till en kroppstemperatur på 40 °C kan kroppen aktivera vissa försvarsmekanismer. Om temperaturen överstiger 41 °C slutar dessa mekanismer att fungera. Cellerna kan inte arbeta under dessa förhållanden och detta kan leda till multiorgansvikt eller ödem i hjärnan med påföljande ischemisk celldöd.

Hur man förhindrar effekterna av värme på kroppen

För att förhindra skadliga effekter av värme på kroppen kan du vidta några förebyggande åtgärder. Följer du dessa kan detta förhindra att du drabbas av några farliga konsekvenser av värme. Dessa åtgärder består av att:

 • Dagligen dricka mycket vatten.
 • Inte utsätta dig för solen utan skydd under längre perioder.
 • Avbryta kroppsarbete och träningsaktiviteter om eller när du utvecklar symptom som värmekramper eller utmattning av värmen.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Moreno, María del Mar Sánchez, Rosa Isabel Cristóbal Martínez, and Raquel Sola Díaz. “Manifestaciones del golpe de calor en personas mayores.” Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud. Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP), 2017.
 • Arredondo-García, J. L., et al. “Agua: la importancia de una ingesta adecuada en pediatría.” Acta pediátrica de México 38.2 (2017): 116-124.
 • Bustamante Cabrera, Gladys, and Guisela Margoth Magne Quispe. “Deshidratación.” Revista de Actualización Clínica Investiga 36 (2013): 1857.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.