Två spanska sjukhus testar ny cancermedicin

Ett nytt läkemedel har använts i försök med patienter med långt gångna tumörer, men det kan även användas för cancer i ett tidigt skede.
Två spanska sjukhus testar ny cancermedicin

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Enligt nya rön testar två spanska sjukhus en ny cancermedicin. Snart kommer de att även testa behandlingen på maximalt 24 patienter med tumörer vars diagnos inte ser bra ut.

Det första skedet av cancerstudien

Rosa bröstcancersymbolen

Studien kommer att utföras vid Gregorio Marañon Hospital och Navarra Clinical University.

I det första skedet av cancerstudien har fem patienter med tumörer som inte svarat på andra behandlingar redan påbörjat behandlingar med den nya medicinen (BO-112). Dessa fem patienter kan vara de första av en grupp på 12-24 cancerpatienter som deltar i den första fasen av den kliniska studien.

Ett läkemedel från Spanien

Medicinen började vid Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, men nu utvecklar ovan nämnda hälsocenter i Madrid och Pamplona den. Läkemedlet är som sagt från Spanien, men det kommer inte att dröja innan det blir internationellt.

Tidsprognosen säger att den första konferensen för American Cancer Association i juni, där man diskuterar de största framstegen inom onkologi, diskuterade de första resultaten från studierna. Man tror att denna cancermedicin kan komma ut på marknaden inom 3-4 år.

Immunterapi

Immunterapi är en process som revolutionerar behandlingen av cancer. Istället för att direkt bekämpa tumörceller, likt traditionell kemoterapi, attackerar den istället cancern med hjälp av kroppens egna naturliga försvar.

Här stimuleras inte bara immunsystemet, utan lärs även att identifiera maligna celler. Med rätt träning kan dina naturliga försvar därefter hantera tumören. Immunterapi krymper tumörerna med färre bieffekter. Därför minskar den skadan på frisk vävnad. Dessa framsteg höjer därför gradvis chanserna för personer med tumörer, inklusive melanom och lungcancer.

Vilka tumörer som medicinen behandlar

glad kvinna med huckle

Man kan redan finna medicin för immunterapi på marknaden, och man kommer att lägga till detta spanska läkemedel kommer på listan som en ny cancermedicin.

Inledningsvis var det menat för att behandla solida tumörer (bröst, lung, äggstocks, lever, endokrin, melanom, sarkom, etc.), men de har hittills valt patienter med påtagliga och åtkomliga tumörer för sina studier (inklusive melanom med kutan metastas). De levererar läkemedlet med en injektion direkt i tumören, väglett av ultraljud.

Detaljer om ny cancermedicin

Generellt kommer man att testa den nya behandlingen på de som behandlats med andra metoder utan framgång. Det inkluderar även metoder utöver immunterapi. Först måste man först effektivt demostrera det nya läkemedlet. Sedan kan man använda det i andra tidiga skeden av sjukdomen, till och med innan kirurgi.

I dagsläget kallar man läkemedlet för BO-112, vilket indikerar att det fortfarande befinner sig i den experimentella fasen. Man har dock höga förväntningar på det. Det skulle bli den första medicinen att kombinera två lovande metoder för att bekämpa cancer: immunterapi och autofagi. Det är en mekanism som gav den japanske forskaren Yoshinori Ohsumi Nobelpriset i medicin 2016.

Det spanska läkemedlet behöver dock inte arbeta ensamt. I framtiden kan man kombinera det med annan immunterapi. Redan nu testar man dessa möjligheter i andra kliniska studier.

Ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn

kvinna på mammografi

Dessa studier är ett utmärkt exempel på hur ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn kan te sig. Under 2010 gav Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) läkemedelslicensen till ett lovande spanskt företag. Det var ett litet bioteknologisk företag som föddes ur samarbetet: Bioncotech Therapeutics.

Marisol Soengas – chef för Bioncotechs melanomgrupp – ledde studierna.

Hon säger: “Forskare får generellt sett få chanser att se resultat från laboratoriet direkt nå patienten. Denna kliniska studie är resultatet av samarbetet mellan forskare från flera olika discipliner som ett fantastiskt lag från Bioncotech ledde. Vi på CNIO är väldigt stolta över detta stora steg.”

Resultaten från dessa studier presenterades vid den största onkologikonferensen i världen – American Society of Clinical Oncology conference (ASCO) – som ägde rum i början av juli.

Huvudbild från wikiHow.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Anel, A., Martínez-Lostao, L., & Pardo, J. (2015). Second meeting of the Spanish Immunotherapy Group GEIT (Grupo Español de Inmunoterapia), January 16, 2015, in Zaragoza, Spain.
  • Misra, R., Acharya, S., & Sahoo, S. K. (2010). Cancer nanotechnology: Application of nanotechnology in cancer therapy. Drug Discovery Today. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2010.08.006
  • Gottesman, M. M. (2002). Mechanisms of Cancer Drug Resistance. Annual Review of Medicine. https://doi.org/10.1146/annurev.med.53.082901.103929

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.