Tjocktarmscancer ökar hos unga

En stor studie har visat att tjocktarmscancer ökar bland unga. Läs mer om vilka faktorer som orsakar denna sjukdom och hur du kan förebygga den.
Tjocktarmscancer ökar hos unga

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Man har observerat en avsevärd förändring av förekomsten av fall av tjocktarmscancer under de senaste decennierna. En av de mest alarmerande aspekterna är att man ser fler och fler fall av tjocktarmscancer hos unga människor. Å andra sidan verkar fallen hos äldre vuxna minska.

Tjocktarmscancer, även känt som kolorektalcancer, består av olika typer av cancer som drabbar ändtarmen eller tjocktarmen. Det är en av de vanligaste cancerformerna. Faktum är att man uppskattar att en av tjugo personer kommer att få det under sin livstid.

Det stora antalet fall av tjocktarmscancer gör det också till den näst vanligaste orsaken till cancerdöd i världen.

Symptomen på tjocktarmscancer hos unga

kvinna med illustrerad tarm

För det mesta börjar tjocktarmscancer med bildandet av små cellmassor i ändtarmen och/eller tjocktarmen.

US National Library of Medicine noterar att symptom på tjocktarmscancer till en början kan vara subtila och svåra att upptäcka. Detta gäller särskilt hos yngre människor.

Följande är de karakteristiska symptomen:

 • Blödning från ändtarmen, antingen med eller utan smärta.
 • Blod i avföringen, under eller efter tarmtömning.
 • Blod i toaletten.
 • Förändringar i mönster för tarmtömningar. Detta kan vara exempelvis förstoppning, diarré eller båda.
 • Ändrad form eller storlek på avföringen. Särskilt tunnare avföring.
 • Det krävs en större ansträngning vid tarmrörelser om du inte tidigare haft det problemet.
 • Viktminskning utan uppenbar anledning.
 • Ökad trötthet och minskad träningslust.
 • Känsla av mättnad, uppblåsthet eller kramper i bukområdet.

Orsaker och riskfaktorer bakom tjocktarmscancer hos unga

Forskare har ännu inte lyckats reda ut varför antalet fall av tjocktarmscancer har ökat bland unga. De uppskattar att endast 10 till 20% av fallen beror på ärftliga faktorer, som Lynch syndrom och familjär adenomatös polypos.

De påpekar också att när en sjukdom ändrar sitt mönster från en generation till nästa, ligger svaret i miljöfaktorer snarare än genetik. Dessutom har de funnit att det finns två tydliga riskfaktorer.

Kost, bakterier och inflammationer

Enligt olika undersökningar är ohälsosamma livsmedel direkt kopplade till tidigt debuterande tjocktarmscancer. Till exempel är en kost rik på fett och bearbetat kött, i kombination med ett lågt intag av frukt och grönsaker, en riskfaktor.

Fetma är ofta relaterat till en stillasittande livsstil. Detta är också en riskfaktor för tjocktarmscancer. Förändringar i tarmfloran, som förekomsten av vissa bakterier, är också en orsak till att många personer under 50 år fått tjocktarmscancer.

Dålig kost och förändringar i tarmfloran kan orsaka inflammation. Detta skapar skadliga kemikalier som i vissa fall orsakar DNA-mutationer och stimulerar cancertillväxt. Detta eftersom att det hämmar immunförsvaret och förhindrar det från att bekämpa cancer.

Kemikalier i miljön

Vissa kemikalier i miljön kan orsaka tjocktarmscancer, som till exempel bekämpningsmedel i luften, vattnet, jorden och maten vi äter.

Det finns forskning som visar att dessa kemikalier kan förändra vårt DNA. De kan också orsaka skadliga mutationer i ändtarmen och dess celler. Därtill kan de även orsaka förändringar i sammansättningen av tarmbakterierna.

Giftiga produkter kan vara skadliga, även om exponering sker medan fostret fortfarande är i livmodern. Exponering för flera kemikalier samtidigt kan leda till mycket skadliga interaktioner.

Hur lades studien upp om tjocktarmscancer hos unga?

American Cancer Society har publicerat en rapport som samlade in data från en stor studie genomförd 2020. Denna studie visar att det finns en slående ökning av fall av tjocktarmscancer bland personer under 50 år.

Data samlades in av Surveillance, Epidemiology, End Results-programmet, National Cancer Institute och National Register Programme of the Centers for Disease Control and Prevention.

Studien använde data som samlats in mellan 1995 och 2016. Den täckte 95 % av USA:s befolkning och inkluderade även data från andra delar av världen. Dessutom använde forskarna sig av studier fram till 1975 som grund för att fastställa relativa överlevnadstrender. Många andra källor kompletterade också informationen.

Forskningen sträcker sig fram till 2016 eftersom de sista årens data kräver att en period på två till fyra år samlas in, bearbetas och sprids. Men forskarna gjorde också uppskattningar som sträcker sig fram till år 2020.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Allt om kolostomi – orsaker, tekniker och komplikationer

Vad visar studierna?

tjocktarmscancer bland unga

Forskningen drar slutsatsen att antalet fall av tjocktarmscancer hos personer äldre än 65 år har minskat. Den visar därtill att det finns en ökning av fall av tjocktarmscancer hos unga. Forskarna uppskattar att denna sjukdom drabbade 12 % av personer under 50 år år 2020.

Vidare har fallen ökat bland personer mellan 20 och 39 år sedan 1980-talet. Och hos dem i åldern 40 till 54 år har ökningen varit mer märkbar sedan 1990-talet. Under de senaste 20 åren har dock förekomsten av tjocktarmscancer hos personer i åldern 50 år och äldre minskat.

Antalet fall har ökat med 2,2 % per år hos personer under 50 år. De upptäckte också följande om dödlighet:

 • Hos 65-åringar: dödligheten började minska från 2008 med en hastighet av 3 % per år.
 • Från 50 till 64 år: dödligheten minskade bara med 0,6 % per år.
 • Under 50 år: dödligheten ökade med 1,3 % per år.

Detaljer om studien

Studien upptäckte också variationer i data relaterade till olika etniska grupper. Det är inte klart om skillnaderna beror på genetiska faktorer eller skillnader i livsstil.

Uppgifterna visade följande:

 • Mellan 2012 och 2016 var den lägsta förekomsten av fall av tjocktarmscancer bland öar i Stilla havet och i Asien. Förekomsten var 30 fall per 100 000 invånare.
 • Bland vita och latinamerikaner var förekomsten 39 fall per 100 000 invånare.
 • Bland svarta var förekomsten 46 fall per 100 000 invånare.
 • Dessutom har vissa ursprungsbefolkningar, som ursprungsbefolkningen i Alaska, den högsta andelen med 89 fall per 100 000. Det är också den enda gruppen där dödligheten i tjocktarmscancer inte har minskat de senaste åren.

Forskningen gjorde också viktiga fynd om detektion och diagnostisering av denna typ av cancer. Forskarna fann att 66 % av personer över 50 år hade utfört sina rekommenderade screeningtester 2018. Ett annat chockerande faktum är att mer än hälften av fallen av tjocktarmscancer orsakas av påverkbara riskfaktorer.

Förebyggande av tjocktarmscancer hos unga är den bästa åtgärden

Forskarna fann alltså att många fall av tjocktarmscancer går att förebygga. För att göra detta måste vi leva en hälsosam livsstil. Vi bör träna regelbundet, ha en kontrollerad kroppsvikt och äta en hälsosam kost.

Dessutom måste vi vara noga att ta de screeningtester som finns tillgängliga. Som vi nämnde gäller detta alla, inte bara äldre. Att upptäcka tjocktarmscancer tidigt kan vara skillnaden mellan liv och död.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.