Tips som hjälper dig förebygga stroke

Tips som hjälper dig förebygga stroke

Senaste uppdateringen: 24 december, 2018

Visste du att konsekvenserna av stroke är så allvarliga att de kan leda till döden? Det är just därför vi i dag ska titta på de bästa sätten att förebygga stroke. Det är en god idé att lära sig känna igen de symtom som kan tolkas som en varningssignal. På så vis kan du vara mer medveten om eventuella risker.

Vad orsakar stroke?

Stroke uppstår när blodkärlen i hjärnan blockeras, antingen på grund av en koagulering eller på grund av någon form av blödning. Symtomen beror på svårighetsgraden av varje enskilt fall.

Huvudsakliga symtom

När en stroke uppstår påverkas flera områden i kroppen och även sinnena, främst minne, rörlighet, tal, beteende och även tankar. Dessa symtom, tillsammans med vissa andra tecken, kan vara en varningssignal på att något är fel. De kan uppkomma långsamt eller visas snabbare. I vissa fall kan symptom uppkomma under en period på några dagar upp till några veckor.

Tecken som kan tyda på en stroke

  • Domningar
  • Svaghet eller lätt ansiktsförlamning, som påverkar ena sidan av kroppen.
  • Talsvårigheter eller förståelse
  • Synsvårigheter
  • Mycket stark och plötslig huvudvärk åtföljd av högt blodtryck
  • Yrsel
  • Förlust av balans eller muskelkontroll

Om du har något av dessa tecken är det viktigt att du söker vård så snart som möjligt, eftersom ju tidigare detta behandlas, desto större chans har du att reparera skador utan värre konsekvenser.

Rekommendationer för att förebygga stroke

Kontrollera ditt blodtryck

När ditt blodtryck är högre än 130/80 är risken hög att drabbas av en stroke. Eftersom högt blodtryck inte ger några varningssignaler är det viktigt att du testar ditt blodtryck regelbundet för att säkerställa att ditt blodtryck är på en normal nivå.

Om det inte är det kan din läkare definitivt ge några viktiga rekommendationer. Några av dessa skulle i första hand vara relaterade till din kost och förändringar i din livsstil, som motion, till exempel, och att sluta röka eller dricka alkohol – om du gör dessa saker.

Om ditt blodtryck har blivit för högt, och endast om det är absolut nödvändigt, kan din läkare skriva ut läkemedel.

Håll koll på din vikt

Att hålla koll på din vikt är också viktigt för att förebygga stroke. Om du är överviktig är det viktigt att du försöker gå ner några kilon och nå den idealvikt som rekommenderas av din läkare. Övervikt är en annan riskfaktor för att drabbas av en stroke.

Det bästa sättet att minska din vikt är genom fysisk träning och genom att göra allt du kan för att äta hälsosamt, vilket innebär att äta mycket frukt och grönsaker, samt att försöka så mycket som möjligt att minska konsumtionen av livsmedel med mycket fett och socker.

Nyttig kost

En balanserad kost lägger stor vikt vid hälsosamma livsmedel, vilket verkligen gör stor skillnad. Det skyddar dig från risken att drabbas av en stroke, diabetes, högt kolesterol, höga triglyceridnivåer, högt blodtryck och flera andra tillstånd.

För att följa en hälsosam kost bör du undvika stekt mat och snabbmat samt öka din konsumtion av frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, fisk, kyckling eller kalkon.

Och kom ihåg… Det är bättre att förebygga än att behandla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kernan, W. N., Ovbiagele, B., Black, H. R., Bravata, D. M., Chimowitz, M. I., Ezekowitz, M. D., … Wilson, J. A. (2014). Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000024
  • WHO, W. H. O., WHF, W. H. F., & WSO, W. S. O. (2011). Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. World Health Organization. https://doi.org/NLM classification: WG 120
  • National Stroke Foundation. (2010). Clinical guidelines for stroke management 2010. National Stroke Foundation. https://doi.org/10.1007/978-981-10-9035-6_165

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.