Tecken på slaganfall du bör känna till

Tecken på slaganfall du bör känna till

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2022

Ett slaganfall, även känt som en stroke, kan kopplas till högt blodtryck, en stillasittande livsstil och för många kalorier i kroppen. Vi löper även högre risk att drabbas av slaganfall om vi röker, dricker för mycket alkohol och är under stor press.

I den här artikeln ska vi berätta om några viktiga tecken på ett slaganfall.

Vad du bör veta om slaganfall

När blodet inte flödar i tillräckliga mängder till hjärnan får cellerna inte de näringsämnen och det syre de behöver för att fungera som de ska, vilket gör att de dör. Cerebrovaskulära sjukdomar är den tredje ledande dödsorsaken i västvärlden och den främsta anledningen till permanent handikapp. De är även en av utlösarna av neurologiska brister hos äldre.

Med det sagt varnar läkare att stroke även kan drabba ungdomar och barn. En tidig diagnos är A och O för att undvika problem.

Det finns olika typer av slaganfall baserat på vilket område av hjärnan som drabbats:

Ischemisk stroke

ischemiskt slaganfall

Den här typen av slaganfall kallas även cerebral infarkt och sker när blodtillförseln till hjärnan plötsligt förloras. Detta på grund av ett blockage av vissa artärer som ansvarar för att föra blod till hjärnan. Det kan bero på en ansamling av kalcium, en emboli eller arterioskleros.

Hemorragisk stroke

Den här typen av slaganfall inträffar när ett blodkärl i hjärnan går sönder, antingen på grund av en medfödd aneurysm eller högt blodtryck. Blödningen leder till ett slaganfall eftersom det berövar det cerebrala området på sin blodtillförsel eller för att blodet utsätter blodstrukturerna för tryck.

När proppen tas bort tar det mellan 24 och 48 timmar att fastslå vilket område som påverkats.

Hur man känner igen ett slaganfall

typer av slaganfall

Oavsett orsaken eller typen av slaganfall handlar det alltid om en medicinsk nödsituation eftersom de sker plötsligt och kan lämna allvarliga, permanenta följdsjukdomar på bara ett par minuter. Allvarligheten beror även på mängden blod som är involverad.

Hur allvarliga skadorna är kan variera beroende på hur snabbt man får medicinsk assistans. Det är därför det är så viktigt att vara medveten om de varningstecken kroppen ger oss.

Om du är i den riskgrupp som löper högst risk att drabbas av ett slaganfall ska du hålla extra utkik efter dessa tecken:

Yrsel och problem att gå

  • Eftersom blodflödet till hjärnan har minskat kommer du plötsligt känna dig yr.
  • Du kan även uppleva brist på balans och koordination, vilket kan få dig att snubbla.
  • Alla rörelser som kräver uppmärksamhet kommer påverkas.

Svaghet eller avdomnad

avdomnad i händerna

Ett tecken på slaganfall är att inte kunna lyfta armarna (en i taget eller båda samtidigt) och hålla dem i luften. Du kommer även känna dig avdomnad och ha problem att lyfta saker, även om de knappt väger något. Många tappar vad de håller i händerna.

Vidare kan man känna en stickande känsla eller avdomnad i benen. Du kan behöva sätta dig och sitta stilla i några sekunder eftersom dina lemmar inte verkar fungera.

Problem att prata

När man drabbas av ett slaganfall kan man inte bara få svårt att röra på sig och gå, utan även få problem att uttrycka sig. Sluddrande tal, att inte kunna hitta tillräckliga termer för att förklara något eller osammanhängande tal kan vara tecken på ett slaganfall.

Ansiktsparalys

Du kan även uppleva ansiktsparalys, såväl som andra svårigheter att uttrycka dig. Känslan liknar den du får hos tandläkaren och får bedövning för att ta bort en tand. Med andra ord kan du inte le eller öppna ögonen. Paralysen sker nästan alltid på bara en sida av ansiktet.

Du kan även uppleva andra typiska problem som associeras med slaganfall, såsom grumlig, mörk eller dubbelsyn.

Intensiv migrän

kvinna med migrän

Vi har alla upplevt huvudvärk, till och med starka varianter. Men innan en stroke kan du uppleva en migrän så stark att du inte kan göra någonting. Värken dyker upp plötsligt och ackompanjeras av yrsel, illamående och kräkningar. Om man drabbas av en hemorragisk stroke kan huvudvärken till och med få en att svimma.

Det huvudsakliga karaktärsdraget hos dessa tecken är att de kan dyka upp utan att personen märker det. Andra kan tro att personen är distraherad, trött, förvirrad eller till och med berusad. När symptomen dyker upp i några sekunder eller minuter och sedan försvinner upplever du ett övergående slaganfall, men du får inte avfärda symptomen.

Det är ett tydligt tecken på att blodet inte når din hjärna ordentligt och att du kan komma att drabbas av en allvarlig stroke i framtiden. Du bör i så fall ringa en ambulans så att medicinska experter kan diagnostisera ditt problem.

Många sjuksköterskor eller ambulansförare gör ett test på plats. Det består av tre delar:

  • Ansikte: analysera om det finns muskelasymmetri i ansiktsdragen.
  • Armar: testa om patienten frivilligt kan röra på sina armar eller om denne känner stickningar och avdomnad i dem.
  • Tal: ställ en serie frågor för att fastslå om patienten har svårigheter att tala eller om denne låter berusad eller drogad.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.