Talk och äggstockscancer: finns det en koppling?

Talk och äggstockscancer: finns det en koppling?

Senaste uppdateringen: 11 november, 2018

Alla har vi förmodligen använt talk eller babypuder någon gång, eller i alla fall någon produkt som innehåller det som en ingrediens. Talk används för en rad olika saker, och det hittas främst i kosmetika, ansiktspuder och produkter för bebisvård. Nyligen genomförda studier har dock visat att överdriven användning av talk kan vara kopplat till äggstockscancer på grund av dess ingredienser.

Vad är talk?

Denna produkt består huvudsakligen av magnesiumsilikat, vilket är en blandning av silikon, magnesium, syre och väte. I dess naturliga form innehåller magnesiumsilikat en giftig substans som är bäst känd som asbest, och detta ämne kan enligt flera hälsostudier leda till olika typer av cancer. Sedan 1970 har USA:s federala bestämmelser och regler slagit fast att talk är fritt från asbest.

Idag används talk vanligtvis som en basingrediens i kosmetiska produkter såväl som produkter som vanligtvis marknadsförs till kvinnor. Vanligen är dess syfte att absorbera överflödig olja eller fukt för att hålla huden torr och förhindra att utslag bildas. Av denna anledning använder många kvinnor det som en hygienprodukt, eftersom det kan hålla intimområden torra och luktfria.

Äggstockscancer

Varningar

American Cancer Society varnar dock att flera studier har visat att det finns en koppling mellan användning av denna produkt i könsregionen och utveckling av äggstockscancer. Alla studier är överens om att applicering av den i detta område av kroppen gör att det kan färdas till livmodern, äggledarna och äggstockarna, vilket orsakar inflammation i de interna organen samtidigt som en bra miljö skapas för tillväxten av cancerceller.

Användning av talk i bebisvård och rengöring kan också influera uppkomsten av äggstockscancer senare i livet eftersom talkpartiklar som tar sig upp i det kvinnliga fortplantningssystemet kan stanna i äggstockarna i flera år och potentiellt orsaka sjukdomen i vuxen ålder.

En studie som genomfördes 1971 fann att talkpartiklar hittats i 75% av tumörerna som undersöktes. En annan studie som genomfördes i åtta länder med 19 olika forskare slog fast att kvinnor som applicerar talkprodukter i könsregionen löpte 30-60% högre risk att utveckla äggstockscancer.

American Cancer Society har redan gett flera varningar om förhållandet mellan talk och äggstockscancer, men Mat- och läkemedelsadministrationen (FDA) har inte rekommenderat att talkbaserade produkter tas bort från marknaden eller ens att tillverkare ska tvingas lägga till en etikett som beskriver riskerna med långsiktig användning av produkterna, framförallt i könsregionen.

Varningar om användning av talk

Babypuder

Trots detta har resultaten från flera studier av talkprodukter runt om i världen fått ett flertal hälsoorganisationer och till och med visa talkproducenter att varna allmänheten om korrekt användning av dessa produkter.

American Academy of Pediatrics rekommenderar inte längre att man använder talk för att behandla och förebygga blöjeksem. Detta beslut togs efter att man fann att talk kan skada barns lungor och orsaka andningsproblem.

Johnson & Johnsons babypuder kommer nu med en etikett som rekommenderar att produkten endast bör användas externt och att du bör undvika att använda det på sår samt kontakt med ögon och näsa på grund av möjliga andningsproblem.

Coalition for Cancer Prevention har föreslagit att alla produkter som innehåller talk ska ha en varningsetikett som nämner kopplingen mellan talk och ökad risk för äggstockscancer: “Regelbunden användning av talk i könsregionen av kvinnor kan avsevärt öka risken för äggstockscancer.”


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.