8 tidiga tecken på äggstockscancer

Trots att det är en av cancertyperna med högst dödlighet kan tidig upptäckt öka den förväntade livslängden med upp till 95%.
8 tidiga tecken på äggstockscancer

Senaste uppdateringen: 14 november, 2018

Äggstockscancer har kallats “den tysta mördaren”. Symtomen kan dyka upp när sjukdomen redan är långt gången och svår att behandla. Denna typ av cancer är den näst vanligaste gynekologiska cancertypen bland kvinnor, men har högre dödlighet i nästan alla fall där den upptäcks för sent.

Enligt rapporter från de senaste åren överlever endast 50% av kvinnorna som diagnostiseras med äggstockscancer upp till fem år efter den inledande diagnosen. Detta eftersom den i många fall upptäcks i ett sent skede. Experter säger dock att tidig upptäckt av denna sjukdom kan höja den förväntade livslängden med upp till 95%.

Äggstockscancer kan drabba kvinnor i alla åldrar, men störst risk löper personer som är 50 år och äldre, medan 65-åriga kvinnor löper allra störst risk att drabbas.

Det är viktigt att lära sig om symtomen som kan varna oss om möjlig äggstockscancer. Först bör du dock komma ihåg att dessa röda flaggor bör undersökas av en specialist eftersom de även kan relatera till andra hälsoproblem.

Varningstecken för äggstockscancer

Äggstockscancer

Följande symtom har kopplats till äggstockscancer, men kan även vara tecken på andra hälsoproblem. Att ha dessa i åtanke och identifiera dem kan vara nyckeln till tidig upptäckt av sjukdomen och att få behandling i tid.

Uppsvullen buk

Trots att detta är ett vanligt symtom för många hälsoproblem kan en svullen mage vara ett tecken på äggstockscancer. Om du lägger märke till att du ofta drabbas av detta är det bäst att tala med en läkare.

Matsmältningssymtom

Utöver svullen buk kan symtom som dålig matsmältning, förstoppning, magkramper, obehag eller förändringar i avföringsvanorna också vara varningstecken.

Bäckensmärta

Bäckensmärta kan vara en väldigt tidig signal för denna sjukdom. Om smärtan är frekvent och till synes utan förklaring är det bäst att tala med en läkare och undvika att maskera den med smärtstillande.

Ryggsmärta

Om du upplever smärta i ländryggen och inte kan förklara det kan det vara ytterligare ett symtom på denna sjukdom.

Frekvent och okontrollerad urinering

Om du plötsligt känner behovet av att urinera ofta och att du nästan inte kan kontrollera det, är det möjligt att något inte står rätt till. Dessa problem kommer oftast med smärta eller en brännande känsla under urinering, samt frekvent urinering med korta intervaller.

Dessa symtom kan indikera en svaghet i bäckenbottenmuskulaturen, eller vara ett tydligt tecken på en urinvägsinfektion. Det är dock viktigt att tala med en läkare eftersom dessa symtom även kopplats till äggstockscancer.

Oförklarlig viktuppgång eller viktnedgång

Många kvinnor känner sig ofta glada över att plötsligt tappa vikt, men det är inte normalt och det kan vara ett tecken på att något är fel i kroppen. Samma sak gäller oförklarlig viktuppgång. Generellt sett kan du även tappa aptiten eller känna dig mätt hela tiden.

Trötthet

Folk kan känna trötthet på grund av en rad olika hälsoproblem och till och med stress. Detta symtom är dock rätt vanligt när man lider av äggstockscancer. Du kan känna dig trött, energilös och svag rätt ofta, och om du gör det kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till.

Smärta vid sexuellt umgänge

Om du istället för sexuell njutning ofta känner smärta, bör du tala med en läkare eftersom det är ett vanligt symtom för äggstockscancer.

Andra symtom att ha i åtanke

  • Vaginala blödningar hos kvinnor som gått igenom klimakteriet
  • Illamående eller kräkningar
  • Anemi
  • Frekventa magsmärtor

Diagnos på äggstockscancer

Cancer

Äggstockscancer är svårt att upptäcka eftersom symtomen ofta inte dyker upp i sjukdomens tidiga dagar. Om du upplever några av symtomen som listas ovan bör du dock tala med en läkare. Sjukdomen kan diagnostiseras med ultraljud, tomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MRI) och ett blodprov vid namn CA-125.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.