Symptom och behandling av giardiasis

Giardiasis tenderar att orsaka problem som diarré, trötthet, illamående och aptitlöshet. Eftersom behandling av giardiasis är beroende av korrekt diagnos kommer vi att gå igenom de mest framträdande funktionerna vid denna sjukdom i följande artikel.
Symptom och behandling av giardiasis

Senaste uppdateringen: 03 mars, 2021

Symptom som trötthet, illamående, diarré och kräkningar kan vara tecken på en sjukdom som kallas giardiasis. Denna sjukdom leder till oregelbundenhet i tarmarna och orsakas av protozoer. Det är vanligare i varma klimat och förekommer oftast bland barn. Eftersom behandling av giardiasis beror på korrekt diagnos är det viktigt att vara medveten om symptomen och varningstecknen.

Vet du vilken typ av patogener som orsakar denna infektion och hur den sprider sig? Känner du till symptomen? Att veta svaret på dessa frågor hjälper dig att hantera och undvika denna infektion. Därför kommer vi att använda utrymmet nedan för att berätta om de mest relevanta typerna av symptom och behandling av giardiasis hos människor.

Om släktet Giardia

Innan går in på specifika symptom och behandling av giardiasis är det viktigt att förstå sjukdomen. Det är en mycket speciell sjukdom eftersom patogenen inte orsakas av ett virus eller en bakterie. Den beror istället på protozoer.

Protozoer är encelliga protister som lever i fuktiga och blöta miljöer. Dessa mikroorganismer har en komplex morfologi och är i samma storleksordning som virus och bakterier.

Vi pratar om arten Giardia lamblia, en flagellerad protozo som tillhör släktet Giardia. Denna parasit kan infektera flera olika däggdjur, inklusive människor. För att vara mer exakt lever den i tunntarmen, där den orsakar ovannämnda sjukdom.

Storleken på denna protozo är liten – mindre än 20 mikrometer. Intressant nog saknar den vissa organeller, som mitokondrier, vilket är en viktig komponent för levande varelsers cellfunktion.

Behandlingen av giardiasis
Arten Giardia lamblia är en flagellerad protozo som lever i olika däggdjur, inklusive människor.

Den komplicerade livscykeln för denna parasit

Till skillnad från andra parasiter har Giardia bara en värd (i detta fall mänsklig) under hela sin livscykel. Trots dess låga komplexitet som levande varelse presenterar den två distinkta former under sin  utveckling.

 • Trofozoit: mobil och med flagell. Enligt kliniska mikrobiologiska studier har den en skiva i form av en sugkopp på sin ventrala yta. Denna funktion gör att den kan fästa sig på insidan av tarmen.
 • Cysta: Icke mobil och utan flagell. Den tar på sig denna struktur för att kunna motstå miljön utanför värdorganismen, vilket den behöver göra för att kunna infektera och sprida sig vidare.

Symptom och behandling av giardiasis

Människor får giardiasis genom att få i sig cystor genom förorenad mat eller smutsigt vatten. Infekterade individer har dessa cystor i sin avföring, och cystorna kan stanna kvar i miljön under lång tid.

Därför kan dålig vattenrening utsätta en hel befolkning för risk att få denna sjukdom

Symptom på giardiasis

Symptomen på giardiasis kan variera från patient till patient. De tenderar dock att inkludera följande:

 • Utmattning
 • Illamående
 • Ingen aptit
 • Diarré eller oljig avföring
 • Kräkningar
 • Gaser och buksmärtor
 • Viktminskning
 • Överdriven flatulens
 • Huvudvärk

De flesta av dessa symtom beror på att Giardia fäster i tarmen. Denna patogen orsakar en förtjockning av tarmcellmembranet. När detta händer minskar det exponeringen på ytan. Således producerar det ett antal fysiologiska obalanser av varierande svårighetsgrad.

Behandling av giardiasis

Vissa vetenskapliga studier visar att vissa stammar av Giardia är resistenta mot de vanligaste medicinerna. Läkare ordinerar vanligtvis följande läkemedel till patienter med giardiasis:

 • Metronidazol: Ett antibiotikum som patienten måste ta i en vecka för att ta bort infektionen. Att ta detta läkemedel är obehagligt eftersom det orsakar illamående och lämnar en metallisk smak i munnen.
 • Tinidazol: Denna behandling är lika effektiv som den ovan nämnda och tenderar att behandla bort patogenen med en dos.
 • Nitazoxanid: Detta läkemedel anses vara ett bra alternativ för barn eftersom det behandlar diarré mycket effektivt. Det finns också i flytande form och behandlingen innefattar endast tre doser.
 • Paromomycin: Ett annat antibiotikum för behandling av giardiasis hos både människor och djur.
Behandlingen av giardiasis: kvinna med ont i magen vid toalett
I fall av giardiasis kan en läkare föreslå en mängd olika behandlingar. Syftet är att stoppa allvarliga symptom.

Riskgrupper

Som med de flesta andra sjukdomar finns det vissa grupper i befolkningen som har högre risk att drabbas av giardiasis.

 • Barn. Barn är mer benägna att komma i kontakt med avföring än vuxna. Detta beror på att de ofta leker i smutsiga miljöer eller tillsammans med andra barn som har varit i kontakt med sin egen avföring. Därför har giardiasis ett asymmetriskt epidemiologiskt mönster i förhållande till ålder.
 • Människor i fattiga länder utan tillgång till rent vatten. Som vi nämnde tidigare kan cystor stanna kvar i miljön länge. Vatten är ett mycket effektivt transport- och överföringsmedel, så obehandlat vatten kan innehålla denna patogen.
 • Människor som utövar analsex: Det är uppenbart att denna typ av samlag ökar risken att komma i kontakt med avföring.

Behandling av giardiasis: Detta bör du känna till

Giardiasis är en sjukdom med ett antal kliniska symptom som sprider sig mest i miljöer där hygienen är undermålig. Därför är det viktigt att desinficera maten ordentligt och vara noggrann med att bara använda rent vatten. Detta är särskilt viktigt i heta klimat, och på landsbygden.

Om du misstänker denna tarmsjukdom är det alltid bäst att söka medicinsk vård. Då kan din läkare ordinera läkemedel som kan hjälpa dig att behandla giardiasis på några dagar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (December 9, 2017). Giardiasis.
  Available in https://www.cdc.gov/dpdx/giardiasis/
 • Adam RD. Biology of Giardia lamblia. Clin Microbiol Rev. 2001;14(3):447-475. doi:10.1128/CMR.14.3.447-475.2001
 • Petri WA Jr. Therapy of intestinal protozoa. Trends Parasitol. 2003;19(11):523-526. doi:10.1016/j.pt.2003.09.003
 • Beer KD, Collier SA, Du F, Gargano JW. Giardiasis Diagnosis and Treatment Practices Among Commercially Insured Persons in the United States. Clin Infect Dis. 2017;64(9):1244-1250. doi:10.1093/cid/cix138
 • Hooshyar H, Rostamkhani P, Arbabi M, Delavari M. Giardia lamblia infection: review of current diagnostic strategies. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2019;12(1):3-12.
 • Choy SH, Al-Mekhlafi HM, Mahdy MA, et al. Prevalence and associated risk factors of Giardia infection among indigenous communities in rural Malaysia. Sci Rep. 2014;4:6909. Published 2014 Nov 4. doi:10.1038/srep06909

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.