Symptom och behandling av livmoderhalsinflammation

Symptom och behandling av livmoderhalsinflammation

Senaste uppdateringen: 12 april, 2019

Livmoderhalsinflammation kan bland annat orsakas av kroniska infektioner, onormal pH-balans, en ökning av östrogennivåerna och trauman. Det är en inflammation i livmoderhalsens celler, som skapas när epitelceller i öppningen av urinvägarna ombildas till kolonceller.

Detta framkallar irritation, rodnad och inflammation – symptom som ibland är omöjliga att skilja från de vid livmoderhalscancer. Tillsammans med detta förekommer även flytningar, infertilitet och ryggvärk. Blödningar från själva inflammationen är ett annat symptom. Det är därför det är lämpligt att känna till dess behandlingar för att undvika kontraindikationer.

Vilka är de bakomliggande orsakerna till livmoderhalsinflammation?

Alla kvinnor kan drabbas av livmoderhalsinflammation även om det är vanligare hos kvinnor som är i sin fertila ålder. Sjukdomen kan ha flera olika orsaker; den kan komma från infektioner, cancer eller någon form av trauma, till exempel från den ökade påfrestningen under flerbarnsfödslar. Den kan också uppstå på grund av kroniska och akuta infektioner.

Denna inflammation kan även påverka unga kvinnor som använder p-piller. Tillsammans med detta är användning av spiral under längre tidsperioder samt tamponger vanliga orsaker. Men även utan frekvent användning av dessa finns det fortfarande en risk att drabbas. Även kvinnor med låg socioekonomisk status, de som genomgått många graviditeter, gift sig tidigt eller som har dålig hygien löper större risk att utveckla sjukdomen.

Det är rekommenderat att undersöka dessa typer av infektioner eftersom livmoderhalsinflammation kan leda till livmoderhalscancer. Därför är varaktigheten av symptomen över tid viktigare än typen av symptom med tanke på de efterföljande komplikationerna som kan uppstå.

Symptomen är…

Det är mycket vanligt att livmoderhalsinflammation upptäcks under ett gynekologbesök, men en hel del kvinnor uppvisar inga symptom även om flera symptom kan uppstå. Det kan röra sig om svårigheter att urinera, smärta eller blödning efter samlag, flytningar eller leucorrhoea bara för att nämna några.

Även om ett cellprov visar sig normalt kan du fortfarande uppvisa tecken på inflammation och onormala celler. Livmoderhalsinflammation orsakar infektioner som är mer frekventa i epitelet eftersom det skapar idealiska förutsättningar för interna organismer att växa i det. Det är därför livmoderhalsen blir röd och granulerad.

Andra symptom är:

  • Nacksmärta
  • Smärta i livmoderhalsen
  • Allergiska reaktioner
  • Ögonrodnad
  • Buksmärta
  • Blödning efter samlag
  • Förändringar i menstruationscykeln
  • Brännande smärta
  • Ryggont

Behandling av livmoderhalsinflammation

Ibland rekommenderas ingen specifik behandling. Detta gäller särskilt kvinnor som inte uppvisar några symptom. Om personen däremot lider av smärta eller komplikationer samt specifika symptom såsom flytningar eller leucorrhoea, blödning efter samlag eller problem med urinflödet, rekommenderas att denne genomgår behandling för att förhindra eventuella infektioner och andra komplikationer.

Några behandlingar inkluderar intag av särskilda läkemedel, diatermi eller laserbehandling. Kvinnor som har denna infektion och fortfarande inte är sexuellt aktiva bör utreda och ta kontroll över sin hälsa. Numera måste alla fall med onormala cellprov behandlas för att undvika risken att de leder till livmoderhalscancer eller andra infektioner.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.