Behandlingar, orsaker & symptom på akut pankreatit

Akut pankreatit, eller bukspottkörtelinflammation, kan behandlas och lindras i de flesta fall. Men när komplikationer uppstår kan tillståndet bli allvarligt och situationen farlig. Därför är det viktigt att söka vård.
Behandlingar, orsaker & symptom på akut pankreatit

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Akut pankreatit är en plötslig inflammation av bukspottkörteln. Efter att episoden är över återgår vanligtvis funktionens hos körteln till det normala. Idag ska vi titta på olika symptom på akut pankreatit samt hur det behandlas.

Alla med god hälsa kan drabbas av akut pankreatit, men den vanligaste situationen är att man lider av ett hälsotillstånd som gör en predisponerad att drabbas.

Den vanligaste riskfaktorn är gallsten (mineralansamlingar i gallblåsan).

En annan faktor som kan orsaka pankreatit är väldigt regelbunden eller stor alkoholkonsumtion. Dåliga kostvanor kan också leda till detta tillstånd.

Vad är akut pankreatit?

Modell av bukspottkörteln

Pankreatit är som sagt än inflammation av bukspottkörteln. Detta är en körtel som sitter i den övre delen av buken bakom magen.

Den producerar enzymer som bidrar till matsmältningen samt hormoner som reglerar bearbetning av socker.

Det finns två typer av pankreatit:

 • Akut pankreatit: den dyker upp plötsligt och varar bara i några dagar.
 • Kronisk pankreatit: kan vara i över sex månader.

Akut pankreatit kan vara allvarlig, måttlig eller lindrig. Denna klassificering beror på effekterna den har på kroppens funktioner och komplikationerna som uppstår.

Allmänt talat är dödsrisken för lindrig eller måttlig pankreatit väldigt låg, men om det rör sig om ett allvarligt fall är risken högre.

Orsaker

De huvudsakliga orsakerna till akut pankreatit är följande:

 • Gallsten: detta tillstånd leder till runt 40% av alla fall. Även om vi inte vet exakt hur det går till så sägs stenarna blockera bukspottkörtelkanalen, vilket leder till aktiveringen av den enzymatiska processen i körteln. Detta leder i sin tur till att organets vävnad förstörs.
 • Alkoholkonsumtion: detta utgör runt 30% av fallen. Systematisk alkoholkonsumtion, även om intaget är måttligt, kan leda till kronisk pankreatit efter några år. Det drabbar inte alla som dricker, men det är en stor bidragande faktor.
 • Andra faktorer: en genetisk mutation har upptäckts i trypsin 1-genen som orsakar akut pankreatit hos 80% av personerna som bär på den. Det är även en komplikation som dyker upp hos 5-10% av fallen med personer som mottar endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi.

Symptom på akut pankreatit

Bukspottkörteln i kroppen

De vanligaste symptomen på akut pankreatit är allvarlig smärta i buken, vilket är närvarande i 95% av fallen. Dess styrka kan gå från måttlig till allvarlig, och känslan påminner om en kniv som sticks in i ryggen.

Det enda sättet att lindra smärtan är att hålla sig still. Helt plötsligt försvinner dock smärtan helt och hållet.

Illamående och kräkningar dyker upp i 80-90% av dessa fall. Först kan de stöta upp mat och sedan galla eller vatten. Det är även vanligt att känna av spänningar i buken och feber.

I vissa fall kan andra symptom visa sig, som andnings- eller njursvikt, hjärtsvikt, lågt blodtryck och psykiska störningar.

Vid lindrig pankreatit är smärtan mycket mindre och de andra symptomen kan gå obemärkt förbi.

Behandling

Dessa episoder behandlas vanligtvis på sjukhus. Först måste patienten fasta i minst 1-2 dagar. När inflammationen lägger sig påbörjas en vätskediet och sedan en diet med mjuk mat.

Smärtstillande medel och intravenösa vätskor ger också för att förebygga uttorkning.

Efter den inledande behandlingen kommer patienten följa en annan specifik behandlingsplan beroende på orsakerna till pankreatiten.

Detta kan inkludera procedurer för att avblockera bukspottkörtelkanalen, operation av gallblåsan, operation av bukspottkörteln eller alkoholismbehandling.

Det är viktigt att patienten påbörjar en strikt diet som är låg i fett och rik i vätskor efter återhämtningen. Det är även vitalt att sluta dricka alkohol och undvika att använda tobak.

Prognosen beror på hur allvarlig episoden var och är sämre om patienten:

 • Är över 60 år.
 • Lider av andra hälsoproblem.
 • Är överviktig.
 • Har symptom på hypovolemi (blodförlust), systemisk inflammatoriskt svarssyndrom (SRIS) eller pleural effusion.
 • Visar tecken på förändringar i sitt mentala tillstånd.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Sánchez, A. C., & Aranda, J. A. G. (2012). Pancreatitis aguda. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 69(1), 3-10.
 • Salvador Moreno, E., & Ramírez Paesano, C. (2016). Pancreatitis aguda. DOLOR. https://doi.org/10.1016/j.med.2016.03.018
 • Carneiro, M. C., Antônio, V. E., Siqueira-Batista, R., De Albuquerque, A. K. A. C., Gomes, A. P., Santos, S. S., & Nacif, M. S. (2008). Pancreatite aguda. Revista Brasileira de Medicina. https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v49i2p93-119

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.