Stungen av en asiatisk jättebålgeting: vad gör man då?

Det är bara en liten procentandel av dem som blir stungna av en asiatisk jättebålgeting vars liv är i fara. Men stingen orsakar ofta allvarliga symtom. Faran är att den som attackerats kan få en allergisk reaktion, så det är viktigt att vara försiktig.
Stungen av en asiatisk jättebålgeting: vad gör man då?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Om man blir stungen av en asiatisk jättebålgeting måste man få noggrann behandling för det. I de flesta fall så orsakar det inte några allvarliga konsekvenser, men det finns de fall då det leder till döden. Faktum är att vissa människor har dött efter att blivit stungna av den här insekten.

Första gången man upptäckte den asiatiska jättebålgetingen var år 2004. Den fick sitt namn eftersom den kommer från Sydostasien. Men den är också känd som den gulbenta bålgetingen. Den spred sig till andra länder på kontinenten och nådde Europa år 2010. Man har också fått rapporter om att den har setts i USA.

En asiatisk jättebålgeting inplanterar mer gift än en vanlig bålgeting. Hur reaktionerna sedan utvecklas beror på personen som blivit stungen. Om personen är allergisk mot dessa insekter kan situationen bli livshotande.

Stungen av en asiatisk jättebålgeting

Insektsbett på en persons arm.

Det är viktigt att notera att ett sting från en asiatisk bålgeting endast är dödligt i 0,08% av fallen. Detta är ett mycket lågt procentantal. Dock orsakar det här stinget en mer smärtsam reaktion hos de människor som attackeras av denna art, jämfört med andra bålgetingar. Det beror på att den är större och har mer gift.

Den asiatiska bålgetingen, vars vetenskapliga namn är Vespa velutina, är en insekt som kan mäta upp till 39 mm. Dess mest karakteristiska egenskaper är storleken och den svarta kroppen, vilket skiljer den från den europeiska bålgetingen. Till skillnad från bin, kan en bålgeting sticka en person flera gånger.

Om man blir stungen av en asiatisk bålgeting är den huvudsakliga risken en allergisk reaktion från immunsystemet. Komplexiteten är att man i de flesta fall inte känner till om en person kommer att få en allergisk reaktion eller inte. Det finns inga tester som kan förutspå allergin.

Effekterna av stinget

Ett sting från en asiatisk bålgeting orsakar först och främst en skarp smärta, som att bli stucken av en stor nål. Efter det kan man uppleva intensiv klåda, liknande den klåda som man får efter en brännskada. Sedan sväller ett stort område av huden upp och man upplever därefter smärta i genomsnitt i 24 timmar.

En av riskerna är när dessa insekter attackerar känsliga områden, som till exempel slemhinnorna i munnen, ögonen eller näsan. Tänk också på att asiatiska bålgetingar släpper ut feromon från sin gadd, vilket uppmuntrar resten av bålgetingarna i kupan att attackera.

Om en allergisk reaktion uppstår, finns det risk för anafylaxi mellan 30 och 60 minuter efter att man blivit stungen. Denna reaktion har fyra olika grader:

  • Grad I. Nässelfeber med klåda, ångest och obehag.
  • Grad II. Slemhinneinflammation, tryck över bröstet, buksmärta, illamående, kräkningar, diarré och yrsel.
  • Grad III. Svårigheter att andas, svälja och avge ljud. Förvirring och upplevelse att man kommer att dö.
  • Grad IV. Allt ovanstående, plus lågt blodtryck, kollaps, inkontinens, blåaktig hud och förlust av medvetandet.

Vad man ska göra om man blir stungen av en asiatisk jättebålgeting

Person sprejar sig med insektsmedel.

Asiatiska bålgetingar attackerar bara om de känner sig hotade. Därför bör du till varje pris undvika att närma dig deras bikupa. Du bör inte heller försöka döda eller skada en bålgeting när du ser en. Det är viktigt att vara försiktig när du utforskar buskar eller platser med mycket trä. Det bästa sättet att undvika problem är att förhindra att bli utsatt av dem.

Om du blir stungen av en asiatisk bålgeting rekommenderar vi att du applicerar en kall kompress på det drabbade området. Detta hjälper för att reducera inflammation och smärta. Du kan också applicera en kompress doppad i vinäger för att få samma effekt. Om du känner mycket obehag rekommenderar vi att applicera en kräm med kortikosteroider samt ta orala antihistaminer och, om nödvändigt, orala kortikosteroider.

Om du upplever en allergisk reaktion efter stinget är det en medicinsk nödsituation som måste hanteras inom kortast möjliga tid. Om du har en historia av denna typ av allergier, bör du åka till sjukhuset så snart som möjligt. Detsamma gäller om du får en plötslig reaktion. Även om bara 3% av alla människor är allergiska, finns det inget som med säkerhet säger att du inte tillhör den gruppen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Outón Cacheiro, L. (2016). Estudio preliminar sobre la problemática de la invasión de la avispa asiática (” Vespa velutina” Lepeletier, 1836) en Galicia (España).
  • Cristobal Pinto, P., Navarro Gomez, M., Zapatero Remon, L., Hernandez Sampelayo Matos, T., & Gomez Campdera, J. A. (1994). PICADURA DE AVISPA. Acta Pediatrica Espanola.
  • Ortega Casanueva, C. (2018). PEDIATRÍA INTEGRAL 138 Introducción Alergia a la picadura de insectos. In Pediatr Integral.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.