Effektiva sätt att undvika panikattacker

november 27, 2018
Panikattacker är vanliga och många drabbas regelbundet. I den här artikeln ska vi lära dig några sätt att undvika panikattacker, och de tar bara några minuter.

Panikattacker får den drabbade att uppleva okontrollerbara känslor av ångest. Personen känner att hon kan dö när som helst och upplever hopplöshet. Känslan ger upphov till en otroligt starl rädsla, som i sin tur ökar ångesten och får attacken att vara längre. Lyckligtvis finns det sätt att undvika panikattacker.

Det rör sig om ett psykologiskt tillstånd som ofta uppstår hos dem som lider av utdragen stress. För att kontrollera panikattacker måste personen börja analysera vad de har ett överflöd av i livet. Oftast är det där man hittar anledningen till fenomenet.

Psykologiskt stöd är viktigt för att hjälpa ens självkännedom och självkontroll, som är viktiga för att kunna hålla sig lugn och undvika panikattacker.

Ibland kan man bli mindre benägen att drabbas om man reglerar livets rytm och undviker situationer som ger upphov till ångest. Om man fortsätter med det tillräckligt länge är det till och med möjligt att helt bli av med problemet.

Symptom

Vilka är symptomen?

Panikattacker sker ofta utan förvarning, framförallt första gången man drabbas. Generellt varar de i 10-20 minuter, men vissa symptom kan dröja kvar längre.

Men vilka är då symptomen man kan uppleva vid en panikattack?

 • Bröstsmärtor, yrsel och svimfärdighet
 • Rädsla för att tappa kontrollen över situationen eller dö
 • Svårigheter att andas
 • Magsmärtor och illamående
 • Ökad puls eller hjärtklappning
 • Frossa eller skakningar

Om personen ofta får panikattacker är det möjligt att han själv vet när en är på väg. Det är då man ska använda specifika sätt att försöka kontrollera situationen. Forskningen delar även med sig av olika individers upplevelser, vilket kan vara bra att ta del av för att bilda sig en bättre uppfattning.

Sätt att undvika panikattacker

Bra vanor mot panikattacker

 • Meditera: analysera din livsstil och saker du kan göra för att förbättra den. Var uppmärksam på din kost, hur mycket du vilar, dina fritidsaktiviteter och hur mycket träning du ägnar dig åt. Anamma hälsosamma vanor – det är det första du ska göra för att undvika panikattacker.

Kom ihåg att panikattacker är ”normala”. En person som drabbas ska inte se på sig själv som sjuk. Det kan hända vemsomhelst. Anledningarna är interna, och därför har det inget att göra med ens omgivning eller vad andra gör för att påverka en.

 • Tänk inte på det för mycket: att undvika tankar om ångest är väldigt viktigt. Det kan vara skadligt att tänka på det, och det kan till och med leda till en panikattack eftersom rädsla är den grundläggande orsaken.
 • Positiva påståenden: förbered positiva påståenden som du kan upprepa för dig själv ögonblicken innan en panikattack börjar. Nyckeltemat bör vara ”jag kommer inte dö, det är bara rädsla”. Det kan vara lugnande.
 • Andning: att fokusera din uppmärksamhet på andning är ett utmärkt sätt att bli av med negativa tankar och rädslor. Bli medveten om din andning: andas in, håll andan i tre sekunder och andas sedan långsamt ut. Full uppmärksamhet på din andning kommer göra muskler och leder avslappnade.
 • Fokusera ögon och öron: titta på eller observera något specifikt: en knapp på dina kläder, en registreringsskylt. Fokusera på specifika ljud: biltutor, kvittrande fåglar, småpratande människor. Om du fokuserar dina tankar på extern stimuli kommer det minska den inre rädslan.
 • Bli inte arg eller ledsen. Undvik att beskylla dig själv för din ångest. Det hjälper inte att tänka eller säga ”jag är så svag!”, ”det här är hemskt” eller liknande. Det kommer inte lösa problemet, utan snarare göra det värre. Det är bättre att reagera med humor, även om det är svårt.
 • Acceptera hjälp: det finns stunder när professionell hjälp behövs. En psykolog kan vägleda dig för att övervinna problemen.

Behandling

Hur ser behandlingen ut

Professionell behandling för de som lider av ångest har som syfte att låta dem leva ett normalt liv. Det är möjligt att de kan behöva vända sig till en kombination av läkemedel och psykoterapi. Generellt är läkemedlen som används sådana som behandlar depression eller lugnande medel.

Stödgrupper har visat sig vara väldigt effektiva. Att dela sina upplevelser med andra som har varit i samma situation kan hjälpa dig att bekämpa känslan av isolering.

De som får panikattacker är speciellt benägna att vända sig till alkohol eller andra droger. Det är viktigt att familj och vänner är uppmärksamma för att se till att det inte händer.