RPR-test för att diagnostisera syfilis

Ett RPR-test (Rapid plasma regain test) liknar ett vanligt blodprov så det innebär få risker. Dagens artikel förklarar vad ett sådant test är och dess användningar.
RPR-test för att diagnostisera syfilis

Senaste uppdateringen: 23 juni, 2022

Ett enkelt RPR-test kan upptäcka syfilisantikroppar genom ett blodprov. Faktum är att det har varit ett viktigt framsteg för kontroll av sjukdomen de senaste åren.

Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterien Treponema pallidum. Det finns behandling. Dock är det viktigt att påpeka att det fortfarande är en stor orsak till dödsfall.

Syfilis är väldigt smittsamt eftersom många som har sjukdomen inte vet om det. Dagens artikel förklarar vad ett RPR-test är och hur det upptäcker syfilis.

Vad är syfilis?

Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av spiroketer-bakterien Treponema pallidum, som nämndes ovan. Infektionen överförs via kontakt med infekterade sår på könsorgan, ändtarm, anus och även munnen.

Personer kan överföra syfilis via blodtransfusioner och kvinnor kan även föra vidare sjukdomen till deras barn under graviditeten. Sjukdomsstadierna är symptomatiska och det gör diagnosen mer komplex.

De första symptomen på syfilis uppkommer kort efter smitta. Det kan handla om feber, muskelvärk, illamående samt svullna lymfknutor i detta skede. Något annat typiskt är en skada vid namn schanker, ett sår genom vilket infektionen först ger sig till känna.

Såret gör inte ont och det är sällan man märker av det. Således är det alltså exakt när den asymptomatiska perioden börjar som man vet om det går att behandla. I annat fall så fortsätter sjukdomen att sprida sig.

Skada sker i samtliga organ allteftersom åren går. Det kan leda till blindhet, förlamning, avsaknad av känsel och till och med död. Därför är det viktigt att ställa diagnos tidigt. Faktum är att behandlingen är enkel och effektiv men man bör påbörja den så snart som möjligt.

Bakterien som orsakar syfilis är en spiroket, namnet kommer från den spiralliknande formen.
Bakterien som orsakar syfilis är en spiroket, namnet kommer från den spiralliknande formen.

Vad är ett RPR-test?

RPR-testet kan upptäcka specifika antikroppar i blodet. Kroppen syntetiserar sig mot ämnen i andra celler som skadats av bakterien Treponema pallidum.

Med andra ord attackerar bakterien kroppens celler i det första skedet. Cellerna utsöndrar ämnen för vilka immunsystemet syntetiserar specifika antikroppar då de blir skadade. Dock framträder antikropparna endast när personen redan genomgår en behandling.

Ett RPR-test hjälper till att identifiera pågående syfilisinfektion. Men det är inte fullt tillförlitligt även om det styr diagnosen. En läkare kan begära andra tester om RPR-testet upptäcker antikroppar.

Man använder också testet för att studera sjukdomens utveckling efter påbörjad behandling. Då antikropparna i blodet minskar betyder det att behandlingen fungerar. RPR-testet är huvudsakligen ett undersökande test för personer som är sexuellt aktiva.

RPR-test och graviditet

En mamma kan överföra syfilis till fostret under graviditeten vilket utgör många risker för barnet. Faktum är att det ökar risken för missfall.

På grund av detta är det vissa länder som kräver ett RPR-test för att upptäcka infektion under graviditet. Testet är inte en del av policyn i alla länder, men som regel kommer en läkare att genomföra testet om man upptäcker några som helst riskfaktorer hos mamman.

Ett RPR-test

Ett RPR-test liknar ett vanligt blodprov. Det första steget innebär att ta blod från personen, varvid sjukvårdspersonalen fäster ett litet elastiskt band runt armen för att kunna hitta kärlet.

Sedan torkar man huden med desinfektion och sätter en liten nål i området för blodkärlet. Eftersom provet inte behöver vara så stort räcker det oftast med ett litet rör.

Sedan skickar man blodet till ett laboratorium som kan analysera det. Hela den här processen kräver inte någon tidigare förberedelse.

Att tolka provsvaren

RPR-testet kan ge olika resultat. Det är normalt eller icke-reaktivt när det inte finns några syfilisantikroppar i blodet enligt specialister på San Diego Health.

För testet är det dock nödvändigt att man har vissa saker i åtanke. Ett negativt provsvar utesluter nämligen inte syfilis helt. Detta eftersom att smittade personer inte producerar antikroppar i de tidiga sjukdomsstadierna.

Men även om personen har börjat utveckla antikroppar, går dessa inte alltid att upptäcka i ett tidigt stadium. Såldes kan det gå flera månader innan en smittad person inser att man har sjukdomen.

Det är även möjligt att RPR-testet, precis efter avslutad behandling, inte kan upptäcka några antikroppar. Därför rekommenderas att man testar sig igen efter några veckor.

Därtill är det bäst att att testa sig i mittenstadierna av en sjukdomsperiod med syfilis. Det är alltså när tillräckligt lång tid har gått för att kroppen ska ha hunnit producera antikroppar men innan behandling.

RPR-testets resultat kan även påverkas av andra infektioner. Det finns vissa sjukdomar där syfilisliknande antikroppar syntetiserar sig. Exempel är malaria, HIV, Lyme-borrelios och SLE.

Att mäta antikroppar innebär en felmarginal
Att mäta antikroppar innefattar en felmarginal. Vissa andra sjukdomar ger nämligen liknande svar i kroppen.

Innebär testet några risker?

Ett RPR-test är enkelt och säkert. Dock innefattar ett blodprov några enstaka, små risker. Till exempel kan man blöda efter nålsticket, få blåmärken och bli yr.

Infektioner är ovanliga. Man måste dock vara medveten om att RPR-testet inte är unikt för syfilis och det kan ge falska positiva eller negativa svar. Av den anledningen måste man ta kompletterande prover för att bekräfta diagnosen.

Ett av testerna som finns är ett serologiskt test (FTA-absorption). Testet letar efter antikroppar mot syfilis mer på djupet.

Syfilis måste upptäckas tidigt

Det som är viktigt att komma ihåg med ett RPR-test är att det är ett initialt undersökande test för syfilis. Det identifierar antikroppar mot infektionen men har inte så mycket specificitet.

Därav krävs vanligtvis kompletterande prover för bekräftelse efter ett positivt provsvar. För övrigt kan provsvaret vara negativt men det kan ändå finnas stor klinisk tveksamhet. Därför kan det också vara nödvändigt att göra om provet eller eventuellt ta ett helt annat prov.

Ett RPR-test är hur som helts väldigt användbart. Anledningen är för att syfilis är en mycket smittsam infektion som dock går att behandla. Tidig upptäckt och behandling kan hjälpa för att förhindra allvarliga komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.