Platons myt om grottan: Vad betyder den?

Platons myt om grottan är en text som har satt sin prägel på det västerländska tänkandet. Faktum är att dess läror fortfarande är relevanta idag.
Platons myt om grottan: Vad betyder den?

Senaste uppdateringen: 18 september, 2022

Platons myt om grottan är en av filosofins viktigaste allegorier eller liknelser. Den har satt sin prägel på västerländska kulturers tankesätt genom århundraden. I den tar Platon upp kunskapens ursprung och verklighetens natur utifrån sin idélära.

Denna myt har studerats och diskuterats flitigt genom historien. I mångt och mycket är dess läror fortfarande giltiga idag. Låt oss ta en titt på vad denna myt består av.

Vad handlar Platons myt om grottan om?

Myten om grottan finns i bok VII av Staten, ett av Platons viktigaste verk. Den är skriven i form av en dialog och speglar ett samtal mellan Sokrates och Glaukon (också en filosof) om kunskap.

Där ber Sokrates sin samtalspartner att föreställa sig en grupp människor som har varit fastkedjade i djupet av en grotta sedan de föddes. Det betyder att de inte har något sätt att veta vare sig ursprunget eller orsaken till denna situation.

Grottan är delad i två av en vägg. På ena sidan finns rummet för de kedjade fångarna som bara kan titta på bakväggen. Samtidigt, på den andra, bakom muren och gömda för fångarnas syn, finns andra människor som bär på en mängd olika figurer (djur, träd, berg).

I sin tur, bakom dessa människor brinner en eld som kastar skuggorna av dessa figurer på väggen. Det kan ses av fångarna. Därför kan de kedjade fångarna bara se siluetten av dessa figurer reflekteras av eldens ljus.

Likaså kan figurernas bärare prata med varandra, vilket orsakar ett eko som ljuder inne i grottan. På så sätt ser fångarna ingenting annat än skuggorna av de projicerade objekten och hör inget annat än rösternas förvrängda eko. Med utgångspunkt från detta tror att det de uppfattar är den enda verkligheten.

Sókrates.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Retoriken: Vad är det och när använder man den?

En av fångarna lämnar grottan

Men vid ett tillfälle vågar en av fångarna vända sig om och se bortom grottans bakvägg. Till en början känner han sig omtumlad och bländad av ljuset som strålar ut från brasan. Men så bestämmer han sig för att ta sig vidare till utgången.

Varje gång personen tar sig närmare grottans öppning, lockar känslor som tvivel, rädsla och obehag honom bort från ljuset. Han blir tvungen att välja bort lusten att återvända till tryggheten och skuggorna längst ner i grottan. Så småningom vänjer sig den flyende fången vid det skrämmande och nya. Med tålamod och ansträngning fortsätter han tills han lyckas ta sig ut.

Väl ute vänjer sig den flyende fångens ögon så småningom vid solljuset. Sedan börjar han se de verkliga föremålen som utgör verkligheten. Efter ett tag vill flyktingen dela denna upplevelse med sina kamrater i grottan. Men när han kommer tillbaka möter de andra honom med hån, misstro och förakt.

Platons idélära och teori

Myten om grottan är en allegori eller liknelse över Platons idélära, som bekräftar existensen av två världar: sinnenas värld och idéernas värld. Den första består av allt vi kan uppleva genom sinnena. Den kännetecknas av mångfald och att vara rent ytlig och ständigt föränderlig och skiftande. Därför är den falskt och vilseledande.

Å andra sidan är idéernas värld sann, oförgänglig och oföränderlig. Där bor de universella och essentiella idéerna, som är essensen av allt som existerar. Sålunda är den fysiska världens föremål och kroppar endast en ofullkomlig återspegling av denna värld.

Myten om grottan är alltså en liknelse som speglar och hjälper oss att förstå hur Platon uppfattade förhållandet mellan det fysiska och idévärlden och hur människor rör sig genom dem.

Som väntat representerar grottan den förnuftiga världen, fångarna är människor och omvärlden är idévärlden där sakers väsen och sann kunskap finns.

Lärdomar från Platons myt om grottan

I allmänna termer återspeglar myten om grottan flera idéer:

  • Existensen av en sanning som existerar oberoende av människors tro eller åsikter.
  • Förekomsten av bedrägeri i den förnuftiga världen, som leder människor bort från sann kunskap.
  • De obehag, rädslor, tvivel och fruktan som individen upplever när han inser att det finns en verklighet som han tidigare varit omedveten om.
  • Den kvalitativa förändringen som sker hos individen när han väl har tillgång till sanningen, för när han väl känner till sanningen finns det ingen återvändo.
  • Skepticismen hos människor som är uppslukade av sin tro och sina dogmer.

Samtidigt är lärorna om Platons myt om grottan fortfarande oerhört aktuella och relevanta nuförtiden. Dessa kan återspeglas på följande sätt som vi ska gå igenom nedan.

Förvrängd kunskap

Nuförtiden är det mycket vanligt att olika medier och sociala nätverk sprider förvrängd information om fakta. Genom att göra det skapar de desinformation i den allmänna befolkningen.

Genom att göra en analogi med myten om grottan är vi fångarna, medan personerna som bär figurerna är de som sprider falsk information.

Samtidigt betonar Platon med sin idélära hur lätt det är att upprätthålla bedrägeri genom ytlighet och genom vad som är skenbart uppenbart. Faktum är att mycket falsk information sprider sig idag på grund av förvrängd eller dåligt genomförd presentation av bevis, vilket begränsar ifrågasättandet eller går utöver vad som har sagts.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Upptäck det intressanta förhållandet mellan buddhism och medveten närvaro

Platons myt om grottan: Befrielse

Å andra sidan liknar självbefrielsen av en av fångarna en personlig revolution, som kan vara av vilket slag som helst: att ta sig ifrån en skadlig person, situation, ideologi eller religion.

Dessutom kan handlingen att frigöra sig från våra mentala kedjor också representera ett paradigmskifte, vilket innebär ett annat sätt att känna till och närma sig verkligheten.

Myten om grottan

En resa upp mot sanningen

I myten ger fångens resa upp till den yttre världen upphov till svåra känslor hos honom eller henne, som osäkerhet, obehag och rädsla. Den här bilden återspeglar perfekt vad som är involverat i att släppa taget om djupt rotade övertygelser eller dogmer.

Att våga ta ett steg bort från gamla vissheter och öppna upp sitt sinne för nya sanningar representerar en kostsam och svår psykologisk process, som inte alla är villiga att gå igenom.

Fångens återkomst till grottan

Slutligen återspeglar den före detta fångens återkomst till grottan och misstron från hans sällskap, hur svårt det är att sprida nya idéer och sanningar i vårt samhälle. Nya idéer blir vanligtvis mottagna i första hand med förvirring, förakt eller hat. Detta gäller de idéer som vågar ifrågasätta de dogmer som har strukturerat samhället.

Men enligt Platon har den individ som lyckas få tillgång till sanningen en moralisk skyldighet att hjälpa resten av folket ut ur okunnighet och sprida sin nya kunskap.

En relevant myt

Liknelsen om grottan är en av de stora skatter som antikens filosofi har lämnat till vårt västerländska tankesätt. Även om det är en mycket gammal text visar den oss utan tvekan viktiga koncept och idéer som låter oss reflektera över verkligheten och hur vi rör oss i den.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Partenie C. Plato’s Myths [Internet]. California: Stanford Encyclopedia of Philosophy; 2018 [consultado 06 may 2022]. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/plato-myths/
  • Platón. República, Libro VII. Traducción de C. Eggers Lan. Madrid: Editorial Gredos; 1992.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.