Överskott av kortisol: allt du behöver veta

Kortisol är ett viktigt hormon som kroppen producerar under stressiga situationer. Det ger dig den nödvändiga energin för att kunna konfrontera dem. Överskott av kortisol kan emellertid vara skadligt.
Överskott av kortisol: allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 25 februari, 2021

Har du någonsin hört att din kropp kan ha ett överskott av kortisol? Det är ett stressaktiverat hormon som var till hjälp när våra mänskliga förfäder var tvungna att fly från fara. Stressens roll tjänar emellertid inte längre samma syfte som det en gång i tiden gjorde, och det gör inte heller funktionen av detta hormon.

Körtlarna ovanför varje njure – binjurarna – är de som producerar och utsöndrar kortisol.  När kroppen behöver mer energi för att utföra vissa uppgifter under stressiga situationer så skickar hjärnan en signal till dessa körtlar som gör att de frigör kortisol. Vi har alla en viss nivå av kortisol i blodet och denna beror på de situationer vi möter. Men överskott av kortisol kan vara skadligt för vår hälsa.

Vad leder till överskott av kortisol i kroppen?

Kortisol är det stresshormon som kroppen utsöndrar varje gång vi går igenom en stressande situation, till exempel en långvarig fasta eller när vi flyr från fara. Kortisol är dessutom ett hyperglykemiskt hormon. Det tvingar kroppen att producera och släppa ut glukos. När det väl är i blodet kan vävnaderna använda sockret för att producera den energi kroppen behöver under stress.

Kroppens yttersta mål med kortisol är att producera mer energi för kroppen. Kortisol spelar också en viktig roll i balansen mellan vatten och mineraler i kroppen, liksom i blodtrycksnivåerna. Det reglerar också sömn- vakencykeln i hjärnan eftersom vi måste vara alerta för att agera snabbt i stressiga situationer. På samma sätt bidrar det till minnes- och koncentrationsprocesserna.

Stressad person håller sig för huvudet.
Kortisol är ett stresshormon och ökar vårt fokus när vi går igenom svåra situationer.

Vad ska jag göra med överflödigt kortisol?

I dagens värld är långvarig fasta, eller behovet att fly från ett djur som vill äta upp oss, inte längre ett problem för de flesta. Vi måste dock hantera andra typer av stress på till exempel jobbet eller i skolan, varav de flesta är psykologiska. Hjärnan kan inte skilja mellan dessa olika typer av stress och reagerar därför likadant på alla, vilket är att aktivera kortisol. Men kortisolets verkan, en energiökning, är inte nödvändig under perioder av psykisk stress.

Ett överskott av kortisol fyller blodet med glukos och mobiliserar snabbt fetter och proteiner. Dessutom hämmar det produktionen av insulin, det hormon som ansvarar för att fylla cellerna med glukos. Förhöjt blodsocker och insulinresistens kan leda till diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Samtidigt går fettet rakt till buken och främjar fetma.

Andra orsaker till överskott av kortisol

Det är inte bara stress som producerar överflödigt kortisol. Det finns sjukdomar som stimulerar binjurarna så att de producerar mer av hormonet; bland dem hittar vi:

  • Cushings sjukdom. Hjärnan tar på sig rollen att “berätta” för binjurarna att frigöra kortisol, ibland på grund av en hjärntumör.
  • Hyperfunktion i binjurarna. Det vill säga binjurarna producerar mer än de borde, antingen genom extern stimulering eller genom interna cellulära mekanismer.
  • Ektopisk syntes av ACTH. Detta är signalen till vår hjärna att aktivera produktionen och frisättningen av kortisol i binjurarna. Vissa tumörer, såsom vissa typer av lungcancer, kan syntetisera och utsöndra detta hormon.
  • Iatrogen Cushing. Här kan ökningen av kortisol bero på kroniskt intag av farmakologiska kortikosteroider.
Stetoskop demonstrerar undersökning av binjurar.
Binjurarna är de huvudsakliga producenterna av kortisol.

Vad ska jag göra åt det?

Vardaglig stress ökar kortisolnivåerna; det finns dock inget behov av behandling om det inte blir patologiskt. Det är viktigt att minska stress i dessa situationer. Du kan minska stress genom avslappningsövningar, eller genom någon aktivitet som gör att du kan använda ditt energiöverskott som kommer på grund av ett kortisolutsläpp.

Om du är under kortikosteroidbehandling, om du har fått diagnosen diabetes eller benskörhet, eller om du ökar för mycket i vikt utan någon uppenbar anledning så kan dina kortisolnivåer vara för höga. Således kan dessa vara underliggande faktorer.

I dessa situationer bör du konsultera en läkare. Detta för att man lätt kan korrigera överskottet av kortisol under vissa omständigheter. Läkaren kommer också att arbeta med att spåra ämnets olika källor i tumörer eller i organ som inte fungerar, samt kan föreslå kompletterande metoder för detta ändamål.

Vi hoppas att du har haft nytta av den här artikeln.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.