Orsaker till mios (pupillförträngning)

Pupillerna kan spegla förekomsten av nervskada, och även vägleda diagnosen förgiftning. Dagens artikel förklarar olika symtom på mios, samt diskuterar varningssignalerna för eventuell förekomst av en patologisk process.
Orsaker till mios (pupillförträngning)

Senaste uppdateringen: 24 april, 2021

Mios är den medicinska termen som man använder för att hänvisa till pupillförträngning. Det här tillståndet handlar med andra ord om sammandragning av pupillen – det kan verka oväsentligt men avslöjar faktiskt mycket om en människas hälsa. I dagens artikel kommer vi att berätta om orsaker till att mios uppstår.

Pupillen är den del av ögat som fysiologiskt reagerar på ljusförändringar genom att antingen dra ihop sig eller utvidga sig. Dessutom ändras dess storlek när en person konsumerar toxiner, eller när hjärnskador är förekommande. Så fortsätt läsa för att ta reda på allt, som du inte visste att du ville veta, om mios!

Mios (pupillförträngning)

Som vi just påpekat innebär mios av sammandragningen av pupillen – vilken är den mörkaste delen av ögat som är belägen i mitten av irisen. Pupillen är ansvarig för att kontrollera mängden ljus som passerar in i ögongloben, i riktning mot näthinnan.

Den antingen utvidgas eller drar ihop sig för att justera ljus, beroende på hur mycket ljus det finns i en viss miljö. Således utvidgas den när miljön är mörk – detta kallas mydriasis. Tvärtom blir pupillen mindre när det är mycket ljus i miljön. Detta är en normal, fysiologisk reflex som styrs av det parasympatiska nervsystemet.

Dessa förändringar beror på ciliärmuskeln, irisdilatatorn i ögat. Det sympatiska nervsystemet samordnar sedan uppgiften.

Närbild på ett blått öga.
Pupillen reagerar på yttre ljus genom att antingen expandera eller dra ihop sig.

Orsaker till mios

Som vi förklarade ovan är mios en fysiologisk process som sker som svar på mängden ljus i en miljö. Det är dock inte den enda situationen som kan leda till denna reaktion. Vissa ämnen eller sjukdomar kan också orsaka det och dem ska vi beskriva härnedan.

Opioidkonsumtion

Opiater förändrar det centrala nervsystemet. Dessa läkemedel använder man antingen som medicin för ett visst tillstånd, men vissa använder dem även för rekreationsändamål. Fentanyl, morfin, heroin och metadon är bara några av dem.

De hämmar signalsubstansen i nervsystemet vilket resulterar i att pupillerna drar sig samman och knappt reagerar på ljusstimuli. Enligt en artikel publicerad i Universidad Libre Seccional Barranquilla är mios och andnings- samt medvetandedepression några av flera kännetecken på opioidförgiftning.

Berusningsframkallande kemikalier

Förutom opioider finns det många andra kemikalier som kan leda till mios. Faktum är att flera läkemedel listar detta bland sina biverkningar – till exempel antipsykotika som haloperidol. Detsamma gäller för topiska läkemedel som man ofta använder för behandling av glaukom.

Orsaker till mios: Horners syndrom

Symtomen på detta tillstånd uppträder efter en nervskada. Det orsakar mios och hängande ögonlock. Horners syndrom kan dessutom också orsaka nedsatt svettning på den sidan av ansiktet som är drabbad.

Enligt en artikel publicerad i Acta Médica del Centro är iatrogenes en av de främsta orsakerna till detta syndrom. Det vill säga, det uppstår som ett resultat av medicinsk misslyckande efter ansiktsoperationer och tand- eller terapeutiska ingrepp som man tillämpat för trigeminusneuralgi.

Hjärnblödning

I vissa fall kan mios uppstå beroende på att ett område av hjärnan har drabbats av en blödning. Som till exempel i fall av en allvarlig stroke eller när talamus är inblandad.

Orsaker till mios: Pancoasts tumör

Denna typ av cancer förekommer i lungan och kan påverka delar av det sympatiska nervsystemet – och kan ligga bakom uppkomsten av mydriasis, motsatsen till mios. I detta fall klarar pupillen inte av utvidgas och förblir som ett resultat i kontraherat tillstånd.

Du kanske också är intresserad av: Fyra intressanta övningar för ögonhälsan

Hur man diagnostiserar orsaker till mios

För att diagnostisera orsaken till mios är det enklast att titta på patientens allmänna tillstånd. Många av etiologierna som producerar symtomet, såsom opioidförgiftning eller hjärnblödning, följs vanligtvis åt av en förändring av en persons medvetenhetsnivå.

Om personen i fråga är vid medvetande, fråga om han eller hon har tagit några droger eller mediciner. Titta också på hur pupillerna reagerar på ljusstimuli. En läkare eller sjuksköterska kommer att testa olika ögonreflexer för att kontrollera det neurologiska tillståndet.

En av reflexerna man testar är fotomotorreflexen. Detta test består av att observera om pupillen drar ihop sig mer när den blir utsatt för ljus. Man testar också pupillreaktionen vid direkt belysning. Om enbart ena ögat blir utsatt för ljus, kommer det andra ögats pupill också att dra ihop sig under normala förhållanden. Detta test visar om skadan är belägen i en av de perifera nerverna eller i den övre delen av hjärnan.

Uppspärrat öga med gul ring runt pupillen.
Stroke, vissa tumörer och vissa läkemedel kan leda till ihållande mios.

En fysiologisk reflex

Mios, eller pupillförträngning, är en fysiologisk mekanism som uppträder som respons på ljus. Det kan dock också vara sekundärt för neurologisk skada eller förgiftning av vissa ämnen. Således är det en viktig del av den medicinska undersökningen och ger mycket information om patientens tillstånd. När mios är ihållande bör man misstänka en underliggande patologisk process.

https://steptohealth.com/description-and-causes-of-miosis-pinpoint-pupils/


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Síndrome de Claude-Bernard-Horner. Presentación de un caso. (n.d.). Retrieved September 7, 2020, from https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=39027
  • Exploración de los reflejos pupilares | Oftalmología en la práctica de la medicina general, 4e | AccessMedicina | McGraw-Hill Medical. (n.d.). Retrieved September 7, 2020, from https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1498&sectionid=99962670
  • Filippa, R., Toso, A., Cordero, J., & Olivos, P. (n.d.). Intoxicacion por Haloperidol (Haldol ).
  • Vista de Intoxiación opioide | Biociencias. (n.d.). Retrieved September 7, 2020, from https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/biociencias/article/view/2783/2203
  • Panagopoulos, Nikolaos, et al. “Pancoast tumors: characteristics and preoperative assessment.” Journal of thoracic disease 6.Suppl 1 (2014): S108.
  • Carrera, Maria Alicia Vera, et al. “Manejo de intoxicación por opioides.” RECIMUNDO 3.4 (2019): 494-510.
  • Garófalo, Mariano, and Germán Píccolo. “CAPÍTULO 3 Efectos oculares adversos provocados por medicamentos.” Manual práctico: optometría clínica: 43.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.