Jag älskade dig tills min värdighet sade: Inte mer

I varje relation vi har, kärleksrelaterad eller inte, behöver vi respektera vår egen värdighet, precis som vår grannes.
Jag älskade dig tills min värdighet sade: Inte mer

Senaste uppdateringen: 18 februari, 2019

Värdighet är en personlig och emotionell gräns som fungerar som en psykologisk sköld. Beroende på var vi sätter denna gräns, kommer både våra intima och sociala relationer att må bättre eller sämre.

Värdighet i nära relationer tar inte pauser. Det ögonblick då vi börjar ge efter för andra kommer denna värdefulla sköld att börja brytas ner. Om du stannar upp och tänker på detta, kommer du inse att det har funnits ett par gånger då du har reflekterat över denna viktiga dimension av våra liv.

Vi tenderar att inte tänka på det från första början eftersom vi har blivit uppväxta med idén att om vi älskar någon så bör vi ge denne allt utan att förvänta oss något i utbyte. Det är ibland svåra att skilja mellan genuin omtanke och emotionell manipulation. Det är viktigt att du tänker på detta för att skydda din värdighet.

Idag vill vi reflektera angående detta viktiga ämne.

Värdighet är den respekt som man har för sig själv

Kvinna målar

“Jag älskade dig tills min värdighet sade ‘nog!'” Om du någonsin har känt dig på detta sätt så kommer du ihåg den interna process som ledde dig till att inse att kärlek ibland har en gräns; den kallas värdighet.

Värdighet och självkänsla

Folk hjälper oss att bygga upp vår självkänsla under våra liv. Det som vi uppfostrades på har haft en stor påverkan, men tror det eller ej, det är inte en avgörande faktor. Vi går alla igenom erfarenheter som, över tid, kan försvaga dessa inre försvar.

 • Ett jobb där man behandlar dig illa
 • En komplicerad nära relation
 • En olycka, man förlorar någon, man blir sviken…

Det finns många situationer som kan uppröra vår självkänsla. Vad vi försöker säga är att ibland så tror vi att vi är osårbara.

Vi tror ibland att inget kan trycka ner oss och att vi kan göra allt, men vi tror bara detta eftersom vi är i vår komfortzon.

När saker utanför oss själva gör att vi tappar kontakten med den där känslan av självkontroll förlorar vi allt.

Kvinna på fält

Att blint hoppa in i relationer

Vi vet att vi ger bort våra hjärtan fritt. Vi tar det där blinda steget av hopp eftersom vi vill och för att det känns rätt vid detta tillfället. Detta är fullt förståeligt, så länge som vi inte riskerar vår värdighet i denna process. Ibland sätter vi inte några gränser inom intima relationer. Vi ger allt utan att förvänta oss något i utbyte.

All möda läggs på att göra relationen lyckligare för båda parter.

 • Tills vi en dag blir medvetna om denna djupa tomhet inom oss. Det är inte så att det är en sak som har gått fel, allt är en röra. Det finns ingen harmoni i relationen och all energi riktas mot en person. En äter stek medan en annan har brödsmulor. Och den personen är du.

Det finns gånger i våra liv då det är lönsamt att vara modig och ta risker. Men tänk på vad du riskerar: din självkänsla, din värdighet och din rätt att vara lycklig.

När dessa blir hotade är det dags att ta ett beslut.

Dina tankar ger dig kraft

När du befinner dig i en emotionellt tuff situation och du behöver förstärka din värdighet, upprepa dessa fraser. Att reflektera över dessa ord kommer att låta dig internalisera en serie med idéer som skapar två viktiga känslor inom dig: mod och tapperhet.

Ta en titt, här hittar du dem:

 • Ingen kan eller bör säga till mig hur jag ska leva mitt liv eller vara lycklig.
 • En person som verkligen älskar mig kommer aldrig att manipulera mig.
 • En bra partner stärker min självkänsla, och förstör den aldrig.
 • Den som älskar mig kommer att bry sig varje dag.
 • Att leva tillsammans kräver att man arbetar som ett team. En person som bara tänker på sig själv vet inte hur man lever med en annan person.
 • Jag har rätten att uttrycka mina tankar, att säga och inte säga det jag känner för.
 • Att säga “NEJ” är inte en självisk handling: det är att försvara sin värdighet.
 • Jag förtjänar att bli älskad.
Unik kvinna

Fortsätt reflektera

 • Äkta kärlek börjar med en själv. Om allt runt omkring mig gör att jag känner mig värdelös så är det något som är fel och jag behöver göra något åt detta.
 • Jag kan och kommer ta kontroll över min egen verklighet. Jag behöver inte följa andras viljor.
 • Att blidka någon är inte något jag behöver göra.
 • Jag är en vacker, stark och modig person som har lika stor rätt till lycka som andra; en individ som är arkitekten av mitt eget liv och mina egna önskningar.
 • Jag kommer att försvara de personer jag älskar. Men jag ber även att de personer som älskar mig respekterar, försvarar och uppskattar mig som jag förtjänar.

För att summera så är personlig värdighet ett viktigt ämne som förtjänar mer uppmärksamhet. Detta ger oss den lycka som alla bör uppleva varje dag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.