Mikroplaster och plastföroreningar: Hur påverkar de din hälsa?

Mikroplaster och andra plastföroreningar håller på att bli ett av de största problemen för den mänskliga befolkningen.
Mikroplaster och plastföroreningar: Hur påverkar de din hälsa?

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Plastföroreningar, och kanske främst mikroplaster, håller på att bli ett av de största problemen för den mänskliga befolkningen. Plast är ett av de material vi använder mest inom industrin, framför allt inom livsmedelsindustrin. Det finns dock mycket vi ännu inte vet och förstår om effekterna av dessa ämnen på vår jord och för vår hälsa.

Plast följer en “livscykel”, det vill säga ett antal stadier som den genomgår under hela sin existens. Processen består av fyra faser:

  1. Materialutvinning
  2. Transport
  3. Produktion och förädling
  4. Användning av plastprodukten och avfallshantering

Effekterna av plastföroreningar i vart och ett av dessa stadier studeras för närvarande. Det är redan klart att det har en rad skadliga effekter på människors hälsa, och att det är mer än bara ett miljöproblem.

Därför ska vi i den här artikeln förklara hur plastföroreningar, som mikroplaster, påverkar din hälsa, eftersom vi alla utsätts för det. Vi måste vara noga med att implementera en mer socialt ansvarsfull användning av detta material.

Hur påverkar plastföroreningar och mikroplaster hälsan?

Plastföroreningar undersöks för att fastställa omfattningen av dess effekter på kroppen. Det är dock redan känt att mikroplaster orsakar skador på många andra levande varelser, till exempel fisk.

Mikroplaster är partiklar som mäter mindre än 5 millimeter i diameter. De kommer från sönderdelning och nedbrytning av större plaster som, allt eftersom de blir mindre och mindre, invaderar hela vår planet, speciellt i marina och akvatiska miljöer.

Det beror på att mycket av plastavfallet hamnar i havet. Forskare har visat att mikroplast finns i mer än 100 vattenlevande arter längs stranden. Med andra ord, den marina faunan är förorenad med dessa mikroplaster.

Ett av de stora problemen är att många av dessa arter är en del av vår föda. Dessutom gör plastföroreningar och mikroplaster också djur sjuka. Det är till exempel numer helt normalt att hitta sköldpaddor med tarmobstruktion orsakad av detta fenomen.

Med tiden kommer dessa mikroplaster sannolikt att bli ännu mindre. Dessa partiklar kan så småningom ta sig in i vår vävnad och verka på ett giftigt och skadligt sätt där. Sanningen är att detta fortfarande är en hypotes, men experimentella modeller tyder dock på att det är en sannolik utkomst hos människor.

Plastflaskor
Plast finns numer överallt i vår vardag och på hela vår planet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Så gör du miljövänligt tvättmedel med borax och bakpulver

Kemiska föroreningar

Problemet med plastföroreningar är inte begränsat till tarmproblem på grund av blockeringar med mikroplaster, utan det går längre än så. Plast gör att andra föroreningar fäster vid dem och håller dem på ytan av hav och floder.

Detta händer till exempel med polycykliska aromatiska kolväten (PAH). På så sätt ökar toxiciteten för dessa ämnen eftersom de kan stanna kvar i ekosystemen under en längre tid.

Plastföroreningar och mikroplaster i kretsloppets olika faser

Som vi redan har nämnt följer plast en “livscykel”. I var och en av faserna kommer det förmodligen att påverka din hälsa på något sätt.

Flaskor i en låda.
Vi måste ta en aktiv roll i återvinningen av plast för att skydda vår planet och vår hälsa.

Först och främst, under återvinnings- och transportfasen, produceras många kemikalieutsläpp. Dessa ämnen, som bensen, kan påverka vårt immunförsvar. De verkar också ha cancerframkallande potential och toxicitet i nervsystemet, bland andra effekter. Samma sak händer under förädling och produktion.

Faserna för användning och avfallshantering är de viktigaste. Nästan alla blir vi utsatta för effekterna av plast eftersom vi har daglig kontakt med många produkter som innehåller det.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Raka dig utan kemikalier med naturligt raklödder

I själva verket, som vi nämner i föregående avsnitt, innebär felaktig avfallshantering att vi konsumerar samma plast som vi slänger. Därför är det viktigt att vara mycket medveten om problemet och använda produkter av plast på ett ansvarsfullt sätt.

För att avsluta

Plast finns överallt i vårt dagliga liv, och vi kanske inte kan eliminera det helt, men vi måste kunna rationalisera vår användning och återanvända materialet. En socialt ansvarsfull användning är nödvändig för att vi inte ska bli sjuka av vårt eget avfall.

Vilda djur lider redan av skadorna av plastföroreningar och mikroplaster, och den mänskliga arten kan mycket lätt gå samma väg. Det är upp till oss att genomföra åtgärder för att vända processen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.