Mammor känner sig ensamma ibland

Att balansera din identitet mellan att vara mamma och kvinna är inte alltid enkelt, speciellt eftersom många av oss tror att våra insatser inte är tillräckliga för att möta standarden av en "idealmamma". I denna artikel förklarar vi varför mammor ibland känner sig ensamma.
Mammor känner sig ensamma ibland

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2019

Moderskap är ett livsskede med stora förändringar. Flera av dessa har att göra med förlossningen och ansvaret över en ny varelse, samt hur detta påverkar kvinnans tidigare liv. Ibland är dessa förändringar överväldigande och därför är det naturligt att mammor känner sig  ensamma ibland

Att lyckas med att kombinera kvinnlighet och moderskap är inte enkelt.

Som mödrar möter vi ibland situationer av osäkerhet och känner bristen av ett stödjande familjenätverk. Här ingår även fysiska och hormonella förändringar, samt andra förändringar som orsakar stress.

Denna komplexa situation påverkas även av att de sociala förväntningarna motsätter sig verkligheten som många kvinnor lever i och känner under moderskap. Detta resulterar i att det inte är ovanligt att frustration, oförståelse och ensamhet drabbar kvinnorna under denna tid.

Bilden av den “ideala mamman”

I samhället vi lever i finns det många bilder av hur det är att vara mamma. Se till exempel på reklam, tv-program och filmer. Har du märkt hur de presenterar mammor med småbarn?

Du har säkert märkt hur mammorna är välvårdade, i perfekt form och går runt med ett stort leende. De är ofta slanka kvinnor som är fulla av energi och livskraft som byter barns blöjor som om det vore en poetisk handling. Och amningen behöver vi inte ens diskutera.

Mammor i reklam är kvinnor som inte verkar lida av utmattning, sömnbrist, ensamhet eller smärta. För media är moderskap just detta; ett naturligt tillstånd av fullständig lycka och glädje, och av spirituell kontakt.

Idealet av en moder antyder att sätta barnet före ens egna behov. Idealet påstår att det är fullt möjligt att fullfölja båda aspekterna, som om det vore hur enkelt som helst att ta hand om ett spädbarn som är helt beroende av dig.

Att vara mamma på riktigt är långt ifrån denna bild av mammor och det är därför mammor känner sig ensamma ibland .

Moderskap i verkligheten

Om du redan har ett eget barn vet du att det skönmålade moderskapet är avlägset från verkligheten. Detta betyder inte att moderskap är en upplevelse full av plåga och bitterhet. I själva verket är det ett vackert skede med mycket kärlek och lycka.

Sanningen är att moderskap är en blandning av allt ; motsägande känslor lever i oss sida vid sida konstant.

Under graviditeten, till exempel, kan du känna lycka över att det är ett litet liv på väg som växer inuti dig. Men samtidigt lider du av yrsel, illamående och allmän olustkänsla.

Det borde vara normalt att visa den olust man känner som mamma, men samhället dikterar oss att förtränga dessa känslor. Eftersom vi inte känner oss fria att uttrycka vårt missnöje eller våra känslor, gör det att mammor känner sig ensamma ibland.

Ensamhet i moderskap

Den vanliga mamman är en kvinna som är ensam av olika orsaker.

En av orsakerna är att viss information inte ges vidare neråt i generationerna. Till exempel verkar det fortfarande vara en hemlighet att förlossning är smärtsamt, och att moderskap kommer ta upp nästan all din tid, energi och dina pengar.

Kvinna med paraply

Man berättar inte heller om hur svårt det ibland är att sova och att du kommer vara trött och lättretlig. Eller att du kommer känna dig ineffektiv och skyldig för att du inte uppfyller alla dina plikter.

På vissa sätt har vi lärt oss att tro på konceptet av en självständig mamma, en kvinna som klarar av vadsomhelst. Men när vi försöker möta moderskapets utmaningar och samtidigt försöker upprätthålla en livsstil som den vi hade innan, kan vi känna oss ensamma och inkompetenta.

Därför är det viktigt att gå igenom moderskap tillsammans med dem vi älskar. Dessa personer bör inte bara uppmuntra oss, utan även stödja och råda oss när vi handskas med problem eller tvivel.

Sök emotionellt stöd

Människor är sociala varelser. Vi är utformade att leva i ett samfund och skapa ett stödnätverk för svåra tider. Moderskap är en tid då det är mer än lämpligt att be om denna typ av hjälp.

Du måste få tillfälle att prata ut, be om råd och få svar från dem med erfarenhet. Du måste våga be om hjälp för att kunna släppa den rädsla och stress som kommer med moderskapets ansvar.

Professionell hjälp

I vissa delar av världen, som till exempel i Spanien och USA, har kvinnor som känt sig ensamma bildat mamma-grupper. I dessa sammanhang kan mammor samlas för att dela med sig av sina erfarenheter, diskutera tvivel, rädslor och förhoppningar. Målet är att avlägsna känslor av ensamhet och skapa ett stödnätverk som tillåter mammor att njuta av deras nya roll som mödrar.

Det är vanligt att mammor känner sig ensamma

Även om mammor känner sig ensamma ibland vill vi säga dig att du inte är ensam. Det är viktigt att komma ihåg att utmattning och sömnbrist påverkar vårt humör samt vår fysiska och psykiska prestationsförmåga.

Vi är inte och vi kommer aldrig vara ideala mödrar. Vi är mänskliga kvinnor med styrkor men också begränsningar. Mammor känner sig ensamma ibland och det är inget att vara rädd för.

Att känna såhär påminner oss om att vi behöver andra och att vi måste ta hand om oss själva samtidigt. Att upprätthålla balans är inte lätt, men det betyder inte att det är omöjligt.

Med tanke på det, om du känner dig ensam, leta upp stöd. Moderskap är inte en lätt väg, men det är en väg som ger otrolig glädje.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.