Lär dig mer om korttarmssyndrom

Korttarmssyndrom är vanligare hos vuxna än hos barn. Detta tillstånd orsakar livslånga begränsningar, men det kan förbättras.
Lär dig mer om korttarmssyndrom

Senaste uppdateringen: 23 maj, 2022

Korttarmssyndrom är ett komplext tillstånd som kännetecknas av fysisk eller funktionell förlust av ett segment av tarmytan. De främsta orsakerna är medfödda störningar och tarminfarkt eller mesenterisk ischemi.

Detta tillstånd gör det mycket svårt att hålla sig frisk. Korttarmssyndrom gör det svårt för personen som lider av det att ta upp näringsämnen, vilket skapar problem. Men det går att förbättra absorptionen genom en process av funktionell och strukturell anpassning av tarmen.

Prognosen för korttarmssyndrom beror dock på hur mycket av tarmen som finns kvar samt dess tillstånd. Dessutom beror det på den bakomliggande orsaken till problemet och andra faktorer. Låt oss ta en närmare titt på det.

Lär dig mer om korttarmssyndrom

Korttarmssyndrom är ett tillstånd som uppstår när en del av tunntarmen saknas. Ett barn kan födas utan denna del, eller så kan man t.ex. ha opererat bort en del. En annan orsak är att området kan ha slutat fungera. Detta orsakar allvarliga ämnesomsättnings- och näringsproblem.

Men inte alla fall av förlorade delar av tunntarmen leder till korttarmssyndrom. En specialist kan bara ställa denna diagnos om längden på den återstående delen av tarmen inte kan absorbera tillräckligt med näring.

I allmänhet uppstår detta tillstånd artificiellt när patienten har genomgått en av följande två operationer:

 • Terminal jejunostomi: En del av jejunum, ileum och kolon har blivit borttagen.
 • Jejuno-kolik anastomos: I detta fall har ileum och ileocekalklaffen blivit avlägsnade, så att jejunum och kolon är sammankopplade.

En person med detta tillstånd behöver makronäringsämnen och elektrolyttillskott för att hålla sig frisk. För barn är det viktigt att se till att de får tillräcklig näring för att växa. Ibland behöver de parenteral nutrition eller näring genom ett blodkärl för att inte bli undernärda.

blodprov

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Lär dig vilka konsekvenser som kommer av näringsbrist

Symptom och orsaker

Enligt tillgängliga data är mesenterisk ischemi eller tarminfarkt den främsta bakomliggande orsaken till korttarmssyndrom, och gäller 30% av fallen. 20% av patienterna har en tumörobstruktion och 20% har Crohns sjukdom. Slutligen är tarminfektion, kronisk pseudoobstruktion och andra störningar mindre vanliga orsaker.

Å andra sidan är de främsta orsakerna till detta tillstånd hos barn medfödda och perinatala problem.

Nekrotiserande enterokolit, som är en allvarlig inflammation i den nyföddas tjocktarm, är vanligare hos för tidigt födda barn eller hos nyfödda som tillbringar mer tid på neonatalavdelningen.

Som vi nämnde tidigare gör avsaknaden av en del av tarmen det svårare att ta upp näringsämnen. Detta kan i sin tur orsaka vissa symptom, som:

 • Diarré.
 • Blek, fet avföring.
 • Mycket illaluktande avföring.
 • Viktminskning.
 • Uttorkning.
 • Trötthet.

För att avgöra om detta tillstånd är närvarande, kommer läkaren vanligtvis att utföra laboratorietester. Detta inkluderar till exempel blodkemiska tester, fullständiga blodvärden, blodvitaminnivåer och fettprover på avföringen. Dessutom kan de ta en röntgen av tunntarmen.

Kvinna med illustration av tarmen

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Inflammation i ändtarmen: Vad orsakar det och hur behandlar man det?

Huvudmålen med behandlingen är att säkerställa att kroppen får de näringsämnen den behöver och att lindra symptomen. För att göra detta tar specialisterna följande steg:

 • Näringsterapi innebär att man följer en speciell kostplan som innehåller kosttillskott som är anpassad till patienten. I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda en intravenös sond eller en nässond för att få mat.
 • Medicin. I dessa fall är det nödvändigt att ge medicin. Vissa läkemedel hjälper till att kontrollera diarré och förbättra tarmabsorptionen.
 • Kirurgi. Ibland är det nödvändigt att utföra en operation för att förlänga tarmen, vilket kallas autolog tarmrekonstruktion. I andra fall är kirurgi nödvändig för att förhindra att näringsämnen passerar genom tarmen. Dessutom kan man även behöva göra en tunntarmstransplantation.

Korttarmssyndrom utvecklas på olika sätt

Detta tillstånd kan bli mycket bättre med behandling, särskilt efter operation. Hur som helst är uppföljningar med vården oumbärliga under resten av patientens liv.

Det kan också uppstå komplikationer. Till exempel bakterier som sprider sig i tunntarmen, undernäring eller problem i nervsystemet på grund av vitamin B12-brist. Sammanfattningsvis är det inte lätt att hantera och endast gastroenterologiska specialister är utbildade för att hantera det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • García Luna, P. P., & López Gallardo, G. (2007). Evaluación de la absorción y metabolismo intestinal. Nutrición hospitalaria, 22, 05-13.
 • Pomar, B., & Vidal Casariego, A. (2007). Síndrome de intestino corto: definición, causas, adaptación intestinal y sobrecrecimiento bacteriano. Nutrición Hospitalaria, 22, 74-85.
 • Rodríguez, A., & Cánovas, G. (2004). Síndrome de intestino corto en adultos. Tratamiento nutricional. Endocrinología y Nutrición, 51(4), 163-172.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.