Lär dig mer om kopaivaolja: användning, fördelar och kontraindikationer

Kopaivaolja har använts inom traditionell medicin på grund av dess smärtstillande, antiinflammatoriska och antimikrobiella egenskaper. Vill du veta mer om dess hälsofördelar? Läs i så fall vidare!
Lär dig mer om kopaivaolja: användning, fördelar och kontraindikationer

Skriven av Daniela Andarcia

Senaste uppdateringen: 11 augusti, 2022

Vill du veta mer om kopaivaolja?

Kopaiva (Copaiba) är ett träd som är inhemskt i Amazonbäckenet och kan växa till 20 meters höjd. Det tillhör arten Copaifera officinalis och är känt för att det naturligt producerar en olja eller ett harts. Denna vätska utvinner man genom att borra ett hål i stammen, varpå man låter vätskan rinna ut genom ett rör.

Hartset har sedan urminnes tider använts för medicinska ändamål, för befolkningen på de platser där trädet växer tillskriver det flera olika egenskaper. Det anses bidra till att lindra smärta, förebygga infektioner och påskynda läkeprocessen.

Lär dig mer om kopaivaolja: vad är det?

Kopaivaolja är något man framställer från hartset som kommer från trädet med samma namn. Som vi nämner ovan så producerar dessa träd oljan naturligt. Utvinningsprocessen består därför i att göra ett snitt i stammen, filtrera innehållet och bearbeta det tills man erhåller en sötdoftande träolja.

Enligt historiska uppgifter var det urinvånarna som levde omkring Amazonfloden som först drog nytta av denna balsam. Detta område omfattar länderna Brasilien, Colombia, Peru och Venezuela. Eftersom oljan var användbar vid behandlingen av olika sjukdomar anlände den till Europa under 1600-talet.

Idag ingår oljan som ingrediens i många hygien- och hudvårdsartiklar. Likaså förekommer såväl hartset som oljan i naturliga läkemedel, som urindrivande medel och hostmedicin.

Viktiga komponenter

De huvudsakliga komponenterna i kopaviaolja är följande:

 • Kopen eller α-kopen
 • Kadinen eller δ-kadinen
 • Γ-kadinen
 • Cedrol
Efter hand som vi lär oss mer om kopaivaolja upptäcker vi fler användningsområden
Kopaivaolja har sedan urminnes tider använts för kosmetiska och medicinska ändamål.

De främsta användningarna och fördelarna med kopaivaolja

Inom folkmedicinen har man även använt oljan som ett afrodisiakum. Nedan ska vi i detalj analysera vilka olika fördelar som oljan kan medföra enligt vetenskapen.

1. Den har antiinflammatorisk verkan

Kronisk inflammation är orsaken till många olika sjukdomar. En positiv egenskap hos kopaivaoljan är att den visat sig ha relevanta antiinflammatoriska effekter.

I en studie som utförts på gnagare med multipel skleros (MS) fann man att denna ingrediens bidrog till att minska produktionen av molekyler som är kopplade till inflammation. Dessutom hjälpte den till att hämma aktiviteten hos fria radikaler vilka är förknippade med oxidativ stress.

Likaså avslöjade en undersökning gjord på råttor med skador på tungan att oljehartsen ledde till en reducering av antalet immunceller som orsakar inflammation.

Slutligen framgick av en studie som involverade gnagare med kolit att oljan kan minska inflammation utan att inverka på den skadade tarmen. Mer forskning är fortfarande nödvändig för att bekräfta effekterna hos människor.

2. Den har antimikrobiell aktivitet

Forskning publicerad i International Journal of Pharmaceutical Compounding fann att kopaivaolja kan förhindra bakterieutveckling även vid låga koncentrationer. I studien undersökte man oljans effekter på bakterien gula stafylokocker, som orsakar hudinfektioner och sår.

Samtidigt visade en studie som publicerats i The Open Dentistry Journal att en gel framställd av denna olja kunde motverka alla arter av stafylokockbakterier som kan förekomma på tänder. Dock behöver vi fler studier för att verifiera dessa egenskaper.

3. Den har en smärtlindrande effekt

En studie som redovisas i Complementary Therapies in Clinical Practice pekar på att massage med kopaivaolja i kombination med Deep Blue skulle kunna vara mer effektiv mot artritsmärta än massage med kokosolja. Ytterligare en fördel kan vara ökad fingerstyrka och fingerfärdighet.

4. Den kan bidra till att bekämpa leishmaniasis

Leishmaniasis är en infektion som orsakas av leishmaniaparasiter, vilka överförs via bett från infekterade sandmyggor (Phlebotominae) . Vid kutan infektion uppkommer i regel lesioner och sår.

Inom detta område har forskare upptäckt att hos gnagare med kutan leishmaniasis kan man minska hudlesioner vid oral och lokal behandling med kopaivaolja. Forskarna tror att detta beror på att oljan har förmågan att angripa leishmaniaparasiternas cellmembran.

5. Kopaivaolja kan hjälpa för aknekänslig hy

Tack vare oljans antiinflammatoriska och antimikrobiella egenskaper tycks den vara effektiv i kampen mot akne. Enligt en studie publicerad i tidskriften Alternative Medicine Review märkte deltagarna en avsevärd förbättring i de hudområden som behandlats med ett preparat som innehöll 1 procent eterisk kopaivaolja.

Vidare finns det anekdotiska uppgifter som tyder på att oljan även kan bidra till att bleka huden. För att uppnå detta behöver man bara tillsätta en droppe av den eteriska oljan till en ansiktskräm eller toner.

6. Den främjar leverhälsa

En studie i Acta Cirúrgica Brasileira belyser hur kopaivaolja kan reducera leverskador som uppstår i samband med intagandet av populära smärtlindrande medel såsom acetaminofen. Forskarna observerade dessa effekter när människor använde oljan i förebyggande syfte, dvs innan de intog värktabletterna.

Om man använder oljan först efter att man har tagit tabletterna är effekterna inte lika gynnsamma. Tvärtom blir följden att bilirubunnivåerna i levern ökar. Ytterligare studier är nödvändiga för att kunna styrka dessa effekter.

7. Kopaivaolja fungerar som ett smärtstillande medel

Ett av de traditionella användningsområdena för denna naturprodukt hänger samman med stresslindring. Närmare bestämt anser man att oljan har lugnande verkan, i synnerhet när den används vid massage. Den är idealisk när man vill koppla av efter en tröttsam dag eller innan man går till sängs.

Kopaivaolja används ofta vid massage
Om man applicerar oljan vid massage kan den bidra till att reducera muskelspänningar.

Mer om kopaivaolja: risker och föreskrifter

Experter menar att kopaivaoljan är säker, så länge den används i låga doser. Enligt en studie som man kan läsa i International Journal of Molecular Sciences kan intagandet av stora mängder kopaivaolja medföra matsmältningsproblem i form av illamående, kräkningar och diarré.

Vidare bör man inte svälja oljan direkt och man ska vara försiktig när man gnider in den i huden. Eteriska oljor är i allmänhet starkt koncentrerade och måste därför spädas.

Dessutom gör man klokt i att testa om oljan kan framkalla reaktioner. Detta gör man genom att applicera lite utspädd olja och låta den verka under minst 24 timmar. Om ingen reaktion uppstår kan man utgå från att oljan är säker.

Om man använder oljan under aromaterapisessioner bör man emellertid undvika att göra det i närheten av barn, husdjur och gravida kvinnor, eftersom en del eteriska oljor kan vara skadliga för dem.

Slutligen tror experterna att litium kan interagera negativt med kopaiva. Därför är det viktigt att rådgöra med en specialist om man tar eller har tagit litium eller andra läkemedel som innehåller litium.

Hur använder man kopaivaolja?

Kopaivaolja används ofta som livsmedelstillsats, varvid små mängder tillförs livsmedel och drycker för att ändra deras aromer. Likaså används den ofta för lokal behandling av inflammation, smärta och ärr.

I det senare fallet bör den blandas med en basolja, som exempelvis avokado-, mandel- och kokosolja. Det räcker med att tillsätta 3-5 droppar eterisk kopaivaolja till 30 ml av basoljan. Oljan kan användas till kompresser, massage, krämer eller salvor.

Kopaivaolja: ett naturmedel mot inflammation och smärta

Kopaiva, vars vetenskapliga namn är Copaifera officinalis, är en trädart som hör hemma i Amazonområdet och som producerar ett harts eller en balsam som man kan utvinna genom att göra ett snitt i stammen.

Man får fram kopaivaoljan efter bearbetning av detta harts. Det finns olika anekdotiska uppgifter och undersökningar som stödjer teorierna om att oljan skulle ha antiinflammatoriska, smärtstillande och bakteriedödande egenskaper. Emellertid behöver vi mer forskning för att lära oss mer om kopaivaoljans effekter.

Tills vidare bör du bara använda den för tillfälligt bruk i syfte att lindra vissa smärre symtom. Den ersätter inte medicinsk behandling och man bör använda den med försiktighet. Detta gäller särskilt under specifika förhållanden, som vid graviditet, amning och underliggande sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • da Silva AG, Puziol Pde F, Leitao RN, Gomes TR, Scherer R, Martins ML, Cavalcanti AS, Cavalcanti LC. Application of the essential oil from copaiba (Copaifera langsdori Desf.) for acne vulgaris: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. Altern Med Rev. 2012 Mar;17(1):69-75. PMID: 22502624.
 • Dias, D. S., Fontes, L. B., Crotti, A. E., Aarestrup, B. J., Aarestrup, F. M., da Silva Filho, A. A., & Corrêa, J. O. (2014). Copaiba oil suppresses inflammatory cytokines in splenocytes of C57Bl/6 mice induced with experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Molecules (Basel, Switzerland), 19(8), 12814–12826. https://doi.org/10.3390/molecules190812814
 • Teixeira, F. B., de Brito Silva, R., Lameira, O. A., Webber, L. P., D’Almeida Couto, R. S., Martins, M. D., & Lima, R. R. (2017). Copaiba oil-resin (Copaifera reticulata Ducke) modulates the inflammation in a model of injury to rats’ tongues. BMC complementary and alternative medicine, 17(1), 313. https://doi.org/10.1186/s12906-017-1820-2
 • Barbosa, M., Vicentini, F. A., Castro-Ghizoni, C. V., Lameira, O. A., Sa-Nakanishi, A. B., Bracht, L., Peralta, R. M., Natali, M., Bracht, A., & Comar, J. F. (2018). Copaiba Oil Decreases Oxidative Stress and Inflammation But not Colon Damage in Rats with TNBS-Induced Colitis. Endocrine, metabolic & immune disorders drug targets, 18(3), 268–280. https://doi.org/10.2174/1871530318666180215102029
 • Guimarães, A. L., Cunha, E. A., Matias, F. O., Garcia, P. G., Danopoulos, P., Swikidisa, R., Pinheiro, V. A., & Nogueira, R. J. (2016). Antimicrobial Activity of Copaiba (Copaifera officinalis) and Pracaxi (Pentaclethra macroloba) Oils against Staphylococcus Aureus: Importance in Compounding for Wound Care. International journal of pharmaceutical compounding, 20(1), 58–62.
 • Simões, C. A., Conde, N. C., Venâncio, G. N., Milério, P. S., Bandeira, M. F., & da Veiga Júnior, V. F. (2016). Antibacterial Activity of Copaiba Oil Gel on Dental Biofilm. The open dentistry journal, 10, 188–195. https://doi.org/10.2174/1874210601610010188
 • Bahr, T., Allred, K., Martinez, D., Rodriguez, D., & Winterton, P. (2018). Effects of a massage-like essential oil application procedure using Copaiba and Deep Blue oils in individuals with hand arthritis. Complementary therapies in clinical practice, 33, 170–176. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.10.004
 • dos Santos, A. O., Costa, M. A., Ueda-Nakamura, T., Dias-Filho, B. P., da Veiga-Júnior, V. F., de Souza Lima, M. M., & Nakamura, C. V. (2011). Leishmania amazonensis: effects of oral treatment with copaiba oil in mice. Experimental parasitology, 129(2), 145–151. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2011.06.016
 • da Silva, A. G., Puziol, P., Leitao, R. N., Gomes, T. R., Scherer, R., Martins, M. L., Cavalcanti, A. S., & Cavalcanti, L. C. (2012). Application of the essential oil from copaiba (Copaifera langsdori Desf.) for acne vulgaris: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic, 17(1), 69–75.
 • Teixeira, R. K., Yamaki, V. N., Yasojima, E. Y., & Brito, M. V. (2013). Effect of copaiba oil in hepatic damage induced by acetaminophen in rats. Acta cirurgica brasileira, 28(7), 526–530. https://doi.org/10.1590/s0102-86502013000700008
 • da Trindade, R., da Silva, J. K., & Setzer, W. N. (2018). Copaifera of the Neotropics: A Review of the Phytochemistry and Pharmacology. International journal of molecular sciences, 19(5), 1511. https://doi.org/10.3390/ijms19051511

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.