Tecken på Alzheimers - så lär du dig att känna igen dem

Ett av symtomen som kan indikera Alzheimers är att glömma bort ord och att inte kunna följa en konversation på grund av svårigheter med ord.
Tecken på Alzheimers - så lär du dig att känna igen dem
Nelton Abdon Ramos Rojas

Granskad och godkänd av läkare Nelton Abdon Ramos Rojas.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Alzheimers är en progressiv hjärnsjukdom som direkt påverkar minnet såväl som tankarna och beteendet. Det är den vanligaste formen av demens och karaktäriseras av förlust av minnet och intellektuella förmågor. Detta kan kraftigt påverka livskvaliteten för den drabbade och dennes omgivning. Därför kan det vara bra att lära sig känna igen tidiga tecken på Alzheimers.

Denna sjukdom står för 60-80% av alla demensfall i världen. 2012 beräknades runt 158 000 personer vara drabbade i Sverige. Idag lider minst 180 000 av denna sjukdom i landet. Denna siffra väntas dock mångdubblas under de kommande decennierna.

Trots att den mestadels drabbar äldre kan sjukdomen även inträffa hos mycket yngre personer. Symptom kan då visa sig så tidigt som i 30-årsåldern. Tidig upptäckt av tecken på Alzheimers är fundamentalt för diagnos och tidig behandling. Därför är det viktigt att lära sig om de möjliga symtomen och hur man skiljer dem från andra mentala problem.

Tidiga tecken på Alzheimers

Plötsliga förändringar av minnet

Ett av de första tecknen på Alzheimers sjukdom, framförallt i dess tidiga stadier, är att glömma nyligen överkommen information. Detta kan vara till exempel viktiga datum och händelser.

Generellt använder den drabbade personen lappar eller elektroniska enheter för att komma ihåg vad de brukade kunna komma ihåg själva.

Svårigheter att planera eller lösa problem

Lär dig upptäcka tidiga tecken på Alzheimers

Ett tecken på Alzheimers hos vissa är att de förlorar sin förmåga att utveckla eller följa en plan som involverar hantering av siffror. De kan även ha svårigheter att hänga med i enkla saker, som att följa ett välbekant recept eller betala räkningarna varje månad.

Problem att utföra vanliga sysslor

Ofta upplever personer med Alzheimers svårigheter när de försöker genomföra dagliga sysslor, både hemma och på arbetsplatsen. De kan ha problem med att ta sig till en välbekant plats, sköta en budget eller komma ihåg reglerna för ett spel de ofta brukar spela.

Desorientering i tid och rum

När denna sjukdom avancerar börjar personen glömma datum, årstider, tidens gång. Detta symtom innebär att personen behöver bevakas eftersom de kan glömma var de är och hur de kom dit.

Förlust av intresse eller motivation för tidigare njutbara aktiviteter

Alzheimers2

De känslomässiga förändringarna från Alzheimers kan få en person att tappa intresset för saker de tidigare gillat. Social isolering och en plötslig brist på intresse är en indikation att något inte står rätt till.

Språkproblem

Alzheimers kan orsaka problem för den drabbade när det kommer till att följa eller delta i en konversation. Detta är resultatet av att man glömt bort ord och tappat förmågan att förstå tal och skrift.

Det är vanligt att uppleva svårigheter med att finna rätt ord och vokabulär, vilket till exempel kan yttra sig i att man refererar till en penna som “skrivpinne”.

Att glömma var saker hör hemma

Att glömma var saker ska vara är ett tidigt tecken på Alzheimers sjukdom. Det kan göra att man till exempel lägger strykjärnet i kylskåpet eller glömmer bort var något är, trots att det alltid finns på samma plats.

Oförmåga att ta beslut

Alzheimers3

Denna sjukdom kan minska eller eliminera en persons förmåga att ta viktiga, personliga beslut, till exempel finansiella. De vet inte hur man hanterar pengar och kan ge bort stora summor till försäljare eller telefonförsäljare.

Förlust av initiativförmågan

Brist på intresse för familjeaktiviteter kan vara ett tecken på Alzheimers, eftersom sjukdomen leder till att man tappar initiativförmågan i att ta del av nöjen eller delta i sociala aktiviteter, projekt eller sporter.

Vidare kan dessa förändringar orsaka förlust av intresse att delta i alla typer av aktiviteter som involverar andra personer.

Vill du lära dig mer? Läs: Upptäck Alzheimers genom ögonen

Förändringar i humör eller personlighet

Förändringar av humör eller personlighet är de mest märkbara förändringarna hos de som lider av Alzheimers, både i de inledande och avancerade stadierna.

Ofta kan drabbade personer vara förvirrade, misstänksamma, deprimerade, rädda eller ångestladdade. Vidare kan de bli irritabla, med känslor av vrede mot personer omkring dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.