Hur man upptäcker Alzheimers i tid

Förlust av minne och mentala förmågor kan bli ett problem när vi glömmer viktiga saker eller när vi förlorar koncentrationen under våra vardagsrutiner.
Hur man upptäcker Alzheimers i tid

Senaste uppdateringen: 04 februari, 2019

Vi vet alla att problem med minnet är ett av kännetecknen, men det finns många andra hälsoproblem som kan hjälpa oss att upptäcka Alzheimers. Var för sig är de inte nödvändigtvis viktiga, men du bör hålla dem i åtanke och kunna skilja dem från stress och brist på koncentration, mm.

Vi förklarar vilka tecken och symtom som kan hjälpa dig att upptäcka Alzheimers och möjligheten att drabbas.

Vad är Alzheimers?

Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av försämrad kognition och beteendestörningar. De som lider av detta är oftast över 65 år. Du drabbas av minnesförlust samt förlust av andra mentala förmågor. Förutom just dessa välkända symtom finns det många andra som kan hjälpa till att diagnostisera och förebygga det – en sjukdom som faktiskt kan drabba människor innan 60 års ålder.

Till exempel har många patienter med denna sjukdom en släkting som tidigare lidit av det. Detta kan vara ett varningstecken att se upp för utöver de symtom vi är på väg att dela med dig.

Minnesförlust

Minnesförlust är ett av de vanligaste tidiga tecknen på Alzheimers, men detta bör inte vara något större problem om saker och ting glöms bort ibland för att sedan kommas ihåg igen. Det är dock desto viktigare när du glömmer saker du nyss hört eller lärt dig eller att du tenderar att glömma viktiga saker som du normalt bör komma ihåg. Du märker att du behöver påminnelser för att inte glömma saker.

Förlust av mentala förmågor

Du kanske märker att frågor du tidigare kunde svara på utan problem nu kräver mycket mer eftertanke, tar längre tid att besvara och att du oftare förlorar koncentrationen. Det kan vara vanliga frågor som hur man betalar en räkning, fyller i ett formulär, löser ett problem, mm.

Desorientering i tid och rum

Detta symtom är allvarligare om du ofta glömmer dag, plats eller varför du gått till en viss plats och trots många försök att komma ihåg inte lyckas.

Äldre kvinna

Problem med att förstå och reagera på bilder

Här syftar vi inte på vanliga synproblem som närsynthet, grå starr, mm., utan svårigheter att läsa, mäta avstånd, skilja mellan färger, mm.

Svårigheter att konversera

Personer som lider av Alzheimers har svårt att hänga med i en konversation, särskilt när de är snabba eller innefattar flera personer. De har ibland svårt att förstå vissa ord eller så blir de förvirrade.

Förlägger saker

Personer med Alzheimers flyttar ofta saker och glömmer var de lade dem. I vissa fall börjar de till och med tro att andra personer gömt dessa saker för dem.

Brist på sunt förnuft

Familjemedlemmar lider verkligen när de som drabbas av Alzheimers fattar beslut som helt saknar förnuft. Vi kan alla fatta beslut som verkar lite småtokiga, men i dessa fall verkar det inte finnas någon logik eller resonemang bakom besluten. Ett exempel skulle kunna vara när en person helt enkelt ger bort pengar utan anledning.

Brist på hygien

Brist på personlig hygien är ett annat tidigt varningstecken på denna sjukdom. Det kan vara svårt att bada, klä sig, mm., i vissa fall eftersom det resulterar i fysisk eller mental ansträngning.

Isolering och brist på initiativ

Denna punkt är viktig eftersom den påverkar attityden. Du kan tappa initiativet till aktiviteter som du förut brukade göra hela tiden: minnesövningar, sociala tillställningar eller familjefester, motion, mm. Du kan känna en förlust i din förmåga att slutföra aktiviteter när du är med andra människor.

Alzheimers

Förändringar i humör eller personlighet

Alla de tidigare nämnda symtomen och tecknen kan leda till förändringar i humör samt orsaka depression, frustration eller irritabilitet. De kan också orsaka personlighetsförändringar på grund av att den person som lider blir mer rädd eller nervös.

Foton av timsamoff och MTSOfan.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Donoso S., A., y Behrens P., M. I. (2005). “Variabilidad y variantes de la enfermedad de Alzheimer”, Rev. Méd. Chile, 133 (4): 477-482.
  • Muñoz Chacón, Y. (2003). “Demencia, el reto del presente siglo”, Acta Méd. Costarric., 45 (2): 41-42.
  • Waldemar, G.; Dubois, B.; Emre, M., et al. (2007). “Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer’s disease and other disorders associated with dementia: EFNS guideline”, Eur J. Neurol., 14 (1): e1-26.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.