Läkemedlet atorvastatin - egenskaper och användningar

Atorvastatin är, liksom andra statiner, effektivt för att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar på grund av dess förmåga att selektivt och konkurrerande hämma det enzym som är ansvarigt för kolesterolsyntes.
Läkemedlet atorvastatin - egenskaper och användningar

Senaste uppdateringen: 24 november, 2020

Läkemedlet atorvastatin tillhör läkemedelsgruppen statiner. Dessa används ofta för att stabilisera låga kolesterolnivåer med syfte att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar och även behandla dyslipidemi (fettrubbningar).

Ett överskott av kolesterol är en riskfaktor för att utveckla dessa typer av sjukdomar som är den ledande dödsorsaken i många västländer. Kom dock ihåg att kolesterol är viktigt för att kroppen ska fungera eftersom det är föregångaren till många hormoner.

Därför bör du hålla din kolesterolnivå inom normala marginaler: Inte för högt och inte för lågt. Detta eftersom att ett underskott också kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser. Så det är viktigt för dig att följa alla behandlingsriktlinjer som din läkare ger dig.

Om hjärt- och kärlsjukdomar

En illustration av ett hjärta.

Som vi nämner ovan är målet med läkemedlet atorvastatin att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar hos patienter med högre kolesterolnivåer än normalt.

Hjärt- och kärlsjukdomar är en uppsättning patologier som är den ledande dödsorsaken i utvecklade länder. Bland dem kan vi nämna:

Dessa sjukdomar leder generellt till ett antal faktorer som ökar risken för högt kolesterol. Försök därför att undvika följande:

 • Rökning medför att det ackumuleras giftiga kemikalier i kroppen och detta leder till hälsoproblem. Människor som röker är dubbelt så benägna att drabbas av någon typ av hjärt- och kärlsjukdomar som deras icke-rökande motsvarigheter.
 • En stillasittande livsstil är vanligt eftersom befolkningen i utvecklade länder gradvis vänjer sig vid en mindre fysiskt aktivt livsstil. Precis som med tobak fördubblar bristen på träning risken för hjärtrelaterade komplikationer.
 • Dåliga matvanor leder också till höga kolesterolnivåer.

Effekter av läkemedlet atorvastatin på människokroppen

Atorvastatin är, liksom andra statiner, effektivt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar på grund av dess förmåga att selektivt och konkurrerande hämma det enzym som är ansvarigt för kolesterolsyntes.

I synnerhet gäller detta för hydroximetylglutaryl-koenzym A (HMG-CoA)-reduktasenzym, som är ansvarigt för att omvandla HMG-CoA till mevalonat. Detta är föregångaren till viktiga föreningar, som kolesterol.

Läkemedlet atorvastatin reducerar mängderna av mevalonat genom att även hämma HMG-CoA-reduktas, och därmed även mängden kolesterol som finns kvar i levern.

Denna mekanism påverkar också regleringen av LDL-receptorer – även kända under benämningen “dåligt” kolesterol – och upptaget av dessa lipoproteiner från cirkulationen.

Minskning av dåligt kolesterol eller LDL är slutresultatet av dessa processer. Behandlingseffektiviteten undersöks dock fortfarande i experiment och kliniska prövningar.

Biverkningar av läkemedlet atorvastatin

artär som är avsmalnad

Trots att det i allmänhet är ganska väl tolererat är detta läkemedel inte undantaget från att skapa biverkningar.

De flesta av de vanligaste biverkningarna av atorvastatin är milda och försvinner av sig själva. Dessa är några av de vanligaste:

 • Gastrointestinala problem
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Sömnlöshet

Det finns även andra rapporterade, mer sällsynta biverkningar vid atorvastatinbehandling. Dessa beror emellertid inte nödvändigtvis på behandlingen med detta läkemedel. De inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Hyperglykemi
 • Hypoglykemi
 • Yrsel
 • Trombocytopeni
 • Allergiska reaktioner
 • Alopeci
 • Utslag

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Effektiv diet för att minska det onda kolesterolet

Slutsatser om läkemedlet atorvastatin

Atorvastatin tillhör statingruppen av läkemedel och används främst för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Kom dock ihåg att det bästa sättet att förebygga dessa tillstånd är att upprätthålla hälsosamma vanor, så håll dig aktiv och följ en balanserad kostplan. Dessutom bör du undvika skadliga vanor som rökning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Goes, P., Lima, A. P. S., Melo, I. M., Rêgo, R. O. C. C., & Lima, V. (2010). Effect of Atorvastatin in radiographic density on alveolar bone loss in wistar rats. Brazilian Dental Journal. https://doi.org/10.1590/S0103-64402010000300003
 • Fernández de Bobadilla, J., Moreno, R., Fernández, C., Martínez García, A., Sánchez Maestre, C., & Ezpeleta Echevarri, D. (2009). Efecto del tratamiento intensivo con atorvastatina frente a dosis estándar de estatinas en el riesgo de ictus de pacientes con enfermedad coronaria previa. Metaanálisis de cinco ensayos aleatorizados con 25.709 pacientes. Revista de Neurología. https://doi.org/10.33588/rn.4811.2009069
 • Soler, A., Deig, E., Guil, J., Rodríguez-Martín, M., Guelar, A., & Pedrol, E. (2006). Eficacia y tolerancia de la atorvastatina en el tratamiento de la dislipemia secundaria a tratamiento antirretroviral. Medicina Clinica. https://doi.org/10.1157/13091265

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.