8 varningstecken på cerebral stroke

Det är viktigt att förstå och ta upp symptomen på cerebral stroke med en specialist för att få snabb diagnos och behandling, eftersom de kan blandas ihop med andra sjukdomar.
8 varningstecken på cerebral stroke

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Cerebral stroke är en cerebrovaskulär händelse som inträffar när en del av hjärnmassan dör på grund av fel i blodcirkulationen.

När ett blodkärl går sönder eller blockeras av en propp får hjärnan inte det blodflöde den behöver, och nervcellerna får inte tillräckligt med syre.

Det är en ständigt ökande sjukdom i världen som är kopplad till fler fall av hypertoni, fetma och tobaksbruk.

Stroke påverkar både män och kvinnor, men i fler än hälften av dödsfallen är det den senare gruppen som drabbas mest.

Risken ökar efter 55 års ålder och fortsätter sedan att öka för var tionde år.

Det mest oroväckande med allt det här är att snabb upptäckt är svårt, till skillnad från andra kardiovaskulära sjukdomar, samt att det ofta blandas ihop med vanligare problem.

Symptomen brukar dyka upp plötsligt, men patienter anar att något inte står rätt till strax innan det värsta inträffar.

Upptäckt må inte vara prevention, men det ökar chansen för överlevnad utan allvarliga konsekvenser.

1. Högt blodtryck kan leda till cerebral stroke

Högt blodtryck kan leda till en cerebral stroke

Patienter med högt blodtryck känner vanligtvis inte några starka symptom som varnar dem om faran. Problemet är att det kan förvärras om det inte hålls under uppsikt, och risken för cerebral stroke eller blödning blir avsevärt högre.

Högt blodtryck tenderar att skada eller påfresta blodkärl i hjärnan, vilket får dem att gå sönder eller läcka blod.

Det är viktigt att gå på rutinmässiga undersökningar, speciellt när påtagliga risker är närvarande.

2. Stel nacke kan vara ett tecken på blockerade blodkärl

En stel nacke kan bero på stressiga situationer, dålig hållning eller överansträngning.

Du får dock inte avfärda möjligheten att det beror på ett blockerat eller läckande blodkärl.

Om du inte kan röra bröstet med hakan och du känner en smärta som sträcker sig upp till huvudet bör du tala med en läkare omedelbart.

3. Svår huvudvärk

stark-huvudvark

Huvudvärk är ett vanligt symptom som kan kopplas till många orsaker, och nästan alltid inget allvarligt.

Trots det bör man uppsöka ett sjukhus om man upplever stark huvudvärk utan påtaglig anledning.

Intensiv, bultande huvudvärk är vanligtvis ett tecken på ökat artärtryck och tyder i ovanliga fall på en kommande stroke.

4. En sida av kroppen är paralyserad

Även känt som hypoglykemi och ett vanligt symptom hos de som håller på att drabbas av en cerebral stroke.

Det sker vanligtvis när man sover, även om det finns fall där det hänt i vaket tillstånd.

Oftast är det inte lätt att diagnostisera, men du får inte under några omständigheter ignorera det.

5. Synproblem

Plötsliga synproblem kan vara ett varningstecken

En person med bra syn som plötsligt ser grumligt eller sämre bör tala med en läkare.

Även om det kan bero på en rad olika hälsoproblem får möjligheten för stroke inte uteslutas.

6. Plötslig trötthet

En plötslig brist på energi är alltid en anledning att vara på sin vakt.

Trötthet är ett vanligt symptom på många allvarliga hälsoproblem, speciellt när något stör det normala syreflödet till hjärnan.

De som drabbas av en cerebral stroke sover vanligtvis mer än normalt och kan förbli medvetslösa.

7. Svårighet att gå och röra armarna

Svårigheter att koordinera lemmarna är ett vanligt symptom innan en stroke

Svårigheter att koordinera lemmarna är ett vanligt symptom innan en stroke. Alla må inte uppleva det, men ibland inträffar det strax innan attacken.

En stark, onormal smärta i axlarna är en mer än tillräcklig anledning att söka sjukvård.

8. Svindel, yrsel och generell förvirring

Det är sant att dessa är symptom på många hälsoproblem och att det nästan alltid inte är något allvarligt, men du bör ändå uppsöka läkare.

Symptomen måste uppmärksammas och behandlas, främst när det finns någon form av kardiovaskulärt problem som ökar risken.

Att vara uppmärksam på dessa tecken och omedelbart söka medicinsk hjälp är nyckeln till att undvika tragiska konsekvenser.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.