Kronisk daglig huvudvärk: Allt du behöver veta

Kronisk daglig huvudvärk är en värk som är närvarande varje dag eller nästan varje dag. Den är dessutom invalidiserande. Vi berättar mer.
Kronisk daglig huvudvärk: Allt du behöver veta
Mariel Mendoza

Skriven och verifierad av läkare Mariel Mendoza.

Senaste uppdateringen: 31 maj, 2023

Kronisk daglig huvudvärk är en grupp av störningar som kännetecknas av återkommande huvudvärk, under minst 15 dagar i månaden, under 3 månader eller mer per år och i mer än 4 timmar per dag. Cirka 3 till 5 % av världens befolkning har huvudvärk varje dag eller nästan varje dag.

Migränhuvudvärk är huvudorsaken till konsultation för neurologiska symtom i klinisk praxis.

Förekomsten av kronisk daglig smärta kan invalidisera en person, eftersom det påverkar hans eller hennes livskvalitet och mentala hälsa, samt orsakar fysiska, sociala och yrkesmässiga funktionsnedsättningar. Det uppskattas att cirka 90 % av alla patienter med kronisk daglig huvudvärk har samexisterande psykiatriska problem.

Vad är kronisk daglig huvudvärk?

Som vi nämner ovan så är detta huvudvärk som uppträder 15 dagar eller mer per månad, i mer än 3 månader på ett år. Detta gäller alla typer av huvudvärk som uppstår dagligen eller nästan dagligen.

Den innehåller en mängd olika undertyper:

 • Kontinuerlig hemikrani
 • Klusterhuvudvärk
 • Förvandlad migrän
 • Kronisk spänningshuvudvärk
 • Idiopatisk intrakraniell hypertoni

Migrän och kronisk spänningshuvudvärk är de vanligaste. På grund av deras återkommande karaktär verkar de invalidiserande för den drabbade. Intensiteten stör arbete och sömn.

Följande är bland de associerade riskfaktorerna:

 • Att vara kvinna
 • Fetma
 • Koffeinmissbruk
Kronisk daglig huvudvärk.
Migrän drabbar många kvinnor. Dess återkommande påverkar de dagliga aktiviteterna.

Primär och sekundär

De ovannämnda är den primära (eller sanna) kroniska dagliga huvudvärken. Denna värk orsakas inte av ett annat tillstånd och är inte relaterad till funktionella eller strukturella förändringar. Man brukar dela in den i kort och lång varaktighet.

Sekundär huvudvärk orsakas av ett annat tillstånd. Denna utlöses av vissa fysiologiska förändringar och inkluderar värk som orsakas av missbruk av smärtstillande medel (inklusive receptfria).

Orsaker till kronisk daglig huvudvärk

Orsaken till primär kronisk daglig huvudvärk är inte välkänd, eftersom det inte finns ett enda ursprung. Tillstånd som följande kan dock hittas gällande den sekundära:

 • Inflammation av blodkärl (eller vaskulit) i och runt det centrala nervsystemet: dessa inkluderar stroke, hypertensivt tillstånd och förekomsten av ett cerebralt aneurysm.
 • Inflammation i nerverna (eller neuralgi): I synnerhet i den occipitala nerven eller trigeminusnerven.
 • Infektioner: Meningit, bihåleinflammation.
 • Förändringar av det intrakraniella trycket: antingen minskande eller ökande
 • Förekomst av en utrymmesupptagande lesion.
 • Efter en traumatisk hjärnskada.
 • Vilostörningar: Obstruktiv sömnapné.

Användning av smärtstillande medel, inklusive receptfria smärtstillande medel, som du tar i mer än 2 dagar i veckan eller 9 dagar i månaden, ökar risken för återkommande huvudvärk.

Behandling av kronisk daglig huvudvärk

Behandlingen av kronisk daglig huvudvärk beror på om den är av primär eller sekundär orsak. I den förstnämnda fokuserar läkaren på att förhindra uppkomsten av smärta. När det gäller den sistnämnda inriktar man behandlingen på ursprunget.

Flera läkemedel kan förhindra att denna huvudvärk uppstår:

Vissa tabletter.
Antidepressiva medel kan hjälpa till att förbättra associerade symtom på psykisk hälsa.

När ska du kontakta läkare?

En läkare bör konsulteras om huvudvärken har följande egenskaper:

 • Den invalidiserar dig.
 • Du upplever förvärring eller förändrade mönster.
 • Kräver en högre dos än den rekommenderade av receptfria smärtstillande medel.
 • Den åtföljs av andra symtom, såsom feber, stelhet i nacken, desorientering, kramper, sluddrigt tal, dubbelseende eller förlust av muskelstyrka.

Kronisk daglig huvudvärk kräver omedelbar läkarvård. Men för att minska intensiteten eller frekvensen fram till tidpunkten för professionell utvärdering bör du undvika utlösare.

Självmedicinera inte och undvik att ta receptfria smärtstillande medel i mer än 2 dagar i veckan. Som ett alternativ till paracetamol eller ibuprofen kan naproxen rekommenderas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.