Infektioner med hantavirus: Allt du behöver veta

Infektioner med hantavirus presenterar sig vanligtvis med feber, huvudvärk och generaliserad muskelvärk. Läs mer i följande artikel.
Infektioner med hantavirus: Allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 27 april, 2022

Vi upplever just nu en pandemi orsakad av coronaviruset. På grund av denna situation har hela världen blivit mer uppmärksam på andra virus som har potentialen att sprida sig över världen på ett liknande sätt. I allt större utsträckning har man börjat dokumentera utbrott av sjukdomar, av rädsla för en upprepning av denna situation. Som ett resultat har infektioner med hantavirus blivit ett alltmer populärt föremål för forskning och studier.

Hantavirus är en familj av virus som finns i olika typer av gnagare runt om i världen. Även om mänskliga infektioner av detta virus är sällsynta, ökar förekomsten av denna typ av virus och därför är det många forskare som är oroliga över detta.

Detta virus finns i urin och avföring från gnagare. För att en människa ska bli smittad måste denna alltså komma i kontakt med denna typ av djur och deras spillning. Infektionen kan orsaka två typer av syndrom som är koncentrerade i olika organ: lungorna och njurarna.

Experter har identifierat de två syndromen med en tydlig koppling till vissa geografiska områden. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om infektioner med hantavirus hos människa.

Var ser man infektioner med hantavirus?

Som vi har nämnt är infektioner med hantavirus ganska ovanliga. De första upptäcktes i USA 1993. Vanligtvis förekommer sporadiska eller isolerade fall inom ett enda land.

Detta beror på att viruset sprider sig främst genom kontakt med spillning från infekterade gnagare. Det har förekommit rapporter om enstaka utbrott med överföring från människa till människa, som i Patagonien, Argentina. Det kan faktiskt också spridas genom att andas in luft som innehåller viruset.

Det finns bevis på att överföringen av detta virus gynnas i områden där det finns mycket damm. Som vi har påpekat är hantavirus vanligtvis differentierad enligt det kliniska syndrom det ger upphov till.

De vall av infektioner med hantavirus som man såg i USA på 90-talet gav enbart upphov till lungsyndrom. Det förekom även fall i Kanada och andra amerikanska länder. Å andra sidan var den form av infektion med hantavirus som gav upphov till njursyndrom huvudtypen i Europa, Kina och Korea, även om det spred sig till andra områden.

En läkare håller ut händerna under en digital bild av lungorna.

Vilka symptom ger infektionen?

Infektioner med hantavirus ger vanligtvis upphov till generella sjukdomssymptom, som plötslig feber och huvudvärk. Infektion inträffar vanligtvis cirka 2 veckor efter kontakt med viruset.

Diarré, kräkningar och generaliserad muskelsmärta är också vanliga symptom. Symptomen kvarstår oftast i 4 till 5 dagar, men fall har dokumenterats där symptomen har kvarstått i upp till 15 dagar.

Utöver dessa symptom kan infektioner med hantavirus orsaka pulmonella syndrom eller njursyndrom. När det gäller personer som utvecklar ett lungsyndrom liknar symptomen det man ser vid en coronavirusinfektion.

Det vill säga, det förekommer hosta och andnöd. Det är ett allvarligt tillstånd som leder till döden i ungefär hälften av fallen. Detta beror på att vätska samlar sig runt lungorna, vilket allvarligt påverkar lungkapaciteten.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Varför är det viktigt att behandla urinvägsinfektion tidigt?

Njursyndrom

Bland personer som insjuknat med hantavirus och utvecklar njursyndrom finns det också olika svårighetsgrad. Vissa patienter har bara en mild och nästan asymptomatisk infektion.

Det finns dock fall där symptomen blir allvarligare. Det som händer är att blodtrycket faller, och som ett resultat utvecklar patienten njursvikt. I dessa fall är det vanligt att hitta blod i urinen.

En digital bild av njurarna.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Så här fungerar dina njurar: Kroppens reningsverk

Hur diagnostiserar och behandlar man infektioner med hantavirus?

För att diagnostisera denna infektion är det mycket viktigt att känna till patientens medicinska historia i detalj. Läkaren bör få veta om patienten har varit i ett område där det finns mycket gnagare eller varit i kontakt med spillning från gnagare.

Dessutom gör läkare vanligtvis ett blodprov för att kontrollera förekomsten av viruset och även för att se om det finns någon påverkan på njurar eller lungor. Behandlingen beror på symptomen.

Generellt sett kräver lungsyndrom vanligtvis syre och mekanisk ventilation. Vid njursyndrom är dialys ibland nödvändig. Men allt beror på infektionens svårighetsgrad och de medicinska beslut som läkaren måste fatta från fall till fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.