Hyperfosfatemi: en obalans i fosfornivåerna

Hyperfosfatemi är en ökning av nivåerna av fosfor i blodet. Det är en sällsynt situation som vanligtvis uppstår i samband med andra sjukdomar. Läs dagens artikel där vi berättar om orsakerna och de vanligaste behandlingarna.
Hyperfosfatemi: en obalans i fosfornivåerna

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Hyperfosfatemi är en obalans i fosfornivåerna och uppstår när nivån av fosfor i blodet är högre än den normala standarden (det vill säga oorganiskt fosfor). Normala fosforvärden varierar mellan 2,5 och 4,5 mg/dl. En läkare diagnostiserar vanligtvis hyperfosfatemi när ett blodprov visar värden högre än 4,5 mg dL

Fosfor utför många viktiga funktioner i människokroppen. Det är faktiskt en makromineral som människokroppen kräver för att kunna utföra vissa metaboliska funktioner som den inte kan utföra på något annat sätt.

I kroppen finns det mesta av fosforn i skelettet. Resten finns i vävnadscellerna och genererar energi.

Som du kan föreställa dig påverkas benen och tänderna mest när det finns antingen en brist eller ett överskott på fosfor. Fosfor hjälper också kalcium och det leder till njurförändringar när hyperfosfatemi uppstår.

Människor får vanligtvis i sig fosfor från sin mat, särskilt när vi äter en varierad kost. Överskott av fosfor som kroppen inte behöver utsöndrar vi under normala förhållanden genom urin och avföring. De viktigaste källorna till fosfor i maten är rött och vitt kött samt nötter som exempelvis mandlar.

Mejeriprodukter som mjölk, yoghurt och ost är andra bra källor. Vissa länder har lagar som tvingar tillverkare att berika vissa produkter med detta mineral.

Orsaker till att man utvecklar en obalans i fosfornivåerna

Hyperfosfatemi förekommer mer frekvent hos äldre eftersom njursvikt är den främsta orsaken, vilket är mycket vanligare bland äldre än bland unga. Det finns dock också andra orsaker till hyperfosfatemi:

 • Hyperparatyreoidism: Detta är när paratyreoideahormonet reglerar metabolismen av fosfor och kalcium. I fall av hyperparatyreoidism finns det låg eller noll produktion av detta hormon, vilket kan leda till en minskning av kalciumnivåerna och en ökning av fosfor i blodet.
 • Hypervitaminos D: I det här scenariot finns det en koppling mellan regleringen av D-vitamin och kalcium och fosfor. Detta beror antingen på att en dysfunktion i sköldkörteln ändrar på detta vitamin eller på att nivån i blodet är hög på grund av någon annan orsak. Således kan det öka blodets fosfornivåer.
 • Högt fosforintag: Denna typ av hyperfosfatemi är emellertid sällsynt. När kroppen fungerar korrekt eliminerar den överskott av fosfor genom urin och avföring så att mineralet inte ackumuleras.
 • Långvarig träning: Mycket ansträngande och långvariga övningar skadar musklerna och släpper fosfor från muskelcellerna ut i blodet.
 • Cytotoxiska läkemedel: När en patient får cytotoxiska läkemedel som cancerbehandling, släpper de snabbt döende cellerna ut det fosfor som de innehåller i blodet, vilket i sin tur leder till hyperfosfatemi. Detta tillstånd kallar man även tumörlyssyndrom, tillsammans med andra symptom som också är ett resultat av kemoterapi.
Hyperfosfatemi är en obalans i fosfornivåerna: njurar
Njursvikt är den främsta orsaken till hyperfosfatemi.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Symtom på hypokalcemi: en tyst sjukdom

Symptom på att du har hyperfosfatemi 

När läkarna hittar en obalans i fosfornivåerna, så som en förhöjd nivå av fosfat i blodet, är detta oftast mer på grund av en slump än på grund av symptomen. Man upptäcker det i de flesta fall efter att läkaren har beställt ett allmänt blodprov för att bedöma andra tillstånd hos en viss patient.

Personer med hyperfosfatemi uppvisar sällan symptom på grund av ökningen av fosfor i blodet. De konsulterar dock ofta sin läkare på grund av njur- eller muskelproblem vilket är ett resultat av hyperfosfatemi.

Kalciumnivåerna sjunker vanligtvis när mängden fosfor ökar i blodet vilket leder till hypokalcemi. När detta sker orsakar det ofta kramper i musklerna och också spasmer kan uppstå.

Förändringar i artärväggarna är en annan långsiktig konsekvens. Det kan bero på överskott av fosfor i väggarna i blodkärlen, i kombination med kalcium, vilket bidrar till arterioskleros. Detta i sin tur ökar risken för allvarliga hjärt- och kärlproblem.

Hyperfosfatemi är en obalans i fosfornivåerna: man håller sig om benet

Läs också den här artikeln: Kost och njursvikt: allt du behöver veta

Behandling av en obalans i fosfornivåerna

När en underliggande sjukdom, som njursvikt eller hyperparatyreoidism, är det som ligger bakom hyperfosfatemin, kommer din läkare att behandla detta tillstånd för att försöka korrigera det. Det finns tre alternativ för att behandla ett överskott av fosfor:

 • En kost som innehåller låga halter av fosfor: Detta är en kost som innehåller max 1000 mg fosfor per dag. Den måste följas under övervakning av en nutritionist.
 • Dialys: Konstgjord blodfiltrering kompletterar njurfunktionen när organet inte har maximal kapacitet.
 • Kelatorer: Det finns mediciner som kan binda till det fosfor som kommer in i kroppen via maten. Detta för att förhindra att det blir absorberat i tarmen. Således kommer detta fosfor ut igen utan att komma in i blodsystemet.

Naturligtvis är det bara en läkare som kan bestämma vilken behandling som patienten ska följa i båda fallen. Extrema åtgärder är vanligtvis inte nödvändiga, så var inte orolig om resultaten från ditt blodprov indikerar hyperfosfatemi. Du bör alltid konsultera en läkare som kan berätta om de lämpligaste åtgärderna för just dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Sellares, V. Lorenzo. “El reto del control de la hiperfosfatemia en la enfermedad renal crónica.” Nefrología 28 (2008): 3-6.
 • Ospina, Camila Andrea Garcia, et al. “Importancia de la hiperfosfatemia en la enfermedad renal crónica, como evitarla y tratarla por medidas nutricionales.” Revista Colombiana de Nefrología 4.1 (2017): 38-56.
 • Martín, Antonia García, et al. “Trastornos del fosfato y actitud clínica ante situaciones de hipofosfatemia e hiperfosfatemia.” Endocrinología, Diabetes y Nutrición (2019).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.