Hur läkare behandlar autoimmuna sjukdomar

Det är svårt att behandla autoimmuna sjukdomar eftersom de är komplexa tillstånd där immunsystemet angriper friska celler. Lär dig de vanligaste behandlingsmetoderna här.
Hur läkare behandlar autoimmuna sjukdomar
Diego Pereira

Skriven och verifierad av läkare Diego Pereira.

Senaste uppdateringen: 14 maj, 2023

Autoimmuna sjukdomar uppstår när immunsystemet, som försvarar kroppen och alla dess organ mot sjukdomar och infektioner attackerar organismen och skapar ämnen som kallas autoantikroppar. Det är därför viktigt att veta hur man behandlar autoimmuna sjukdomar.

Det bör noteras att när immunsystemet attackerar kroppen förstör det friska celler och vävnader. Detta kan leda till konsekvenser som kan vara riktigt allvarliga. Enligt en publikation från Hospital Clínic de Barcelona uppskattas det att 10 % av befolkningen lider av ett av dessa tillstånd.

Men varför händer det? Helt enkelt för att immunförsvaret “glömmer” de funktioner det ska utföra. Så istället för att attackera de sjuka cellerna och försvara de friska cellerna, gör den tvärtom. Den börjar till slut att attackera friska celler, vilket sätter hälsan i fara.

Vilka symtom ger autoimmuna sjukdomar?

När du lider av någon autoimmun sjukdom måste den få behandlnig för resten av ditt liv, eftersom det blir en kronisk sjukdom.

Det har ännu inte upptäckts varför de uppstår. Man har kommit fram till att de i många fall är ärftliga och att de i större utsträckning drabbar medelålders kvinnor. De är också mycket svåra att förebygga.

Dessa autoimmuna sjukdomar kan förstöra en eller många vävnader i kroppen. De kan också påverka flera organ, vilket får dem att kraftigt minska sin funktion. Bland annat kan de ha allvarlig påverkan på följande organ, vävnader eller celler:

Varningssymptom

Symtomen på dessa typer av sjukdomar kan se olika ut, eftersom det finns många av dem. Naturligtvis är symtomen inte desamma för alla eftersom vart och ett manifesterar sig olika för olika individer.

Det finns dock vanliga tecken som kan upplevas före dessa sjukdomar. Symtom, å andra sidan, kan förväxlas med andra tillstånd:

 • Muskelvärk och smärta
 • Trötthet
 • Feber
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Svullnad och rodnad
 • Stickningar eller domningar i extremiteterna
 • Svårt att koncentrera sig
 • Håravfall
 • Hudutslag

Vilka autoimmuna sjukdomar finns det?

behandla autoimmuna sjukdomar
Typ 1-diabetes är en av de mest kända autoimmuna sjukdomarna. Här förstörs successivt den vävnad som ansvarar för insulinproduktionen.

Autoimmuna sjukdomar kan vara mycket olika. De mest kända är bland annat följande:

 • Reumatism
 • Lupus
 • Typ 1-diabetes
 • Multipel skleros
 • Autoimmun tyreoidit
 • Celiaki
 • Psoriasis
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Addisons sjukdom
 • Sjögrens syndrom
 • Myasthenia gravis
 • Graves sjukdom
 • Autoimmun vaskulit.
 • Perniciös anemi

Vissa av dessa sjukdomar kan vara ganska svåra att diagnostisera. Därför är det väldigt viktigt att vara uppmärksam om du har några ihållande symtom vilka kan vara varningstecken för att något är fel inuti kroppen.

Om vi har några misstankar är det viktigt att omedelbart kontakta sjukvården. Endast en specialist kan beställa relevanta tester för att diagnostisera och behandla autoimmuna sjukdomar.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: 5 saker du borde veta om autoimmuna sjukdomar

Riskfaktorer

Vem som helst kan drabbas av en autoimmun sjukdom. Flera epidemiologiska studier har dock fastställt vissa särskilda riskfaktorer. I denna mening ökar följande tillstånd sannolikheten att drabbas av en autoimmun sjukdom:

 • Att vara kvinna. En studie förklarar att denna predisposition beror på att X-kromosomen (kom ihåg att kvinnor har två av dem, till skillnad från män som bara har en) har ett större antal gener relaterade till kontrollen av immunsystemet. Därför är det större sannolikhet att drabbas av skador (mutationer) som påverkar denna kontroll.
 • Hög ålder. Forskning visar att för att en av dessa sjukdomar ska utvecklas är det nödvändigt att organismen “misslyckas” flera “reglerande punkter” i utvecklingen av immunsystemets celler. Med åldern tenderar dessa mekanismer att bli mycket mindre effektiva, vilket kan förklara fenomenet.
 • Att vara afroamerikansk eller latinamerikansk i fallet med lupus. Studier visar att detta kan bero på genetiska faktorer som gynnar större reaktivitet hos de autoantikroppar som är typiska för sjukdomen.
 • Att ha en direkt familjemedlem med en autoimmun sjukdom. Som en allmän regel, och enligt forskning, innebär det större risk att utveckla en sådan sjukdom ju fler familjemedlemmar som har det. Vissa genetiska mutationer har identifierats i vissa sjukdomar.
 • Exponering för kemikalier och lösningsmedel. En studie förklarar att många ämnen (toluen, metanol, xylen, arsenik, bisfenoleretc.) kan orsaka irreversibel molekylär skada: bland annat binda till specifika receptorer, nukleinsyror, minska antalet tillgängliga antioxidanter och inducera T-cellsdysreglering.
 • En kost innehållande mycket fett, socker eller bearbetade livsmedel. Forskning visar att detta är ett problem när tarmcellernas permeabilitet för vissa “toxiska” föreningar i kosten är hög. Detta är vanligt i situationer med tarmdysbios.
 • Exponering för bakteriella eller virusinfektioner. Enligt studier är det möjligt att antigener från dessa mikroorganismer utlöser spridningen av vissa typer av B- och T-lymfocyter som är avgörande för utvecklingen av autoimmuna sjukdomar.

Hur ställs diagnosen?

Tyvärr finns det inget specifikt test för att diagnostisera autoimmuna sjukdomar. Läkaren bör utföra en grundlig utfrågning för att analysera de presenterade symtomen, samt en fysisk undersökning för att leta efter patognomoniska (specifika) tecken på en sjukdom.

Det antinukleära antikroppstestet är ett av de första testerna. Detta test kan upptäcka förekomsten av specifika antikroppar mot vissa friska vävnader, men det kan inte avgöra vilken specifika sjukdom du har. I efterföljande steg finns det tester som kan upptäcka specifika antikroppar mot vissa sjukdomar.

Hur behandlar man autoimmuna sjukdomar?

läkemedel för att behandla autoimmuna sjukdomar
Det finns flera läkemedel för oralt bruk för att kontrollera autoimmuna tillstånd. Steroider är de vanligaste.

Dessa sjukdomar har inget botemedel, därför blir de kroniska. Forskning på detta område pågår dock.

Att behandla autoimmuna sjukdomar är en utmaning. Numera går behandlingen ut på att minska symtomen och försöka kontrollera och reglera immunförsvaret. Åtgärderna skiljar sig åt för varje patologi. Till exempel, i fallet med reumatoid artrit, är det viktigt att hålla smärtan under kontroll.

Läkemedlen med vilka man behandlar autoimmuna sjukdomar inkluderar en mängd olika föreningar. Kortikosteroider sticker ut och bör administreras med stor försiktighet. De kan inte användas under mycket långa perioder, eftersom de har biverkningar.

Andra läkemedel som används vid behandling av dessa sjukdomar är icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Tanken med dessa läkemedel är att lindra smärtan och inflammationen som genereras av sjukdomen. Andra immunsuppressiva medel än steroider är också effektiva.

Andra alternativ när man behandlar autoimmuna sjukdomar

Vissa rekommenderar användning av alternativa åtgärder för att behandla autoimmuna sjukdomar. Studier om effektiviteten av dessa terapier är dock begränsade. Dessutom kan vissa produkter orsaka hälsomässiga återverkningar, varför de inte rekommenderas utan föregående tillstånd från läkare.

Behandlingen bör övervakas noggrant av specialisten. Men den som verkligen är ansvarig för dess effektivitet är patienten själv, som måste följa den till punkt och pricka. Följ alltid läkarens rekommendationer eller behandlingar.

Dessutom, vid dessa sjukdomar, som i så många andra, är det mycket viktigt att känna till din kropp mycket väl. Du måste vara uppmärksam på alla förändringar som dyker upp och om du upptäcker något onormalt eller ovanligt bör du omedelbart kontakta din specialist.

Attityden hos den drabbade personen är avgörande när man behandlar autoimmuna sjukdomar. Tidig upptäckt och noggrann uppföljning av behandlingarna är mycket viktigt för att bromsa utvecklingen av sjukdomen. Att anta en hälsosam livsstil är därtill mycket fördelaktigt för behandlingen.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Den autoimmuna kosten: vad går den ut på?

Tillstånd som kräver en delikat behandling

Som du kan se är behandling av autoimmuna sjukdomar ganska komplicerad och de terapeutiska behandlingarna beror på vilken sjukdom som patienten lider av. Det är vanligt att man behandlar autoimmuna sjukdomar med kortikosteroider, antiinflammatoriska läkemedel och analgetika. All behandling måste dock ordineras av en specialist för att oönskade effekter inte ska uppsstå.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.