Hälsofördelarna med konjugerad linolsyra

Många studier på djur och människor visar att konjugerad linolsyra kan bidra till att minska kroppsfett. Läs mer om det i den här artikeln!
Hälsofördelarna med konjugerad linolsyra

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Konjugerad linolsyra, eller CLA (conjugated linoleic acid) är något modifierade essentiella fettsyror. Denna fettsyra erbjuder flera olika hälsofördelar för kroppen, särskilt när det gäller regleringen av aptiten.

Det finns ändå fortfarande många påståenden om dess näringsegenskaper som ännu inte har bevisats i vetenskapliga studier fullt ut. Så en adekvat bedömning av deras säkerhet för konsumenter är fortfarande nödvändig. Detta är också viktigt för att reda ut vilka biverkningar som kan komma på längre sikt.

I den här artikeln tar vi en närmre titt.

Hälsofördelarna med konjugerad linolsyra

konjugerad linolsyra i burk

Intresset som väckts för konjugerad linolsyra under de senaste åren beror på dess hälsoegenskaper. Sammantaget kan denna fettsyra förbättra hjärt-kärlproblem och också motverka cancer. Andra hälsoegenskaper som man tillskriver denna fettsyra är följande:

  • Den kan justera immunsystemets svar.
  • Konjugerad linolsyra kan också motverka diabetes.
  • Dessutom förbättrar den benmineralisering.
  • Slutligen kan den minska kroppsfettet.

Låt oss titta närmare på effekterna av CLA:

Konjugerad linolsyra kan förebygga diabetes

När det gäller dess effekt på diabetes, har olika studier utförda på icke-mänskliga djur visat att konjugerad linolsyra har en aktivitet liknande vissa läkemedel som verkar mot denna sjukdom. Kliniska studier på patienter med typ 2-diabetes som tog CLA visade också att detta ämne ledde till en signifikant minskning av deras glukos- och leptinnivåer, kroppsmasseindex samt vikt.

Motverkar formation av fettceller, eller adipocyter

överviktig person väger sig hos läkare
Det pågår för närvarande många studier på både djur och människor som visar att konjugerad linolsyra minskar kroppsfett.

Denna viktminskning öppnar upp den möjliga kommersiella exploateringen av denna fettsyra som en användbar produkt för att förebygga och behandla fetma. Effekten på människor kommer emellertid med en rad kontroverser. Detta på grund av att det inte förekommit några betydande förändringar i kroppsfett när CLA administrerats till personer utan viktproblem.

Hur konjugerad linolsyra påverkar mängden kroppsfett verkar ha sin förklaring i en modifiering av energibalansen. Det är möjligt att dessa syror minskar matintaget, ökar energiförbrukningen och även kan producera båda fenomenen samtidigt.

Stärker immunsystemet

Detta är en av de mer nyligen upptäckta hälsofördelarna. Det finns dock fortfarande inte tillräckligt med studier för att stödja det. Men forskare har observerat att detta ämne ökar vissa immunglobuliner. Dessa är celler som känner igen främmande substanser, eller antigener. Således har dessa resultat gett oss möjligheten att hitta ett potentiellt användningsområde av denna fettsyra vid förebyggande och behandling av vissa livsmedelsallergier.

Konjugerad linolsyra är antikarcinogen

Den här egenskapen kan vara den mest studerade av forskare för närvarande. De genomför inte bara experimentella studier på djur, utan också på människor. De resultat som erhållits beträffande förebyggande av bröstcancer är överlägsna när man jämför konjugerad linolsyra med andra liknande substanser. Detta betyder att den skulle kunna vara effektiv för att förhindra bröstcancer.

Sammantaget kan den antioxiderande effekten, stärkningen av immunsystemet, hämningen av angiogenes och metastaser tillsammans med ökningen av apoptos (celldöd), vara mekanismerna för denna antikarcinogena effekt.

Hälsoegenskaper för benmineralisering

kapslar med konjugerad linolsyra

Slutligen finns det också studier som visar den potentiella rollen för detta ämne i förebyggandet av osteoporos och sarkopeni.

Sammantaget, om mänskliga studier bekräftar de preliminära resultaten som erhållits i djur, kommer denna fettsyra definitivt att bli mer populär! Men fler mänskliga studier krävs fortfarande innan forskare kan bekräfta dessa fördelar.

Slutsats

Konjugerad linolsyra är ett ämne som ger många hälsofördelar för kroppen. Men som vi sa tidigare är många av dess egenskaper fortfarande under granskning.

Du måste komma ihåg att du inte bör använda konjugerad linolsyra som ersättning för någon behandling som din läkare har ordinerat. Så diskutera det med din apotekare eller läkare innan du påbörjar någon form av behandling. Detta eftersom felaktig användning kan få allvarliga konsekvenser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hartigh LJ., Conjugated linoleic acid effects on cáncer, obesity and aterosclerosis: a review of pre clinical and human trials with current perspectives. Nutrients, 2019.
  • Kanter JE., Goodspeed L., Wang S., Kramer F., et al., 10,12 conjugated linoleic acid driven weight los is protective against aterosclerosis in mice and is associated with alternative macrophage enrichment in perivascular adipose tissue. Nutrients, 2018.
  • Kadirareddy RH., Ghanta Vemuri S., Devi Palempalli UM., Probiotic conjugated linoleic acid mediated apoptosis in breast cáncer cells by downregulation of NFkB. Asian Pac J Cancer Prev, 2016. 17 (7): 3395-403.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.