Goda människor har aldrig några baktankar

Låt aldrig andras förseelser förändra ditt sätt att vara eller få dig att tappa tron på allt omkring dig. Lägg aldrig deras skuld på dina egna axlar, utan på de som försökte utnyttja dig.
Goda människor har aldrig några baktankar

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2019

Ibland gör vi oskyldiga misstag. Vi ser inte baktankar eller syften, maskerad själviskhet och falskhet som slås in i goda handlingar från de som egentligen bara vill utnyttja oss. Förseelser, eller snarare svek, är vanligt i dagliga förhållanden.

Det finns de som predikar: “Tänk dig det värsta så kommer du att ha rätt,” men goda människor, eller sådana som vill se det bästa i allt, delar sällan denna synvinkel. Ett ädelt hjärta söker alltid efter det goda i andra, vänder andra kinden till, ger andra chanser och tror på folk.

Låt oss reflektera över det.

Gömd illvilja och maskerad själviskhet

Nyligen överraskade psykologen och forskaren Howard Gardner media med en kommentar som spreds över hela världen. Enligt denna professor vid Harvard och expert på mänsklig intelligens kan dåliga människor aldrig bli bra på sitt jobb. De kan uppnå framgång, men aldrig förträfflighet.

För Gardner är bra människor sådana som söker erkännande, men vars ansträngningar motiveras av allmänhetens bästa och allas fördel. Det är genom denna vision och känsla som en person blir en bra arbetare på jobbet.

Samma sak gäller i privata och sociala omständigheter. Denna personliga förträfflighet kan endast uppnås genom att se efter andras välfärd och respekt. De som inte utövar denna känslomässiga öppenhet och bara vill uppfylla sina egna själviska intressen skapar inte förhållanden. De bygger inte broar och stärker inte band.

Ytterligare ett problem är att människor med goda eller ädla avsikter ofta inte uppfattar andras dåliga avsikter.

Ledsen kvinna

Baktankar

Enligt flera vetenskapliga studier som genomförts av Robert Feldman från University of Massachusetts ljuger 60% av alla människor runt tre gånger per dag i snitt.

 • Det inkluderar utelämningar, överdrifter och allvarliga lögner för att främja själviska intressen. Från det kan vi dra slutsatsen att det finns små vita lögner och stora lögner, där de senare är de mest destruktiva.
 • Det finns vissa som inte tvekar att bete sig bedrägligt för att genomföra sina hemliga planer och baktankar.
 • Experter i mänskligt beteende säger att vi alla, på ett eller annat sätt, försöker gagna alla omkring oss. Vi gör vanligast det genom att uttrycka respekt, erkännande, kärlek, tillgivenhet, vänskap… allt som bör erbjudas fritt och frivilligt.

De som gömmer illvilja och själviskhet i sina hjärtan manipulerar andra för att uppnå sina mål. Det finns en tydlig dissonans mellan deras sanna känslor och handlingarna de visar upp, vilket goda personer generellt inte uppfattar.

Ett ädelt hjärta förväntar sig inte själviskhet

Anledningen till att många med gott hjärta, karaktäriserade av att utöva tillit, respekt och altruism, inte ofta förväntar sig andras själviska handlingar kan bero på följande:

 • Illvilja eller själviskhet visar sig ofta i dolda beteenden som är svåra att se eller instinktiva.
 • Goda människor karaktäriseras av sin empati. Empati är, framförallt, att vara medveten om andras känslor, såsom ledsamhet, lycka, behov, oro…
 • Den mänskliga hjärnan “känner inte empati med illvilja eller själviskhet”, generellt sett. Så den förblir oupptäckt.
 • Något annat att tänka på är att när någon vill utnyttja dig använder de de subtila konsterna vid namn bedrägeri och manipulation. De försöker vanligtvis frammana känslor av ömhet, vänskap och en rad positiva känslor för att få in dig i sina nätverk.

Det är utan tvekan en väldigt komplicerad process.

Drömsk kvinna

Besvikelse

 • En god människas hjärta är ofta besviket, för det är få som har dåligt uppsåt på radarn.
 • Det gör vanligtvis besvikelsen ännu större: man blir besviken av smärtan men också för att man är arg på sig själv över att vi varit naiv.
 • Innan du gör en martyr av dig själv med den typen av destruktivt tänkande måste du lära dig att ta vad som hänt som en lärande upplevelse.

Besvikelser borde öppna dina ögon; låt dem aldrig stänga dem. Om du gör det slutar du vara dig själv, och det får aldrig hända.

Låt aldrig andras beteende och baktankar tvinga dig att bli någon du inte är.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Feldman, R. S., Forrest, J. A., & Happ, B. R. (2002). Self-Presentation and Verbal Deception: Do Self-Presenters Lie More? Basic and Applied Social Psychology, 24(2), 163–170. https://doi.org/10.1207/s15324834basp2402_8
 • Mota, N., Chaves, E., Antunes, M., Borges, R., Paiva, A., & Santos, V. (2017). Contextualized Contribution of Kindness to Favorable Goal- and Circumstantial-Driven Neuropsychological Regulation. Frontiers in Psychology, 8, 1643. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01643
 • Otake, K., Shimai, S., Tanaka-Matsumi, J., Otsui, K., & Fredrickson, B. L. (2006). Happy People Become Happier through Kindness: A Counting Kindnesses Intervention. Journal of Happiness Studies, 7(3), 361–375. https://doi.org/10.1007/s10902-005-3650-z; texto completo
 • Polage, D. (2017). The effect of telling lies on belief in the truth. Europe’s Journal of Psychology, 13(4), 633–644. https://doi.org/10.5964/ejop.v13i4.1422; texto completo

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.