Hur man kan förebygga neonatala infektioner

Förebyggande är nyckeln till att undvika neonatala infektioner, såsom sepsis, som kan vara dödligt för bebisen.
Hur man kan förebygga neonatala infektioner

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Att förebygga neonatala infektioner är mycket viktigt eftersom det är ett allvarligt tillstånd som drabbar nyfödda bebisar och som kan leda till tragiska konsekvenser.

Känner du till vad vi pratar om? Om så inte är fallet så ska du fortsätta läsa för att lära dig lite mer. Vi kommer förklara hur man förebygger detta problem samt dess symptom, diagnos och behandlingar.

Vad är neonatal infektion?

Bakterier i blodomloppet

En nyfödd löper högre risk att utveckla infektioner på grund av brist på mognad hos immunsystemet.

En neonatal infektion, även kallad sepsis, är en blodinfektion som inträffar hos nyfödda och bebisar under 90 dagar gamla. Sepsis kan dyka upp under den första veckan (tidig uppkomst) eller 7-90 dagar efter födseln (sen uppkomst).

I båda fallen inträffar det på grund av:

 • Närvaron av bakterier som E. coli.
 • Vissa familjer av streptokocker (grupp B – GBS).
 • Herpes simplex-viruset (HSV).

Tidig uppkomst av neonatal infektion

Vanligtvis uppstår detta tillstånd mellan 24 och 48 timmar efter bebisens födsel. Detta eftersom den utsätts för bakterier omedelbart efter att den fötts. Riskfaktorerna är:

För tidig förlossning

Om detta sker ökar riskerna för:

Sen uppkomst av neonatal infektion

I dessa fall inträffar infektionen kort efter förlossningen. Det kan vara för att bebisen måste förbli på sjukhuset eller för att den behöver en kateter.

Sätt att förebygga neonatala infektioner

Åtgärder för att förebygga neonatala infektioner

Som alltid är det bättre att förebygga än att behandla. Av denna anledning listar vi nedan de bästa sätten att förebygga neonatala infektioner:

1. Antibiotisk behandling för den gravida kvinnan

Om den blivande mamman lider av tillstånd som korioamnionit (infektion i fostervattnet och moderkakan) eller grupp B-streptokocker, eller om hon tidigare haft en bebis med sepsis, bör hon behandlas för att undvika det igen.

Om den gravida kvinnan lider av en infektion, inklusive herpes simplex, måste hon behandlas för det.

2. Ohygienisk förlossningsplats

Det är viktigt att upprätthålla så bra hygien som möjligt där bebisen ska födas så att man undviker bakterier. Kom ihåg att de är mycket sårbara under de första månaderna i livet.

3. Förebygg sen förlossning efter att vattnet gått

När vattnet går måste förlossningen ske inom 12-24 timmar för att undvika kontaminering.

Symptom på neonatala infektioner

Nyfödd bebis

Har du tvivel ska du alltid tala med en läkare.

Förebyggande åtgärder är vitala för att undvika sepsis, men man måste även hålla koll på symptomen så att man kan vara på alerten:

 • Delar av bebisens hud och ögonvita är gula (även kallat gulsot).
 • Minskade rörelser samt brist på energi och entusiasm vid amning.
 • Konvulsioner.
 • Andningsproblem.
 • Låg puls.
 • Diarré och kräkningar.
 • Lågt blodsocker.
 • Hög temperatur.

Om du märker av dessa eller andra tecken efter att ni kommit hem från sjukhuset bör du tala med en läkare. Inte för att du bör vara rädd, utan bara för att vara på den säkra sidan.

Diagnos och behandling

Bebis undersöks med stetoskop

Behandlingen av infektionen bör utföras så snart som möjligt för att säkerställa snabb återhämtning.

Barnläkaren kommer kolla efter symptomen vi nämnt ovan och troligen även ta prover för att skicka dem på analys.

 • Ett blodprov kommer vanligtvis kräva analys av det C-reaktiva proteinet (CRP), antalet vita blodkroppar samt en blodkultur.
 • Läkaren kan även vilja undersöka cerebrospinalvätskan för att slå fast om det finns några bakterier i bebisens system. I så fall kommer en lumbarpunktion att genomföras.
 • Vidare kan man analysera kulturer från avföring, urin och till och med hud.
 • Om det finns andningsproblem bör en diagnostisk bröströntgen genomföras.
 • Behandling av bebisar under en månad gamla som har feber eller tecken på infektion kräver administrering av intravenös antibiotika omedelbart, även innan diagnos ställt.
 • Om modern tidigare haft några av infektionerna vi nämnt bör bebisen motta behandling även om den inte uppvisar några symptom. Orsakas infektionen av herpes så kan läkare skriva ut en antiviral medicin.
 • Om provresultaten är normala så kan bebisen åka hem. Det kan dock krävs uppföljning.

Att förebygga neonatala infektioner är viktig eftersom de i värsta fall kan leda till döden. Av dessa anledningar måste läkarna hålla ordentlig koll på graviditeten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Committee on Infectious Diseases; Committee on Fetus and Newborn, Baker CJ, Byington CL, Polin RA.. Policy Statement: Recommendations for the Prevention of Perinatal Group B Streptococcal (GBS) Disease. Pediatrics. 2011;128(3):611-616. PMID: 21807694 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21807694.
 • Baley JE, Gonzalez BE. Perinatal viral infections. In Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC, eds. Fanaroff and Martin’s Neonatal-Perinatal Medicine. 10th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:chap 57.
 • Leonard EG, Dobbs K. Postnatal bacterial infections. In Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC, eds. Fanaroff and Martin’s Neonatal-Perinatal Medicine. 10th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:chap 55.
 • Verani JR, McGee L, Schrag SJ; Division of Bacterial Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease, Revised Guidelines from CDC, 2010. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2010;59(RR-10):1-36. PMID: 21088663 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21088663.
  Ultima revisión 4/24/2017

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.