Fördelar med att sova på vänster sida

När du sover på vänster sida främjar du hälsan hos många av organen eftersom det underlättar deras arbete. Bland annat förbättrar du funktioner som cirkulation och matsmältning.
Fördelar med att sova på vänster sida
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 21 oktober, 2022

Vilken sida av kroppen brukar du sova på? Höger eller vänster? Eller tillhör du dem som helst sover på rygg? Experter hävdar att det är allra bäst att sova på vänster sida. Låt oss förklara varför.

5 fördelar med att sova på vänster sida

Kanske titeln på den här artikeln förvånade dig. Du kan vara en av de människor som hittills aldrig har stannat till och tänkt över faktumet att sova i en viss ställning kan vara mer eller mindre fördelaktigt för din kropp. Men allt tyder på att detta val har stor betydelse.

Faktum är att österländsk medicin länge har hävdat att vi alla bör sova på vänster sida av kroppen. En ny studie som publicerats i The Journal of Clinical Gastroenterology har visat oss detta genom några enkla principer, förklarade av Dr. John Doulliard. Vi ger dig en kort genomgång av huvuddragen av denna studie för att du enkelt ska kunna följa dessa råd i praktiken. Vi är säkra på att du kommer bli övertygad.

1. För att främja korrekt lymfdränage

Dr. Doulliard berättar att det är mest naturligt att sova på vänster sida. Denna del är den dominerande sidan av det lymfatiska systemet och det är här det dräneras. Detta system transporterar viktiga ämnen som proteiner, glukos, metaboliter och de ämnen som måste filtreras av lymfkörtlarna och som måste dräneras till den vänstra sidan. Så kom ihåg – det första skälet är just vårt lymfsystem.

2. Av anatomiska skäl

Du kanske inte visste om det, men både magen och bukspottkörteln är belägna något till vänster på kroppen. Om vår sovställning är på denna sida gynnas vår matsmältning. Det är ett sätt att bättre kanalisera magsaften och lättare främja utsöndring av pankreatiska enzymer. Således hjälper vi matsmältningsprocessen lite i taget, istället för på en gång, vilket ofta händer när vi sover på höger sida.

3. För hjärtats hälsa

Sova på vänster sida är bra för hälsan.
Förvånad? Säkert. Den här studien berättar att över 80% av hjärtat befinner sig på vänster sida av kroppen och genom den enkla handlingen att sova på vänster sida gynnar vi vår hälsa på ett enkelt och naturligt sätt – främst med hjälp av lymfsystemet som dränerar effektivare i detta läge. En annan aspekt att beakta är att aortan lämnar vårt hjärta i en båge på vänster sida för att nå buken. Om vi ​​sover på vänster sida pumpar vårt hjärta blodet både lättare och mer optimalt. Har du antecknat?

4. Är du en person som tar tupplurar?

Om du tillhör dem som alltid tar sig en tupplur eller om du känner dig nödgad att göra detta efter att du har ätit väldigt mycket, kom då ihåg att sova på vänster sida. Detta gynnar matsmältningen. Du stiger upp piggare och utan magont. Prova det och upptäck hur bra du kommer må efter en liten tupplur på vänster sida.

5. För mjältens hälsa

Sover gott
Även din mjälte är belägen på vänster sida av kroppen. Detta organ är också en grundläggande del av det lymfatiska systemet, nödvändigt för att filtrera blodet och upprätthålla systemets funktion. Om vi ​​sover på vänster sida av kroppen kan vi utnyttja gravitationen så att våra vätskor förs i riktning mot mjälten. De flesta av vårt lymfsystems uppgifter utförs på denna sida.

Så nu vet du att det ur hälsosynpunkt alltid är lämpligast att sova på vänster sida. Kommer du testa i natt?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hoque, E., Dickerson, R. F., & Stankovic, J. A. (2010). Monitoring body positions and movements during sleep using WISPs. https://doi.org/10.1145/1921081.1921088
  • Jarus, T., Bart, O., Rabinovich, G., Sadeh, A., Bloch, L., Dolfin, T., & Litmanovitz, I. (2011). Effects of prone and supine positions on sleep state and stress responses in preterm infants. Infant Behavior and Development. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2010.12.014
  • Victores, A. J., Hamblin, J., Gilbert, J., Switzer, C., & Takashima, M. (2014). Usefulness of sleep endoscopy in predicting positional obstructive sleep apnea. Otolaryngology – Head and Neck Surgery (United States). https://doi.org/10.1177/0194599813517984
  • Person, E., Rife, C., Freeman, J., Clark, A., & Castell, D. O. (2015). A Novel Sleep Positioning Device Reduces Gastroesophageal Reflux. Journal of clinical gastroenterology49(8), 655-659.
  • Dantas, R. O., & Aben-Athar, C. G. (2002). Aspects of sleep effects on the digestive tract. Arquivos de gastroenterologia39(1), 55-59.
  • Leung, R. S., Bowman, M. E., Parker, J. D., Newton, G. E., & Bradley, T. D. (2003). Avoidance of the left lateral decubitus position during sleep in patients with heart failure: relationship to cardiac size and function. Journal of the American College of Cardiology41(2), 227-230.
  • Penzel, T., Möller, M., Becker, H. F., Knaack, L., & Peter, J. H. (2001). Effect of sleep position and sleep stage on the collapsibility of the upper airways in patients with sleep apnea. Sleep24(1), 90-95.
  • Lee, H., Xie, L., Yu, M., Kang, H., Feng, T., Deane, R., … & Benveniste, H. (2015). The effect of body posture on brain glymphatic transport. Journal of Neuroscience35(31), 11034-11044.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.