Förändringar i ögonlockens position

Det finns olika typer av förändringar i ögonlockens position. Nästan alla av dem är en följd av åldrande och kan kräva kirurgisk behandling.
Förändringar i ögonlockens position
Mariel Mendoza

Skriven och verifierad av läkare Mariel Mendoza.

Senaste uppdateringen: 02 april, 2023

Förändringar i ögonlockens position uppstår vanligen på grund av slapphet i huden och hög ålder. Förändringar kan ske både i övre och nedre ögonlocken.

Det förekommer allra oftast hos äldre vuxna. I denna åldersgrupp varierar prevalensen från 10 % till 17 %.

De påverkar ansiktsharmoniseringen och skapar i vissa fall synproblem. Symptomen på förändringar i ögonlockens position beror på vilken typ av förändring som gäller, och det finns fem beskrivna typer:

 1. Ektropion
 2. Entropion
 3. Ptos
 4. Dermatochalasis
 5. Palpebral retraktion

Rätt placering av ögonlocken

Ögonlocken skyddar ögongloben. Deras funktion är att smörja ögat vid blinkningar. Tårar produceras i tårkörtlarna ovanför ögats inre kant. Denna vätska smörjer, rengör och skyddar ögonen.

Under normala förhållanden har det nedre ögonlocket en fri kant som vilar på ögonglobens yta längs hela dess längd. Detta möjliggör adekvat kontakt med tårsäcken och gör att ögonfransarna har en framåtriktad riktning, utan att påverka ögongloben.

Den fria kanten på det nedre ögonlocket löper från mitten till en tredjedel av ögongloben, utan att exponera ögonvitan eller täcka hornhinnan. I sin tur täcker den fria kanten av det övre ögonlocket två millimeter av hornhinnan.

Placering av ögonlocken.
Hudens slapphet är vanligtvis den primära orsaken till att ögonlocken hänger.

1. Ektropion är en förändring i ögonlockens position

I detta tillstånd är den fria kanten på det nedre ögonlocket utåtvänd, vilket ofta exponerar ögonlockets hud och slemhinna. Exponering av slemhinnan kan orsaka ögonirritation och keratinisering.

Det finns konjunktival rodnad, en känsla av en främmande kropp, överdriven tårbildning (epifora) och det predisponerar också för infektioner på ögats yta. Främsta orsaken till detta är förlust av vävnadselasticitet (hudslapphet) på grund av åldrande.

Det kan också ha sitt ursprung i ansiktsnervförlamning, ärr från trauma eller tidigare operationer. Det kan också vara en konsekvens av konstgjorda tårar som används för glaukom, överdriven solexponering och ögontumörer.

Den initiala behandlingen är användningen av konstgjorda tårar, men för definitiv korrigering krävs kirurgi.

2. Entropion

I detta tillstånd är den fria kanten av det nedre ögonlocket inåtvänd. Således kommer ögonlockshuden och ögonfransarna i direkt kontakt med hornhinnan och kan endast återställas till sitt ursprungliga läge när ögat är hårt stängt. Ögonfransarnas kontakt med hornhinnan kan generera från intraokulära infektioner på hornhinnans samt skrubbsår och sår.

Orsakerna är olika och inkluderar följande:

 • Hudsjukdomar som leder till slapphet
 • Hudsvaghet på grund av ålder
 • Trauma som har orsakat ärrbildning
 • Förlamning av ansiktsnerven
 • Muskelsvaghet
 • Korneala defekter
 • Tidigare operation
 • Ögoninfektion

Symtomen liknar de vid ektropion (epifora, dimsyn, röda ögon, främmande kroppskänsla), men det är i högre grad associerat med synfältsminskning och det är mer aggressivt eftersom det förekommer direkt kontakt med hornhinnan. Behandlingen för detta är kirurgisk.

I vissa fall kan man lindra det med speciella ögondroppar. Botoxinjektioner används också.

3. Ptos är en förändring i ögonlockens position

Ptos kallas det när det övre ögonlocket hänger mer än sin normala position. Det definieras av en asymmetri på mer än 2 millimeter mellan öppningen av båda ögonen eller en nedsänkning på mer än 2 millimeter av det övre ögonlocket över ögongloben.

Ur klinisk synvinkel är huvudsymptomet omöjligheten att upprätthålla en adekvat öppning av ögat. Följaktligen påverkas även synfältet.

Ursprunget kan vara medfött eller förvärvat. I det första fallet talar vi om svaghet i ögonlockets lyftarmuskel. I det andra fallet kan detta bero på hudslapphet, ögonlocksödem, tumörer eller problem med ögonmuskulaturen, såsom myasthenia gravis eller essentiell blefarospasm.

Behandlingen är endast kirurgisk och kräver ingrepp i ögonmusklerna.

Lär dig mer om: Ptos eller hängande ögonlock: Orsaker och behandlingar

4. Dermatochalasis

Detta är en redundans och slapphet i ögonlockshuden, främst i det övre ögonlocket, med en ansamling av rynkor och fettpåsar.

Det visar sig som en utbuktning av det övre ögonlocket eller närvaron av flera små påsar i det nedre ögonlocket. Det kan förekomma förändringar i synfältet på grund av obstruktion.

De flesta drabbade är äldre (över 60 år). Det kan dock också finnas en genetisk komponent.

Lösningen är kirurgisk, med metoden ögonlocksplastik, eller blefaroplastik. Kirurgen resekerar fettpåsarna och avlägsnar överflödig vävnad.

Blefaroplastik.
Blefaroplastik är också ett estetiskt ingrepp. Även om det utförs med samma teknik, är målen olika i de olika fallen.

5. Palpebral retraktion

Detta är ett onormalt högt läge på det övre ögonlocket eller onormalt lågt läge på det nedre ögonlocket. Således är ögongloben inte ordentligt täckt och utsatt för yttre ämnen.

De kliniska manifestationerna beror på vilket medel som kommer i kontakt med ögat. Vanligen innebär det också vanligen en estetisk förändring i ansiktssymmetrin. Det finns vanligtvis återkommande ögoninfektioner och dimsyn.

Orsakerna är olika och inkluderar följande:

 • Tumörer (teratom)
 • Höggradig närsynthet
 • Sköldkörtelsjukdom
 • Vävnadsslapphet
 • Förändring i storleken på orbitalbenen

Behandlingen är endast kirurgisk.

Förändringar i ögonlockens position och kirurgi

Eftersom orsakerna är så varierande och huvudsakligen förknippade med åldrande, går det inte at förhindra förändringar i ögonlockens position, men det går att sätta in tidig behandling. Det är därför viktigt, vid eventuella misstänkta symtom, att gå och träffa en ögonläkare.

Diagnostiseringen är enkel och utförs med hjälp av en oftalmologisk undersökning. Den definitiva behandlingen är kirurgisk.

Denna utförs med ompositionskirurgi eller anatomisk och funktionell rekonstruktion av ögonlocket. Kirurgin kan utföras externt (genom huden) eller internt (genom bindhinnan). Denna operation kräver inte sjukhusvistelse och ger få komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • An, S. H., Jin, S. W., Kwon, Y. H., Ryu, W. Y., Jeong, W. J., & Ahn, H. B. (2016). Effects of upper lid blepharoplasty on visual quality in patients with lash ptosis and dermatochalasis. International Journal of Ophthalmology9(9), 1320.
 • Batista Peña, M., Rojas Rondón, I., Arzuaga Hernández, E., & Guzmán Martínez, M. D. L. (2019). Síndrome de párpado laxo. Revista Cubana de Oftalmología32(4).
 • Bergstrom, R., & Czyz, C. N. (2022). Entropion eyelid reconstruction. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.
 • Hakim, F., & Phelps, P. O. (2020). Entropion and ectropion. Disease-a-Month66(10), 101039.
 • Pellerano, F., Guillermo, E., Garrido, G., & Berges, P. (2017). Congenital orbital teratoma. Ocular oncology and pathology3(1), 11-16.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.