10 FN:s rekommenderade dagliga metoder för att minska klimatpåverkan

10 FN:s rekommenderade dagliga metoder för att minska klimatpåverkan

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

Baserat på FN:s förslag för att minska klimatpåverkan är det en bra idé att ompröva vissa hushållssysslor och konsumtionsmetoder så att de inte blir en börda för klimatkrisen och för vår hälsa. Hur påverkar miljösituationen oss människor? Vidare, vad är det för sysslor och vanor som bör ändras? Ta reda på det i den här artikeln!

Vad är klimatförändringar och hur påverkar det oss?

För det första förklarar FN klimatförändringar som förändringar i temperaturer och vädermönster på lång sikt. Sålunda, enligt institutionen, har mänsklig inblandning varit den dominerande faktorn sedan 1800-talet som driver dessa förändringar på grund av förbränning av fossila bränslen.

Dessutom skadar dessa förändringar miljön, vilket framgår av till exempel bristen på dricksvatten, naturkatastrofer och minskningen av livsmedelsproduktionen, enligt Manos Unidas.

När det gäller mänsklig välfärd kopplar Världshälsoorganisationen (WHO) dessutom effekterna av klimatnödsituationen med dödsfall orsakade av extrema meteorologiska fenomen, inklusive översvämningar, värmeböljor och stormar.

Också Pan American Health Organization varnar för de indirekta effekterna av allergener, luftvägs- och vektorburna sjukdomar, vatten och mat, för att inte tala om de socioekonomiska konsekvenserna, såsom livsmedelssäkerhet, olika gruppers sårbarhet och tvångsförflyttning.

Som ett alternativ för att mildra skadorna stöder WHO förslaget från den mellanstatliga organisationen för klimatförändringar, som uppmanar till att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C, eftersom forskning tyder på att detta är idealiskt för att förhindra katastrofala hälsoeffekter.

Gillar du den här artikeln? Vi tror att du också kan gilla att läsa: Klimatförändringar kan minska antalet födda pojkar

Om du tillämpar följande dagliga vanor kan du minska klimatpåverkan

Emissions Gap Report 2022 betonar vikten av att få ner den globala uppvärmningen under 2 °C, för att minska utsläppen av växthusgaser till 2030. Att bidra till uppdraget är möjligt om vi vidtar de åtgärder som rekommenderas av FN som vi ska prata om här.

1. Slösa inte med energi

Det är troligt att du varje dag gör något som har miljöpåverkan. Greenpeace nämner att det att tillaga frukost, utföra distansarbete och även träning involverar elektricitet, en av de aspekter som utarmar planetens resurser.

Att använda mindre ström innebär att du kan minska din klimatpåverkan. Elbesparande metoder innebär att byta ut glödlampor mot lysdioder, skära ner på värme- och luftkonditioneringstimmar och/eller köpa energieffektiva apparater.

Kom ihåg att mycket av elektriciteten vi använder kommer av gas, kol och olja – vilka alla bidrar till klimatpåverkan.

Ingen despilfarres energi
Att använda vatten på ett ansvarsfullt sätt är en av de viktigaste åtgärderna för att minska vår klimatpåverkan.

2. Minska din klimatpåverkan genom att äta mer grönsaker

Växtbaserad mat innebär mindre användning av energi, mark och vatten, vilket i sin tur leder till lägre utsläpp av växthusgaser. Därför bör du välja en blandad kost som innefattar baljväxter, frukt och grönsaker.

Ett experiment som rapporterats av National Geographic visar att det att äta mindre rött och bearbetat kött, samt att fördubbla intaget av frukt och grönsaker, gynnar hälsan och miljön.

Studien gick ut på att forskarna ändrade kosten för en grupp amerikaner som åt cirka 2 000 kilokalorier per dag. Resultatet visade att det att äta hälsosamt minskar mellan 222 och 826 kilo förorenade gaser per person och år och minskar risken för hjärtinfarkt, typ 2-diabetes och kolorektal cancer med mellan 20 % och 40 %.

3. Tvätta med kallt vatten

Genom att använda lite kallare vatten kan du minimera gasutsläppen eftersom det kräver mindre el. Att diska eller tvätta kläder i kallare vatten är alltså ett plus för miljön.

4. Lufttorka dina kläder

Att aktivera torktumlaren är kontraproduktivt för klimatproblemet, med tanke på energianvändningen och att vissa av dessa maskiner går på metan, en mycket potent gas. Den ideella organisationen Te Protejo menar att lufttorkning är att föredra, eftersom det inte kräver el och därtill även förlänger plaggens livslängd.

5. Återvinn för att minska klimatpåverkan

Återvinning är en annan metod för att skydda klimatet. Faktum är att det går viss energi till spillo i alla led i produktionskedjan vilket ökar föroreningarna.

Water Foundation definierar återvinning som återvinning av återanvändbara råvaror för att tillverka nya produkter, stärka den cirkulära ekonomin och minska sopbergen.

Att köpa begagnat är också ett sätt att återvinna och hjälpa planeten.

6. Slösa inte med mat

Kompostera matrester. World Wildlife Forum kopplar matavfall till slöseri med vatten och energi som gått till att odla, skörda, förpacka och transportera maten. I deponin ruttnar avfall och avger metan.

7. Välj miljövänliga produkter

Har du sett att det finns en blå stjärna på vissa hushållsapparater? Detta är Energy Star-märkningen, vilket innebär att produkten är klassad som att den både sparar pengar och skyddar miljön . På deras officiella webbplats anger de att det finns 50 typer av dessa produkter; alltifrån stora vitvaror och belysning till kontors- och hushållsartiklar.

Köper du vitvaror som har denna klassificering stödjer du arbetet för företag som använder resurser på ett ansvarsfullt sätt och inte förvärrar koldioxidavtrycket.

8. Byt till elbil

En artikel från Världsbanken lyfter fram att i USA, Kina och Europa är elfordon alltmer accepterat som ett alternativ för att minska  klimatpåverkan.

DiarioMotor jämförde CO2-utsläpp från el- och bensinbilar. Deras analys beräknade att elbilar som körde upp till 195 000 kilometer släppte ut 8 785 kilo koldioxid i atmosfären.

Som jämförelse släppte bensinbilar ut 48 216 kilo koldioxid på samma sträcka. Skillnaden är betydande.

9. När du kan, ta dig runt till fots

Enlmigt US Environmental Protection Agency är förbränning av fossila bränslen för transportändamål är en av de huvudsakliga mänskliga aktiviteterna som släpper ut koldioxid. För att minska klimatpåverkan kan vi i stället till exempel gå eller cykla, vilket också har hälsofördelar för oss.

När avstånden är mycket långa är det lämpligt att ta bussen eller tåget. Tanken är att resa med bil så lite som möjligt. Om det är lämpligt att göra det, försök att samåka för att bidra till färre bilar på vägarna, och på så vis minska gasutsläppen från bensin och diesel.

Persona caminando
Att gå till närliggande platser istället för att använda bil minskar effekterna av föroreningar.

10. Justera din termostat

Att reglera kylning och uppvärmning i hemmet hjälper också till att minska klimatpåverkan; båda tjänsterna utgör den största delen av energiförbrukningen i hemmet.

FN rekommenderar en justering av termostaten till en anpassad temperatur enligt årets olika säsonger. Därmed vinner miljön, och din elräkning kommer att minska.

Vi tror att du kanske också kan vilja läsa den här artikeln: Den internationella vattendagen: Klimatförändringar och hälsa

Främja dessa åtgärder för att minska klimatpåverkan

Slutligen är en värdefull metod för att minska klimatpåverkan att sprida budskapet. Berätta för din omgivning om vikten av att ta till sig goda miljövanor i vardagen. Genom att göra detta kan vi snabba på resultaten i och med att fler i befolkningen deltar.

Slutligen betonar utsläppsrapporter att livsstilsförändringar hemma och ute i samhället fungerar som en katalysator för omfattande omvandling. Så nu när du känner till metoderna, vilka förändringar kommer du att göra för planetens välbefinnande?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.