Fjorton steg för en suprakondylär amputation

Huvudmålet med en suprakondylär amputation är att stumpen ska läka ordentligt och utan komplikationer så att patienten kan återgå till sitt normala liv på kortast möjliga tid och med högsta möjliga livskvalitet.
Fjorton steg för en suprakondylär amputation

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

En suprakondylär amputation är en kirurgisk procedur för att skära av ett bäckenben ovanför kondylen; den rundade ändan av benet. Mellan 50 % och 65 % av dessa typer av icke-traumatiska amputationer sker på grund av diabeteskomplikationer.

En suprakondylär amputation utför man när tidigare behandlingar inte lyckats. Detta kräver en acceptansprocess och formuleringen av ett tydligt mål för patienten: att skydda dennes hälsa och försäkra högsta möjliga livskvalitet.

Baserat på detta är målet en bra läkt, stabil stump som en protes kan sättas fast på så snabbt som möjligt. Det ultimata syftet för patienten är att återvända till sitt normala liv så fort som det går.

Generella principer

Behandling med antibiotika är nödvändigt efter en suprakondylär amputation.

Generellt sett kan man klassificera amputationer i större och mindre. En suprakondylär amputation kategoriseras som större, eftersom det gäller en stor yta. Alla amputationer är dock komplexa procedurer oavsett storlek, och måste följa vissa grundprinciper. Dessa är:

 • De involverar alltid behandling med antibiotika för att kontrollera en tidigare infektion eller i förebyggande syfte.
 • Det bör inte finnas någon spänning i ingångspunkterna på hudkanterna. För att förhindra att detta händer måste läkarna hantera de mjuka vävnaderna noggrant.
 • Det bör finnas en rimlig proportion mellan ben och hud och muskel-senlängd. Detta förhindrar spänning och ger god benbeläggning.
 • Att utföra dragningar av nervvägar är viktigt för att förhindra möjliga neurinom i ärret.
 • Samma sak måste göras med ledbrosket och senorna.
 • Förhindra benflis i såret samt vassa kanter.
 • Tvätta det kirurgiska såret upprepade gånger med saltlösning eller rengöringsmedel innan man syr igen.

Läs vidare för att lära dig mer: Antibiotika med brett spektrum: vad är det?

Indikationer och kontraindikationer vid en suprakondylär amputation

Läkare utför en suprakondylär amputation när en tidigare intrakondylär amputation inte har lyckats läka samt när det finns en kontraktion av vadmusklerna, inklusive en böjning av knäleden.

Knäleden går förlorad i en suprakondylär amputation. För att undvika komplikationer med protesen som patienten kommer att använda, är det viktigt att stumpen har tillräcklig längd.

Man rekommenderar inte denna procedur för patienter med kallbrand eller en lårinfektion.

Tekniken för en suprakondylär amputation

kirurger utför amputation

Målet med amputationen är att skydda patientens hälsa och förbättra livskvaliteten när andra behandlingar har misslyckats.

De steg som läkare följer för att utföra en suprakondylär amputation är:

 • Först placerar de patienten i ryggläge.
 • Sedan markerar de en fiskmunsincision .
 • Efter det skär de i huden med en kall skalpell.
 • Kirurgerna skär den subkutana vävnaden upp till aponeuros, eller fodret som täcker musklerna och fixerar dem till benet med en elektrisk skalpell. Vid skärning bör kirurgen lämna tillräckligt med vävnad för stumpen.
 • Sedan identifierar, isolerar och bryter de den ytliga femorala artären och den djupa artären i låret, såväl som ischiasnerven. Det är nödvändigt för att de ska kunna utföra lokalbedövningsinfiltration.
 • De omger lårbenet och täcker hela dess omkrets.
 • Efter det separerar kirurgerna vävnaderna som är knutna till lårbenet. För att göra detta använder de en periosteal hiss.

Slutliga stegen

 • Kirurgerna använder en sårhake för att amputera lårbenet. På detta sätt kan de se till att det finns tillräckligt med mjukvävnad för att täcka benstumpen.
 • Efter det delar kirurgerna benet med en Gigli-såg. De gör detta i en 90°-vinkel mellan sågarnas två ändar. Medan de gör detta måste de ständigt tvätta området med saltlösning.
 • Sedan filar de kanterna på benet.
 • Därefter applicerar de benvax på det avskurna snittet. Sedan trycker de på och sätter benvaxet på det avskurna snittet. Resterna ska kasseras.
 • Efter det försluter kirurgerna stumpen med icke-absorberbara, sterila kirurgiska suturer (som Prolene). Först sutureras de djupare muskelgrupperna för att täcka benytan. Sedan sutureras den ytliga aponeurosen.
 • Slutligen suturerar kirurgerna huden med en silkes-sutur genom att använda det vertikala madrass-stygnet.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • García, L. H. (2009). Calidad de vida de los pacientes amputados de la extremidad inferior. Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica, 66(589), 267-273.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.