Fibrinolys: processen som förhindrar att trombos bildas

Fibrinolys är en naturlig process i människokroppen innebär en nedbrytning av nätverk som bildas av en molekyl som kallas fibrin
Fibrinolys: processen som förhindrar att trombos bildas
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Balansen mellan koagulering och antikoagulering gör att vi kan hålla oss vid liv som människor och fibrinolys är processen som deltar aktivt i denna balans. Vi berättar mer om det i den här artikeln.

Fibrinolys är en naturlig process i människokroppen innebär en nedbrytning av nätverk som bildas av en molekyl som kallas fibrin. Dessa nätverk är de som så småningom bildar blodproppar eller tromboser. Processen fibrinolys förhindrar alltså bildandet av blodproppar och ser till att vissa störningar, som ischemi, inte utvecklas.

Det finns två typer av fibrinolys, beroende på om processen är naturlig eller patologisk:

  • Primär fibrinolys är en naturlig nedbrytning av blodproppar som kommer av alla inblandade biologiska mekanismer.
  • Den sekundära formen är en nedbrytning av blodproppar som kommer av en hälsorubbning, medicinering eller annan främmande orsak. Resultatet av denna typ av fibrinolys är vanligtvis kraftig blödning.

Vad är och hur uppstår en trombos?

En trombos är en blodpropp som inte löses upp och stannar kvar i blodkärlet där den bildats. Denna trombos eller en del av den kan bryta sig loss från kärlet och transporteras genom blodomloppet. När detta händer kallar läkare det för en embolus .

Det innebär att blodproppar är tromboser eller emboli som sitter i blodkärlen. När detta sker blir dessa kärl igentäppta vilket gör att blodet inte längre kan cirkulera ordentligt för att syresätta de involverade organen och omgivande vävnader.

Dessutom är det viktigt att känna till koagulationsprocessen för att förstå fibrinolys. Detta för att man kan säga att det är som en omvänd process. I detta avseende cirkulerar blodet utan koagulation och det finns en balans mellan koagulations- och antikoagulationsprocesserna när en person är frisk.

Vid skada på ett blodkärl utlöser skadan en kedjereaktion som leder till att det bildas en blodpropp för att förhindra fortsatta blödningar. Olika molekyler som trombin och fibrin medverkar i den här processen.

Koagulering gör att fibrinmolekylen kan bli omvandlade till fibrinogen och då bilda ett slags stabilt nätverk. På så sätt ackumulerar sig blodkroppar i detta nätverk för att täta kärlskadorna och förhindra fortsatt blödning.

En kvinna som försöker stoppa näsblod

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Hur man kan läka sår och förebygga ärr

Vad går processen fibrinolys ut på?

Som vi nämnde ovan är denna process motsatsen till processen som vi gick igenom ovan. Det förhindrar faktiskt koagulation och bildandet av blodproppar, särskilt i situationer där dessa inte bör finnas.

Det fibrinolytiska enzymsystemet är komplementärt till koagulationssystemet och fungerar som en mekanism som balanserar bildning, avsättning och eliminering av fibrin. Detta för att stoppa okontrollerad koagulation i de vaskulära och extravaskulära systemen.

Plasmin är det grundläggande enzymet i det fibrinolytiska systemet, och nedbrytningen av fibrin av detta enzym utgör grunden för fibrinolys och trombolys. Plasmin förekommer vanligtvis i en inaktiv form. Man kallar denna form för plasminogen. I sin tur kan man hitta detta plasminogen i två faser:

  • Fri i plasma. Aktivering och omvandling till plasmin är långsam i detta tillstånd.
  • Fäst till fibrin. Här blir plasminogen aktiverat mer selektivt genom verkan av en annan molekyl, vävnadsplasminogenaktivatorn.
En illustration av en blodpropp som förhindras av fibrinolys

En vävnadsplasminogenaktivator är ett specifikt protein i kärlvävnadsceller med hög affinitet för fibrin. Det finns också en annan väg för att aktivera fibrinolys, även om den är av lägre intensitet, och det är genom en plasminogenaktivator av urokinastyp.

Många läkemedel kan aktivera det fibrinolytiska systemet och generera betydande mängder plasmin för att lösa upp tromboser och återställa vaskulär permeabilitet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Operation med plomb och cerklage vid näthinneavlossning

Koagulationsbalansen och fibrinolys

Normal hemostas består av en balans mellan prokoagulerande effekter som orsakar fibrinproduktion genom koagulationsvägar och antikoagulerande effekter. De antikoagulerande effekterna sker genom fibrinolys, som förstör fibrin. Det är denna balans som gör att vi kan hålla oss vid liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ballantyne, C. M., Blumenthal, R. S., Foody, J. M., Wong, N. D., & Lilly, L. S. (2017). Hemostasia, trombosis, fibrinólisis y enfermedades cardiovasculares. In Braunwald. Tratado de cardiología. https://doi.org/10.1016/B978-84-9022-911-8/00099-8
  • Duboscq, C. (2017). El sistema plasminógeno plasmina. Hematología.
  • Nolasco, M., Salcedo, M., & Vázquez-Ortiz, G. (2007). Activación del Sistema Plasminógeno-Plasmina y el Papel de PAI-1 en Patologías Humanas. Revista de Cancerologia 2. https://doi.org/D02125r10.1029/2010jd015128

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.