Epidermala cystor: orsaker och möjliga behandlingar

Epidermala cystor är en sorts klumpar på huden. De är vanligt förekommande, men utgör ingen hälsorisk och har få symptom. Vad är orsaken? Fortsätt läsa för att ta reda på det.
Epidermala cystor: orsaker och möjliga behandlingar
Maria del Carmen Hernandez

Skriven och verifierad av hudläkare Maria del Carmen Hernandez.

Senaste uppdateringen: 02 november, 2022

Epidermala cystor är små, godartade klumpar på huden. De kan uppstå på olika ställen men vanligast är ansiktet, halsen och överkroppen.

Dessa typer av cystor växer långsamt och är sällan smärtsamma. De orsakar sällan obehag, och det är därför som de inte behöver behandling. Fortsätt läsa för att ta reda på huvudorsakerna och tillgängliga behandlingar för dessa oestetiska huddeformiteter.

Vad orsakar epidermala cystor?

Överhuden (epidermis) är det yttersta hudlagret, och består av en tunn yta som skyddar celler som ständigt förnyas. I de flesta fall utvecklas epidermala cystor när celler i överhuden inte stöts bort ordentligt, utan fortsätter att föröka sig istället.

De kan även ligga djupare i huden. En annan orsak till deras uppkomst kan vara en hudskada eller irritation i den yttersta delen av en hårsäck.

Väggarna i denna typ av cysta bildas av överhudens celler, och keratin utsöndras sedan i cystan. Således kan varje skada på en hårsäck eller talgkörtel i huden utlösa en onormal epidermal celltillväxt.

Symptom på epidermala cystor

Epidermala cystor manifesterar sig inte med så många symptom, men de har vissa egenskaper som:

 • En synlig liten, runt formad klump i ansiktet, på halsen eller på överkroppen.
 • Cystans centrala öppning blockeras av en pormask.
 • Huden runt cystan kan rodna om cystan är infekterad eller inflammerad, och det finns en ökad känslighet.
 • Det kan finnas en tjock, gul, illaluktande vätska som rinner ut ur den
Om hudceller inte stöts bort som de ska, kan en epidermal cysta utvecklas.
Om hudceller inte stöts bort som de ska, kan en epidermal cysta utvecklas.

Måste du kontakta läkare?

De flesta epidermala cystor leder inte till ytterligare hälsoproblem och behöver inte behandlas. Sök dock omedelbar hjälp om du observerar följande egenskaper:

 • Snabb tillväxt
 • Det finns en bristning och det leder till smärta eller andra tecken på infektion
 • Cystan sätter sig i ett område som alltid är irriterat
 • Den orsakar obehag på grund av estetiska skäl
 • Den sitter på en ovanlig del av kroppen, till exempel fingrarna
 • Slutligen, om den orsakar feber

Riskfaktorer för epidermala cystor

Vem som helst kan utveckla en eller flera epidermala cystor, men de kan vara mer vanligt förekommande under puberteten. Män är mer benägna att få dem, liksom personer med Gardners syndrom, basalcellsnevussyndrom eller pachyonychia congenita typ 2.

Möjliga komplikationer

Även om det är sällsynt så kan komplikationer uppstå, till exempel:

Diagnos

Läkare bör kunna ställa en diagnos helt enkelt genom att undersöka cystan. Den ser ut som en talgkörtelcysta, men uppkommer inte av samma orsak. Orsaken till epidermala cystor är skador på hårsäckarna eller det yttersta lagret i huden. Således kan en läkare begära en biopsi för att utesluta andra tillstånd om de inte litar på sin diagnos.

Andra diagnoser

 • Dermoidcystor
 • Lipom
 • Pseudocystor vid akne
 • Myxoida pseudocystor

Behandling av epidermala cystor

Epidermala cystor kräver vanligtvis inte behandling, endast de som orsakar obehag på grund av placeringen, av estetiska skäl, eller för att de orsakar upprepade infektioner. Fortsätt läsa för att ta reda på vilka som är de viktigaste behandlingsalternativen.

Snitt och dränering

Denna behandling innebär att man gör ett snitt i cystan. Sedan utövar man ett lätt manuellt tryck för att pressa ut vätskan. Denna procedur är snabb och enkel, men cystan kan återkomma med tiden om utövaren inte gör det rätt.

Denna måste veta att det är nödvändigt att extrahera innehållet i cystan och även kapseln som omsluter den. Annars kommer cystan att återbildas med tiden.

Snittdränering är ett av de första valen vid behandlingar av epidermala cystor.
Snittdränering är ett av de första valen vid behandlingar av epidermala cystor.

Mindre operation

Denna behandling kräver en specialist som kan ta bort hela cystan, inklusive dess inre kapsel. En studie publicerad i tidskriften Medical Sciences beskriver vikten av att skära ut hela slemhinnan i denna cysta för att minska förekomsten av återfall.

En patient som genomgår detta förfarande kommer sannolikt att behöva återvända några dagar senare för att ta bort stygnen. Denna operation är liten, men den förhindrar återväxt i samma område. Men i de fall där det förekommer inflammation eller infektion måste en läkare först behandla detta innan de planerar en operation.

Infiltration

En annan behandling består av att injicera en kortikosteroidmedicin i cystområdet, om det finns en svullnad eller inflammation. Det är dock bara en professionell som kan avgöra detta.

Antibiotikabehandling

Det finns tillfällen då närvaron av en infektion är uppenbar. Således kan en läkare rekommendera en oral antibiotikabehandling som en första åtgärd. De kan sedan utvärdera andra behandlingsalternativ när infektionen avtar.

En tumör är inte nödvändigtvis malign

Epidermala cystor är godartade hudtumörer. De är faktiskt mycket vanliga, och kräver inte medicinsk behandling så länge det inte finns några risksymptom. Försök inte ta bort dem själv, för att undvika infektion eller ytterligare komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Zito PM, Scharf R. Cyst, Epidermoid (Sebaceous Cyst) [Updated 2020 Apr 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499974/
 • Habif TP. Benign skin tumors. In: Habif TP, ed. Clinical Dermatology: A Color Guide to Diagnosis and Therapy. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016
 • Weir CB, St.Hilaire NJ. Epidermal Inclusion Cyst. [Updated 2020 May 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532310/
 • Wollina U, Langner D, Tchernev G, França K, Lotti T. Epidermoid Cysts – A Wide Spectrum of Clinical Presentation and Successful Treatment by Surgery: A Retrospective 10-Year Analysis and Literature Review. Open Access Maced J Med Sci. 2018;6(1):28-30. Published 2018 Jan 10. doi:10.3889/oamjms.2018.027
 • Hoang VT, Trinh CT, Nguyen CH, Chansomphou V, Chansomphou V, Tran TTT. Overview of epidermoid cyst. Eur J Radiol Open. 2019;6:291-301. Published 2019 Sep 5. doi:10.1016/j.ejro.2019.08.003
 • Weir CB, St.Hilaire NJ. Epidermal Inclusion Cyst. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020.
 • Zuber TJ. Minimal excision technique for epidermoid (sebaceous) cysts. Am Fam Physician. 2002;65(7):1409-1420.
 • Hoang VT, Trinh CT, Nguyen CH, Chansomphou V, Chansomphou V, Tran TTT. Overview of epidermoid cyst. Eur J Radiol Open. 2019;6:291-301. Published 2019 Sep 5. doi:10.1016/j.ejro.2019.08.003

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.