När du tränar mer använder du mindre energi

En ny studie har funnit att fysisk aktivitet har en spenderingsgräns för energi. Denna gräns ökar inte med träningens intensitet.
När du tränar mer använder du mindre energi

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

En intensiv träningssession innebär inte att du använder mer energi. Din kropp kan anpassa sig till vad du gör efter tag, vilket kan leda till att du använder mindre energi. Det är i alla fall vad en ny studie hävdar.

Tusentals människor spenderar flera timmar på gymmet. Det har ju sagts att ju intensivare din träning är, desto fler kalorier bränner du. Det stämmer att fysiskt aktivitet hjälper dig att behålla en hälsosam och stabil vikt. Men att anstränga sig alldeles för mycket kan göra träningen mindre effektiv än du kanske tror.

Det är vad en ny studie utförd av Herman Ponzer hävdar. Ponzer är forskare vid University of New York, och hans studie föreslår att människor som utför högintensitetsträning bränner lika många kalorier som de som tränar på en måttlig nivå.

Resultaten publicerades i journalen Current Biology. I journalen sägs det att fysisk aktivitet har en spenderingsgräns för energi. Denna gräns ökar inte med träningens intensitet. Det visar än en gång att den mänskliga kroppen enkelt anpassar sig till förändringar. På så sätt kan den reglera och bibehålla lämpliga energinivåer.

Studien

Tränande par

Under sommaren 2010 hade forskaren Herman Ponzer ett intressant möte med en av de sista jägarstammarna i Afrika: Hadza. Som en del av sin upplevelse ägnade han sig åt att studera deras energianvändning, eftersom de gick över 6 mil varje dag. De använde även sin kroppsförmågor till flera vardagsarbeten.

Ponzer valde en grupp med 30 män och kvinnor från befolkningen. Han bad dem att dricka lite vatten som blandats med väte och syreisotoper. Efteråt undersökte han de frivilligas urin för att utröna deras energianvändning.

Energianpassning

Han trodde att de skulle bränna fler kalorier. De var ju mycket mer aktiva än stillasittande personer i andra delar av världen. Det överraskande var att han fann att skillnaden var minimal… till och med noll. Det berodde helt enkelt på att Hadzakropparna var anpassade till den livsstil de levde. De hade även en energibalans som liknade den hos folk i städer.

De första upptäckterna publicerades 2012 i journalen PLoS ONE. Informationen blev en aptitretare för en annan studie.

Energi och fetma

Ponzers nästa studie publicerades i Current Biology. Denna ifrågasatte vissa metoder som används för att motverka fetma.

Trött kvinna

Detta fokus antog att man för att reducera kroppsmassa måste bränna mer energi med fysisk högintensitetsträning. Men många överviktiga patienter visar på att denna metod inte är så effektiv som man kanske tror.

Innan detta tog Ponzer och hans forskargrupp data från 300 män och kvinnor i en vecka. Han mätte deras nivåer av träning och deras kost.

I analysen observerade han att i början hade den fysiska aktiviteten och energiförbränningen en nära relation. Men efter ett tag av intensiv träning stabiliserades energinivån. Då kan man bara bränna en viss mängd.

Han observerade också att ju mer kroppsfett en person hade, desto mer energi brände de.

Analys av fördelarna med träning

Forskaren poängterade att de inte ville att resultatet skulle orsaka förvirring kring fördelarna med träning.

“Vi vet att träning är väldigt viktigt för hälsan, och den här studien ändrar inte detta faktum, men vi måste också tänka på kosten”.

“Träning kan hjälpa dig att gå ner i vikt, men att tänka på vad du äter kan ha en mycket mer positiv påverkan”, menar han.

Cykla regelbundet för att använda mindre energi

Han var väldigt tydlig rörande denna viktiga aspekt och sade även att man i nuläget inte hade tillräckligt med data om livsstilarna som de frivilliga i studien hade. Han sade vidare att måttlig träning räcker med att man går i rask takt i några km. Med andra ord behöver du bara investera några minuter om dagen.

Forskarna vill nu påbörja en ny studie för att utröna hur kroppen svarar på större fysisk aktivitet för att balansera den energi som görs av med.

För att göra det vill de studera sättet som den mänskliga kroppen svarar på varierande aktiviteter. De kan exempelvis studera immunförsvaret eller de reproduktiva systemen. Det kan förklara kroppens processer i att anpassa sig till större fysiska krav.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pontzer, H., Durazo-Arvizu, R., Dugas, L. R., Plange-Rhule, J., Bovet, P., Forrester, T. E., … Luke, A. (2016). Constrained total energy expenditure and metabolic adaptation to physical activity in adult humans. Current Biology. https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.12.046
  • Pontzer, H., Raichlen, D. A., Wood, B. M., Mabulla, A. Z. P., Racette, S. B., & Marlowe, F. W. (2012). Hunter-gatherer energetics and human obesity. PLoS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040503
  • Westerterp-Plantenga, M. S., Nieuwenhuizen, A., Tomé, D., Soenen, S., & Westerterp, K. R. (2009). Dietary Protein, Weight Loss, and Weight Maintenance. Annual Review of Nutrition. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-080508-141056

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.