Egenskaperna hos en trångsynt person och hur man hanterar dem

En person som är trångsynt uppmärksammar bara information som bekräftar vad han eller hon tror. Hur bemöter du dessa personer på bästa sätt?
Egenskaperna hos en trångsynt person och hur man hanterar dem

Senaste uppdateringen: 28 juni, 2022

En person som är trångsynt uppmärksammar bara information som bekräftar vad han eller hon tror. Är det möjligt att hitta strategier för att föra en dialog med denna typ av person? Lär dig svaret i den här artikeln.

“Nej” är det första som kommer ur munnen på en trångsynt person, följt av en mycket bestämd åsikt. Det är den typen av hållning en kompromisslös och trångsynt person intar.

Han eller hon tillåter mycket lite utrymme att lyssna på andras åsikter eller att modifiera sina egna idéer. Låt oss ta en titt på hur det är att interagera med någon som är just trångsynt.

Hur ser en trångsynt person ut?

Det här är en person som kännetecknas av extrem stelhet. Han eller hon förblir oföränderliga i sina åsikter och beteenden, även när bevis eller fakta visar att det är en bra idé att ändra sig.

De tenderar att låta sig styras av normer och sina egna stela regler, med en känsla av auktoritet och respekt för det som redan har etablerats. De är vanligtvis nästan dogmatiska och tenderar att inte ifrågasätta något som ska bli gjort, utan tar det som en parameter och följer det blint. Dessutom vill de alltid ha rätt och kan vara dömande mot dem som uttrycker avvikande åsikter.

Det är ofta svårt att samexistera med denna typ av personlighet, eftersom de tenderar att placera sig själva i en roll av moralisk överlägsenhet. Men som en fördel (åtminstone ibland) ser närstående personer till att hålla sig inom deras komfortzon. Detta innebär en viss stabilitet och frånvaro av konflikter.

Dessa människor är dock inte öppna för att lära sig nya saker eller prova på nya upplevelser. Därför är trångsynthet ett tveeggat svärd, och det begränsar deras kapacitet för anpassning. Dessa personer möter ofta förändringar med stor ångest och påtagligt obehag.

Det kan också vara svårt att föra en dialog eller arbeta tillsammans med den här typen av personlighet. De kan bara se situationer från sitt eget perspektiv, utan att införliva andra variabler eller ny information.

argumenterar med en trångsynt person

Vi tror att du också skulle tycka om att läsa den här artikeln: Hur man förlåter sig själv för sina tidigare misstag

Vissa egenskaper hos denna typ av person

De viktigaste egenskaperna hos en trångsynt person är följande:

 • De kan inte acceptera att det finns andra synpunkter eller åsikter.
 • De tenderar att bara ta till sig information som bekräftar det de redan vet. Så när de ställs inför ett argument som motsäger vad de tror, ​​försöker de som regel att bortförklara eller ignorera det. Vi kan säga att de är väldigt konservativa i sitt sätt att se världen och att de inte anpassar sig väl till förändringar.
 • Även om de kan tyckas vara väldigt trygga i sig själva, döljer denna trångsynthet ibland osäkerhet, för innerst inne orsakar det okända rädsla. Deras fasta övertygelser är det som får dem att må bra och känna att de har kontroll.
 • De engagerar sig ofta eller deltar i konversationer endast i syfte att förhöra de övriga.
 • De känner sig ofta hotade av andras åsikter. Det är därför de är defensiva.

Den trångsynta attityden tyder mer på en inre osäkerhet än på en djup övertygelse. -Eric Hoffer, filosof

Om du själv har drag av trångsynthet

Några rekommendationer att tänka på om du känner igen att du har den här typen av personlighet är följande:

 • Du måste först inse att du är just en trångsynt person. Hur gör man det? Till exempel, om du upptäcker att du tenderar att ha många meningsskiljaktigheter med personer i din närhet om dina åsikter, om du ofta hör att du är väldigt trångsynt, kanske du kan ta till dig dessa tips för att analysera din situation.
 • Försök att inte ta varje kommentar eller diskussion personligt. Det här är inte en attack mot dig. Det är bara så enkelt att det finns en annan person som tycker annorlunda än du gör i den här frågan.
 • Försök att lyssna på vad andra personer har att säga utan att avbryta. Ställ frågor för att förstå varför han eller hon säger det, utan att ge dig in på olika tolkningar och förklaringar av hur du tycker att det är. När han eller hon talar, lyssna. Ha inte för bråttom med att motbevisa eller svara.
 • Tänk på vart ditt stela och kompromisslösa beteende har lett dig. Utvärdera om resultaten av din position tar dig närmare eller längre bort från dina mål. Tänk också på kostnaden av att inte ändra dig eller ens öppna upp för tanken att någon annan kan ha rätt.
 • Sluta rättfärdiga dig själv genom att säga, “Det här är den jag är“. Vi kan alla förändras om vi är villiga att göra det.

Du kanske är intresserad av den här artikeln: 5 subtila sätt att skada ditt känslomässiga välmående

Om du måste vara nära en trångsynt person

Välj vilka strider du vill ta med omsorg om du har en trångsynt person i din närhet. Gör det inte till ditt mål att ändra någons uppfattning. Tänk istället på vad du behöver för att lösa era meningsskiljaktigheter och släpp resten. Det är inte viktigt.

När du tilltalar den andra personen, peka inte ut deras trångsynthet som ett fast och oföränderligt drag av deras personlighet, utan snarare av deras beteende eller uppförande. Med andra ord, undvik fraser som “du är så trångsynt” eftersom de tenderar att få dem att sluta lyssna och känna sig under attack. Det är bättre att säga något i stil med “för mig ser det ut som att ditt sätt att se på den här saken är lite stelt“.

Ta hand om dina känslor. Att prata med någon som är trångsynt utlöser vanligtvis en kaskad av känslor om vi inte hanterar dem på rätt sätt.

Därför är det viktigt att du är uppmärksam på dina känslor och att du uttrycker dem. Självklart får alla ha sina olika åsikter, men det gör det inte ok att de inte bemöter dig med respekt. Var tydlig med dina gränser.

Det finns inte bara en sanning

Det finns inte bara en sanning

I ett samtal där två personer tror att deras sanning är absolut, blir det svårt att komma överens. Sanningen är att alla har sina egna övertygelser och tankar som nyanseras efter våra personliga erfarenheter.

Därför är det bäst att inte ta något för givet eller anta att något är uppenbart. Detta innebär inte nödvändigtvis att ni kommer att tycka likadant, men det innebär att ni lyssnar på och respekterar varandra.

Slutligen leder trångsynthet inte bara till en intellektuell utarmning på grund av stelhet och oförmåga att ta till sig ny information. Ofta leder det också till konflikter med människor i dessa personers närhet.

Målet är kanske inte det, men det som tas emot från den andra sidan tenderar att gå i den riktningen. Därför är det viktigt att komma ihåg att alla åsikter bör värdesättas, även om vi inte håller med dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Concha, D., Ramírez, M. Á. B., Cuadra, I. G., Rovira, D. P., & Rodríguez, A. F. (2012). Sesgos cognitivos y su relación con el bienestar subjetivo. Salud & Sociedad3(2), 115-129.
 • Cortada de Kohan, N., & Macbeth, G. (2006). Los sesgos cognitivos en la toma de decisiones.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.