Den medicinska örten mattram: fördelar och kontraindikationer

Inom naturmedicinen används örten mattram för att minska feber och olika åkommor. Vi berättar vad vetenskapen säger om dess medicinska tillämpningar.
Den medicinska örten mattram: fördelar och kontraindikationer
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Senaste uppdateringen: 07 november, 2022

Mattram, med det vetenskapliga namnet Tanacetum parthenium, är en växt som tillhör familjen Asteraceae, som även omfattar krysantemum och prästkragar. Örten mattram har vissa likheter med tusensköna och kamomill, på grund av dess blommor med gult i mitten och vita blomblad.

Den kommer ursprungligen från Balkanhalvön, men ha spridit sig till delar av Europa, Asien och Nordafrika. På mitten av 1800-talet introducerade man den i delar av USA. Idag är den känd både för sina prydnadsändamål och sina medicinska tillämpningar.

Som beskrivs i en recension som delas i Pharmacognosy Reviews , tillskrivs den antiinflammatoriska, hjärtstärkande, kramplösande, antitumör- och mensökande egenskaper. Detta beror till stor del på örtens innehåll av fytobeståndsdelar, som bland annat flavonoider, sesquiterpenlaktoner och pinen. Vill veta mer?

Huvudfördelarna med örten mattram

Örten mattram förväxlas ofta med kamomill (Matricaria chamomilla ), på grund av blommornas likhet. Dess blommor är dock något större och ger vanligtvis ifrån sig en stark, bitter lukt. Dessutom varierar dess sammansättning och medicinska användningsområden. Låt oss ta en titt.

Kamomill och örten mattram liknar varandra
Kamomill och örten mattram liknar varandra

Örten mattram kan lugna migrän

En av de huvudsakliga användningsområdena för mattram är att örten kan lindra migrän. Både infusion och kosttillskott med denna ört är populära att använd för att lindra denna åkomma. Detta kan man läsa i en provrörsstudie som rapporterats i tidskriften Pain som visar på intressanta fynd.

I studien fastställde forskare att partenolid – en av växtens aktiva föreningar – hjälper till att hämma serotoninreceptorer, samtidigt som det minskar vasodilatation, inflammation och spasmer i glatt muskulatur. Således hjälper det till att minska frekvensen och intensiteten av migrän.

Kan lindra olika typer av smärta

Migrän är inte den enda smärtan som kan man kan lindra med mattram. I tidskriften Phytomedicine rapporteras om en djurstudie som visar på smärtstillande aktivitet vid andra typer av smärta. Mer exakt drog forskarna slutsatsen att det kan hjälpa till att lindra akut smärta, neuropatisk smärta och ledvärk.

Fler studier krävs för att bevisa dessa egenskaper hos människor.

Anxiolytiska och antidepressiva egenskaper hos örten mattram

Inom folkmedicinen använder man denna växt för att förbättra humöret i fall av ångest och depression. Det finns dock inga bevis hos människor för att bevisa sådana effekter.

Liksom i föregående fall tyder däremot en studie på möss som publicerats i Journal of Ethnopharmacology att örten mattram har terapeutisk potential. Där anges att T. parthenium har en verkningsmekanism som liknar antidepressiva och anxiolytika genom att verka på GABAerga system.

Säkerhet och möjliga biverkningar av mattram

Oral konsumtion av örten mattram anses vara säker för de flesta människor. Kosttillskott och infusion rekommenderas vanligtvis i max upp till 4 månader.

Vissa människor kan dock uppleva oönskade reaktioner, till exempel följande:

 • Diarré
 • Uppblåsthet
 • Dålig matsmältning
 • Förstoppning
 • Halsbränna
 • Illamående och kräkningar
 • Menstruationsförändringar

Om detta skulle hända, är det bästa att avbryta användningen och konsultera en läkare. Samtidigt, på grund av bristen på studier om dess säkerhet, bör gravida eller ammande personer undvika konsumtion. Inte heller för patienter med en historia av allergi mot korgblommiga växter.

På grund av dess partenolidinnehåll är det inte tillrådligt att tugga färska blad av växten. Detta ämne är irriterande och kan leda till besvär såsom munsår, svullnad eller smakförlust. Faktum är att du inte bör applicera det direkt på huden.

Mattram kan orsaka munsår
Munsår är en vanlig negativ effekt av örten när man konsumerar dess färska blad direkt.

Dosering och rekommendationer

Tillskott med örten finns i form av tabletter, pulver och torkade blad. Infusion är vanligtvis den traditionella formen av konsumtion.

Ingen exakt dosering har dock fastställts. Därför bör man vara noga med att följa tillverkarens rekommendationer.

Enligt magasinet Drugs kan dosen vid migrän variera från 50 till 150 mg per dag. Behandlingen bör vara i max 4 månader. Du bör dock alltid i första hand konsultera din läkare innan konsumtion.

Både vid migrän och andra åkommor är örten enbart ett komplement. Det bör alltså inte vara en förstahandsbehandling utan bör åtföljas av annan vård eller terapeutiska åtgärder som föreslagits av en läkare.

Örten mattram kan interagera med och påverka följande läkemedel:

 • Antikoagulerande läkemedel eller kosttillskott
 • Icke-steroida antiinflammatoriska medel
 • Protrombotiska läkemedel
 • Salicylater

Vad ska man komma ihåg om mattram?

Örten mattram är populär som ett adjuvans för att minska migränsymtom och deras återfall. Provrörs- och djurvetenskapliga studier stödjer dessa fördelar. Det behövs dock mer avgörande forskning på människor för att bekräfta dem.

Det kan också hjälpa till vid andra åkommor, men även här finns fortfarande en brist på vetenskapliga bevis. Hur som helst så är det i allmänhet ett vältolererat örttillskott för de flesta. Försiktig konsumtion rekommenderas, helst under medicinsk övervakning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Pareek A, Suthar M, Rathore GS, Bansal V. Feverfew (Tanacetum parthenium L.): A systematic review. Pharmacogn Rev. 2011 Jan;5(9):103-10. doi: 10.4103/0973-7847.79105. PMID: 22096324; PMCID: PMC3210009.
 • Materazzi S, Benemei S, Fusi C, Gualdani R, De Siena G, Vastani N, Andersson DA, Trevisan G, Moncelli MR, Wei X, Dussor G, Pollastro F, Patacchini R, Appendino G, Geppetti P, Nassini R. Parthenolide inhibits nociception and neurogenic vasodilatation in the trigeminovascular system by targeting the TRPA1 channel. Pain. 2013 Dec;154(12):2750-2758. doi: 10.1016/j.pain.2013.08.002. Epub 2013 Aug 8. PMID: 23933184; PMCID: PMC3843982.
 • Di Cesare Mannelli L, Tenci B, Zanardelli M, Maidecchi A, Lugli A, Mattoli L, Ghelardini C. Widespread pain reliever profile of a flower extract of Tanacetum parthenium. Phytomedicine. 2015 Jul 15;22(7-8):752-8. doi: 10.1016/j.phymed.2015.05.006. Epub 2015 May 27. PMID: 26141762.
 • Ernst E, Pittler MH. The efficacy and safety of feverfew (Tanacetum parthenium L.): an update of a systematic review. 2000. In: Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews [Internet]. York (UK): Centre for Reviews and Dissemination (UK); 1995-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK68266/
 • Killoran CE, Crawford GH, Pedvis-Leftick A. Two cases of compositae dermatitis exacerbated by moisturizer containing feverfew. Dermatitis. 2007 Dec;18(4):225-9. doi: 10.2310/6620.2007.06063. PMID: 18021604.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.