De tre ledande orsakerna till depression

Depression måste bekämpas på alla fronter. För att få den under kontroll så att den inte dominerar våra liv måste vi lära oss de ledande orsakerna.
De tre ledande orsakerna till depression

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Idag ska vi titta på tre av de ledande orsakerna till depression, som kan leda till att du drabbas av sjukdomen under ditt liv.

Depression är en välkänd sjukdom som orsakar allvarliga problem när man försöker leda en normal livsstil.

Pessimism, brist på vilja att leva och humörsvängningar är några av karaktärsdragen som påverkar dem som lider av depression.

Blanda aldrig ihop sorg med depression: en är temporär medan den andra varar en lång tid.

Men varför drabbar det så många ? Är det genetiskt? Handlar det om känslor eller emotionell känslighet?

De ledande orsakerna till depression

1. Ledande orsaker till depression: genetik

Gener är av stork vikt när vi talar om sjukdomar som Alzheimers och cancer, men depression passar också in bland dem.

Om någon nära eller avlägsen familjemedlem har lidit av depression löper du 30% risk att också bli drabbad någon gång i livet.

gener och depression kan höra ihop

Normalt gäller att ju närmre den deprimerade släktingen är, desto högre är risken för att även du ska bli drabbad.

Det verkar som att det finns en genetisk predisposition för dessa sjukdomar.

Det betyder inte att man definitivt kommer bli deprimerad, utan att man är mer sårbar än någon som inte har depression i sin släkt.

2. Fysiologi är allt

Till skillnad från psykologer så fokuserar psykiatriker mer på farmakologiska lösningar för mentala åkommor eftersom det ofta är fysiologiska faktorer som orsakar dem.

I fallet depression är serotonin boven i dramat. Det är en neurotransmittor som kan orsaka depression när den inte fungerar ordentligt.

Serotonin har inte bara med depression att göra, utan även ångest, som är nära relaterad.

I fallet depression är serotonin boven i dramat

Depression behöver inte alltid ha en fysiologisk komponent, och läkemedel är inte alltid svaret, men om du blir drabbad kan det vara värt att tänka på som ett alternativ.

3. Personliga problem

Sanningen är att depression kan utlösas av en rad olika personliga problem. De vanligaste fallen är situationer som involverar skilsmässa, sexuellt utnyttjande såväl som åkommor som exempelvis bipolaritet.

Många kvinnor lider av den välkända åkomman “förlossningsdepression” efter att de fött barn, där hormoner spelar en fundamental roll.

Många kvinnor lider av förlossningsdepression

Även om depression kan dyka upp i vilken ålder som helst sker det vanligtvis under ungdomen och i åldrarna 35 till 45.

Depression och förhållanden

Som vi nämnde är genetisk predisposition en påverkande faktor. Men en av de huvudsakliga orsakerna till depression är de förhållanden man upprätthåller med andra.

Om du kommer på dig själv med att vara i ett giftigt förhållande, om du inte kan ta kontroll över ditt liv eller om du har överraskats av en negativ händelse som du inte vet hur du ska konfrontera kan du falla ned i ett depressivt tillstånd.

Det positiva med det är att det finns en väg ut. Även om det är en lång, svår process som kan kräva hjälp från medicinering, så kan man ta sig ut.

Man kan säga att man måste bekämpa depression på många fronter för att helt bli av med den eller åtminstone få den under kontroll.

Orsakerna till depression kan vara många

Eftersom vi idag lever så snabba liv, och så många olika typer av liv där mycket händer runtom oss, är det många som lider av depression, och det kan drabba alla åldrar.

Det viktigaste är att hitta källan till problemet och sedan försöka behandla tillståndet direkt på ett effektivt sätt.

Orsakerna till depression kan vara många, men det finns också lösningar och resurser tillgängliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.