Är cancer ärftligt? Vad du måste veta

Är cancer ärftligt? Vad du måste veta

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2019

Det är en fråga som merparten av befolkningen ställt vid någon punkt: är cancer ärftligt? Om min mor till exempel drabbas av bröstcancer, kommer jag också få det?

Först och främst vill vi klargöra att cancer definitivt har en genetisk komponent. Men bara för att den är genetisk gör inte det “cancer ärftligt”.

För tillfället är sjukdomen så vanlig att de flesta av oss garanterat har en släkting som är sjuk. Eller kanske har någon i ditt liv genomgått detta svåra test och dessvärre inte gått segrande ur kampen.

Men det finns enligt experter vissa typer av cancer som verkar vanligare inom vissa familjer.

Fetma över många generationer eller bruket av tobaksprodukter är faktorer som kan slå fast din potentiella risk.

Å andra sidan vet vi även att det finns olika typer av cancer som är mer troliga att ärvas genom familjeträdet.

Vi vill dock återigen betona vad vi nämnde ovan: vi har att göra med en sjukdom som har en genetisk komponent, men det gör inte nödvändigtvis cancer ärftligt.

Idag vill vi ge dig all information du behöver.

Cancer och genetiskt arv

Cancer Reserach Center vid University of Salamanca (Spanien) publicerade under 2010 en rapport vid namn “Genetisk rådgivning: En guide för att förebygga ärftlig cancer”.

Rapporten försökte urskilja huruvida en genetisk analys kunde fastslå om en person bär på en DNA-sekvens som kan höja risken för att utveckla cancer.

Generellt är möjligheten att du kommer ärva vissa onkologiska sjukdomar från din familj mellan 5% och 10%. Dessa cancertyper har vanligtvis inga kända miljömässiga faktorer.

familjemedlemmar-pa-rad

Cancer beror på en komplex kombination av faktorer

Cancer är en genetisk sjukdom. Den kommer från vissa gener, oavsett om det orsakas av inre eller externa faktorer, och dessa gener ändras och muteras tills cellerna sprider sig.

 • Dessa genetiska variationer kan förvärras av saker som associeras med din livsstil. Miljön du bor i varje dag kan också vara en utlösare.
 • Samtidigt är det vanligtvis en subtil kombination av allt. Risken för att utveckla en tumör endast på grund av ärftliga faktorer är låg.
 • Tobaksbruk, miljömässiga föroreningar och dåliga dietvanor utgör en större fara.

När kan du slå fast om du har en ärftlig predisposition för cancer?

Eftersom cancer vanligtvis beror på en kombination av olika faktorer är det viktigt att ha flera aspekter i åtanke.

 • När samma typ av cancer dyker upp i flera olika familjemedlemmar.
 • När denna cancer påverkar olika generationer: far/morföräldrar, barn, barnbarn.
 • Och när vissa familjemedlemmar får diagnosen i ung ålder (innan 60).
kvinna-med-ros

Cancertyper med en ärftlig komponent

Det finns vissa typer av cancer som har en ärftlig komponent. Riskfaktorn förblir kring 5-10%.

Det är inte särskilt högt, men du måste vara extra uppmärksam och informera din läkare så att du kan få rätt utvärdering.

 • Bröstcancer
 • Äggstockscancer
 • Icke-polycystisk grovtarmscancer
 • Melanom (den farligaste typen av hudcancer)

Finns det ett test som kan fastslå om man kommer utveckla dessa cancertyper?

Det finns flera tester som mycket riktigt kan ge dig information om din risk. Vi vill dock klargöra vissa problem med detta:

 • Dessa genetiska tester kan inte berätta för dig om du kommer utveckla en ärftlig typ av cancer eller inte – de säger bara hur troligt det är.
 • Det första du ska göra är att tala med din läkare. Senare kan denne göra en remiss för genetisk cancerrådgivning.
 • Meningen med det är att studera ärftliga former av cancer och ge råd till dig. Det handlar inte bara om att få resultaten från laboratorietester.
 • De finns även där för att ge råd: här kan du utvärdera din personliga risk och familjerisk. Du kan även lära dig vilka bevakningsstrategier du bör implementera och hur du minskar risken.

Vi vill återigen betona att risken för att utveckla cancer på grund av ärftliga faktorer är låg.

Men eftersom det är en väldigt vanlig rädsla bland befolkningen har genetisk rådgivning skapats för att vara användbar och effektiv.

cancerceller

Om det finns en familjerisk, hur kan man förebygga cancer?

Som vi sa tidigare är det viktigaste att man får bra medicinska råd. Om flera kvinnor i din familj har haft bröstcancer är till exempel det viktigaste du kan göra att genomgå regelbundna bröstundersökningar och mammogram.

Samtidigt ska du komma ihåg att bara den genetiska komponenten vanligtvis inte är vad som får sjukdomen att utvecklas. Cancer dyker vanligtvis upp på grund av andra faktorer som ökar risken och mottagligheten.

 • Det är viktigt att undvika tobaksbruk.
 • Fetma eller att vara överviktig är ytterligare en riskfaktor.
 • En diet som är rik på fett och socker är ytterligare en fara du borde undvika.
 • Led inte en stillasittande livsstil.
 • Att leva i ohälsosamma miljöer eller arbeta med kontaminerade eller förorenande ämnen är ytterligare en risk.

Oavsett finns det alltid experter som kan berätta för dig vilka strategier du måste följa i ditt dagliga liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.