De 3 typerna av sensoriskt minne

Ett sensoriskt minne tillåter oss att anknyta en känsla till våra upplevelser. På så sätt blir de mer betydelsefulla och minnesvärda. Upptäck typerna och hur vi använder dem i vårt dagliga liv!
De 3 typerna av sensoriskt minne

Senaste uppdateringen: 21 juli, 2022

Minnet använder en grupp cerebrala processer som är dedikerade till att tolka, lagra och återställa information. Dttsa är grundläggande för våra inlärningsprocesser. Det är också grundläggande för utvecklingen av vår intelligens. Men det fungerar inte alltid på samma sätt eller delar samma typ av information. Detta innebär att vi i själva verket har tre typer av sensoriskt minne.

Detta är vad som får oss att specifikt komma ihåg i detalj smärtan från den gången då vi brände oss på varmt vatten. Sensoriskt minne förbinder perceptionsprocesser med kognitionen.

3 typer av sensoriskt minne

Vi har tre typer av sensoriskt minne: ikoniskt, haptiskt och ekoiskt.

Låt oss ta en titt på var och en av dessa typer för att förklara dem närmare.

1. Ikoniskt sensoriskt minne

Detta kallar vi också för visuellt minne. Denna minnestyp gör att vi kan komma ihåg flera olika objekt och detaljer ur en scen eller situation på några sekunder.

Det är väldigt användbart för oss eftersom vi senare har processer som gör att vi kan analysera och tolka vad som hänt. Att dessa detaljer ska förbli låsta i vårt minne på lång sikt beror hur stor betydelse vi ger dem.

Som ett exempel, även om det kan verka självklart, tänk på de många olika typerna av spelet memory. Du vet det där spelet där du har kort med mönster eller bilder på, där man ska lägga ihop paren. Du börjar med att lägga ut dem med framsidan nedåt och sedan vänder du på dem ett och ett och försöker komma ihåg var det andra kortet är för att därmed bilda ett par.

Här använder vi just precis vårt ikoniska minne!

Man med huvudet i händerna
För att det ikoniska minnet ska bli långsiktigt måste det förknippas med känslor. Annars glöms många aspekter bort.

Du kanske också är intresserad av: Minnesförlust och glömska – är det normalt?

2. Haptiskt sensoriskt minne

Detta är också känt som taktilt minne. Som namnet antyder är det den typ som aktiveras genom beröring då stimuli når huden.

Det används dock också för vad vi upplever genom muskler, leder och senor. Vi kan det definiera som att vi använder både proprioception och interception i det taktila sensoriska minnet.

Den här typen av minne klarar av att arbeta med cirka fyra eller fem föremål samtidigt, som vi kan interagera med samtidigt som vi till exempel rör, lyfter och skrapar på dem. Minnet används när vi undersöker föremål genom att beröra och interagera med dem.

3. Ekoiskt sensoriskt minne

Detta är också känt som auditivt minne. Det här är den typ som är ansvarig för att förmedla mellan ljudstimulans och minnet.

Även om det är den typ av sensoriskt minne som varar i kortast tid, jämfört med visuellt minne som kan behålla fem till sju fragment av information i upp till fyra sekunder, kan vi också skapa auditiva sensoriska bilder som vi kan lagra under längre tid om vi kopplar dem till ett känslotillstånd.

Naturligtvis gäller att hur länge denna auditiva stimulans finns kvar i vårt sinne också beror på dess intensitet och den inverkan den har på oss.

Funktionerna och fördelarna med att stimulera denna typ av minne

Enligt modalmodellen (Bruning 2002) består minnet av en grupp retentionssystem. När det kommer till den sensoriska sorten är den ansvarig för att behålla stimulans i vårt sensoriska register innan vi förlorar informationen. Med det menar vi att sensoriskt minne lagrar informationen tillfälligt.

Perception fungerar genom att uppmärksamma den stimuli som tas emot. Senare följer det en mönsterigenkänningsprocess genom vilken vi associerar ny information med ett befintligt mönster. Slutligen ger vi stimulansen betydelse. Det är detta som avgör om vi lagrar informationen tillfälligt eller på längre basis.

Därefter är det betydelsen av ett sensoriskt minne och de olika typerna av det som skapar anknutna känslor till upplevelsen. I själva verket gör det upplevelsen mer komplett genom att låta oss uppfatta olika stimulanser. Detta gör dem mer betydelsefulla för oss. Stimulansen kan försvinna, men minnet kommer att finnas kvar och vi kan minnas hur bra eller dåligt det kändes.

Därtill har sensoriskt minne en grundläggande inverkan när det gäller inlärning. Detta eftersom denna process vanligtvis involverar andra kognitiva processer. Det involverar också sinnena och våra perceptionsprocesser.

Ett annat sätt vi kan förstå betydelsen av sensoriskt minne på är genom att tänka på dess betydelse för korttids- och långtidsminnet. Generellt sett varar stimuli bara ett kort ögonblick. Så innan vi ens har haft tillräckligt med tid att förstå vad de betyder, har vi redan glömt dem!

Det är där vårt sensoriska register kommer in.

Kvinna som lägger ihop ett pussel
Spel och övningar som stimulerar minnet hjälper till att förbättra vår retentionsförmåga. För sensoriskt minne är det en bra idé att spela memory, spelet där man grupperar par.

Njut av sinnena

Nu vet du att de olika sensoriska minnena fungerar på sådana sätt så att vi kan skapa ett mer komplett minne av upplevelser. Detta gör oss dessutom mer medvetna om våra upplevelser och hjälper oss att njuta av alla våra sinnen, på ett sätt så att vi kan lagra en berikad idé av ögonblicket.

Å andra sidan kan vi tillämpa det också på andra sätt. Vi kan till exempel använda det i undervisnings- och inlärningsprocesser.

I korsvägen mellan de olika typerna av information kan vi hitta betydande lärdomar. Detta är viktigt när det kommer till att väl välja vilka resurser som ska användas, eftersom vi bara kan hantera en begränsad mängd stimuli på samma gång.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ballesteros, Soledad (1999). Memoria humana: investigación y teoría. Psicothema, 11(4),705-723. ISSN: 0214-9915. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72711401
  • Bruning, R. H., Schraw, G. J., y Ronning, R. (2002). Psicología Cognitiva e Instrucción. Madrid: Alianzal.
  • Ruiz-Vargas, J.M. (2010). Manual de Psicología de la memoria. Madrid: Síntesis.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.