De 3 största skillnaderna mellan stress och ångest

Medan ångest kommer inifrån är stress en extern faktor. Läs mer om några av de stora skillnaderna mellan stress och ångest i den här artikeln.
De 3 största skillnaderna mellan stress och ångest

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Många blandar ihop ångest och stress och tror att de är samma sak. I den här artikeln tittar vi på några viktiga olikheter mellan de två, och gör skillnaderna mellan stress och ångest tydliga, en gång för alla.

Ångest är en reaktion på oro och bekymmer, ankar om det förflutna eller negativa erfarenheter som fortfarande sitter kvar. Till skillnad från ångest beror stress vanligtvis på yttre tryck, någonting du kanske har på jobbet till exempel. Ångest är aldrig positivt, men stress kan vara det. Stress kan göra dig mer produktiv.

Skillnaderna mellan stress och ångest

1. Stress och ångest har olika ursprung

Stress och ångest har olika ursprung

En av de största skillnaderna mellan stress och ångest är att de har olika utlösare, även om det till en början verkar som om de är desamma. Ångest kommer genom en känsla av rädsla som vanligtvis är irrationell, som till exempel rädsla att förlora en närstående,  att vara ensam eller att misslyckas. Stress uppträder å andra sidan när du känner dig överväldigad av skyldigheter och måsten, och inte tror att du kommer hinna med allt. Det kan också komma när du inte har allt du behöver för att utföra en uppgift på bästa sätt. Som exempel har du kanske inte tillräckligt med tid att klä på dina barn före skolan innan du går till jobbet.

2. Ångest är faktiskt ett symptom på stress

Mycket stress kan leda till ångest

Att man lätt blandar ihop stress och ångest beror på att den senare är ett symptom på den första. Men det är bara sant i vissa specifika fall.

Stress är som sagt något som händer vid en viss tidpunkt. Det är någonting som brukar komma och gå. Det finns emellertid faktiskt något som kallas för “kronisk stress . Att leva med en stress du inte kan skaka av dig kan ge upphov till olika problem. Den kan orsaka sömnlösa nätter, leda till tvångstankar och skapa problem hemma. Det är då ångesten ofta smyger sig in som en produkt av stres.

Och när ångesten blir ett följdsymptom av stress kan du samtidigt uppleva en mängd symptom:

  • en grundlig trötthet
  • känna dig känslomässigt sliten
  • få brist på motivation o
  • drabbas av depression.

3. Socialt tryck leder till stress; övertygelser leder till ångest

Skillnaderna mellan stress och ångest är att de har olika utlösare

En annan av skillnaderna mellan stress och ångest är att ångest är ett resultat av de övertygelser som utgör det perspektiv du ser på världen. Om det till exempel finns en grundläggande tro i din familj att alla män överger sina kvinnor så kommer du varje gång du är med din pojkvän eller man vara rädd för det. Denna rädsla kan med tiden bli ångest.

Ångesten kan leda till vissa beteenden, som att du blir kontrollerande, inte litar på honom, att du alltid vill vara tillsammans med honom, och så vidare. Detta beteende kan få den andra personen att ta avstånd och bli frånvarande, vilket förvärrar din ångest. Lösningen? Du måste ändra din övertygelse.

Leva utan stress och ångest: är det möjligt?

Frihet från stress och ångest
Nu när vi har tittat på skillnaderna mellan stress och ångest samt vad de kan bero på kanske du undrar: Är det möjligt att leva utan stress och ångest? Svaret är “nej”. Men, du kan minska utlösarna.

Samtidigt får du inte glömma att det finns någonting positivt med både stress och ångest. Ångest är ett varningstillstånd som uppstår för att göra dig uppmärksam på att du behöver granska ditt sinne (oro, övertygelser) och se vad det är du behöver ändra på. Att förändra ditt perspektiv på saker och ting, samt släppa övertygelser som egentligen inte är dina, kan hjälpa dig att ställa av bördan som väger ner dig.

Stress är ibland någonting som egentligen är väldigt positivt, för det aktiverar dig. Det gör dig mer produktiv och hjälper dig att hålla deadlines. Stressen bör emellertid inte vara ihållande. Se till att stressen bara kommer vid vissa tidpunkter, och låt den inte bli en regelbunden del av ditt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.