Coronavirus hos barn – allt du behöver veta

maj 26, 2020
Barn kan vara asymtomatiska bärare av coronavirus. Därför måste du vara extra uppmärksam på potentiella symtom. Dessutom är barn stora spridare av COVID-19, så de måste också följa förebyggande isoleringsorder.

SARS-CoV-2-coronavirus är det virus som har utlöst pandemin som har skakat om en hel värld. Eftersom det är en ny typ av coronavirus håller forskare fortfarande på att undersöka alla dess effekter och egenskaper. En sak är dock tydlig: effekten av coronavirus är annorlunda hos barn.

Sedan de första fallen uppstod i den kinesiska staden Wuhan i slutet av 2019, är det hos vuxna som man har observerat de flesta fallen. Även om dödligheten är mycket hög bland äldre, orsakar coronaviruset nästan aldrig dödsfall hos barn. Faktum är att infektionen i de flesta fall är asymtomatisk bland barn.

Forskare studerar fortfarande detta fenomen. I den här artikeln förklarar vi hur som helst det som för närvarande är känt om coronavirus hos barn och hur det kan påverka dem.

Vad är coronavirus och vilka symtom ger det?

Coronavirus är en familj av virus med olika undertyper. De första fallen av en ny typ av coronavirus upptäcktes i slutet av 2019. Ursprunget till detta virus är fortfarande okänt, men man misstänker att det muterat från en djurvärd.

Det är en mycket smittsam infektion. Problemet är att detta virus kan ge olika symtom, från en enkel förkylning till lunginflammation och till och med andningsfel. I själva verket påverkar det människor olika, beroende på deras ålder och immunsystem.

Coronaviruset orsakar ett betydande antal dödsfall hos äldre. Men de är inte de enda som drabbats. Även om det är i mycket mindre utsträckning så har dödsfall också rapporterats bland yngre. Huvudsymtomen för denna infektion är feber, hosta och andningsbesvär. Men även om det kan uppstå komplikationer, är det många som är smittade och inte visar några som helst symtom.

Barn hostar i armbågen.
Coronaviruset kan orsaka allt från enkla förkylningar till svår lunginflammation.

Du kanske också gillar: Tvätta dina händer: Coronavirusets största fiende

Coronavirus hos barn

Som vi redan har nämnt, agerar coronavirus annorlunda hos barn. Detta har emellertid ingen betydelse för smittoprocessen utan visar sig snarare istället i form av de nya symtom som uppvisas hos barn. I allmänhet är symtomen mycket mildare och dödligheten är riktigt låg hos barn.

Dessutom har man identifierat flera andra skillnader. En studie publicerad i tidskriften Pediatrics förklarar att andelen barn som utvecklar allvarliga symtom är liten. Ju äldre barnen är desto mer ökar dock risken för komplikationer.

Coronaviruset utgör fortfarande en risk för de barn som har ett svagt immunförsvar eller andningsproblem. Det har uppskattats att nästan 40% av de barn som får infektionen, samtidigt också har en infektion från ett annat virus eller bakterier. Detta faktum gör studien av coronavirus hos barn mer komplex. När det handlar om symtom indikerar samma statistik att cirka 60% av de smittade barnen upplever feber och hosta.

Barn med skyddsmask säger stopp till virus.
Coronavirus hos barn producerar milda former av sjukdomen.

Du kanske är intresserad av: Mutationen av coronaviruset förklarad

Coronavirus hos barn utgör en större risk för överföring

Även om coronaviruset, som vi har noterat, inte verkar utgöra någon större risk för barn, utgör det ett problem när det handlar om överförande av viruset. Barn är en infektionskälla vid all smittsam sjukdom.

Som vuxna blir vi alltmer medvetna om hygienförhållandena som vi måste följa. Barn är dock inte detta, och de flesta av dem vet inte hur man korrekt ska sköta handhygien och handtvätt. Faktum är att de ofta rör vid näsan och munnen.

Därför måste vi som föräldrar, eller vårdgivare, ägna särskild uppmärksamhet åt våra barn. Vi måste vara uppmärksamma på deras symtom för att förhindra komplikationer eller problem, och även hålla större koll på deras hygien. Vi måste vara medvetna om hur komplicerad denna situation är.

Slutligen måste vi betona att du bör förhindra kontakt mellan barn och äldre. Coronavirus kan ofta vara asymtomatiskt hos barn, men det betyder inte att barn inte kan smitta andra. Med allt detta i åtanke måste vi vidta alla försiktighetsåtgärder vi bara kan.

  • Coronavirus (COVID-19) (para Padres) – Nemours KidsHealth. (n.d.). Retrieved March 25, 2020, from https://kidshealth.org/es/parents/coronavirus-esp.html
  • La infección por coronavirus en niños, incluido el COVID-19 | SEPEAP – Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. (n.d.). Retrieved March 25, 2020, from https://sepeap.org/la-infeccion-por-coronavirus-en-ninos-incluido-el-covid-19/
  • Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z., & Tong, S. (2020). Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics. https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702
  • Cai, Jiehao, et al. “A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features.” Clinical Infectious Diseases (2020).
  • Ogimi, Chikara, et al. “Characteristics and outcomes of coronavirus infection in children: the role of viral factors and an immunocompromised state.” Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society 8.1 (2019): 21-28.