Brister du accepterat kan inte användas emot dig

Om vi känner till och accepterar våra brister kan ingen använda dem emot oss. När vi accepterar dem som en del av oss gör de oss starkare.
Brister du accepterat kan inte användas emot dig

Senaste uppdateringen: 04 april, 2019

Alla har brister. Ingen på den här planeten är helt perfekt. Att kunna se våra egna brister och acceptera dem hjälper oss inte bara att acceptera andra, utan även förebygga att andra använder våra brister mot oss.

Många av oss ägnar halva våra liv med att försöka gömma våra fysiska brister med kläder eller smink. Vi beskriver dessa som “irriterande”, men egentligen har de förmågan att helt förstöra vår självkänsla. De är dock inget mer än aspekter som definierar oss som individer. Vi bör därför acceptera dem så snart som möjligt.

Att vara lite överviktig, ha en krokig nästa, ha bröst som är lite för små eller för stora eller att lida av fläckvis flintskallighet är inte sanna brister. De sanna bristerna är istället brist på förståelse och respekt, kritik, själviskhet och aggression. Dessa är vad vi bör sträva efter att ändra hos oss själva.

Vi bjuder in dig att reflektera över det.

Dina brister och mina brister är våra dygder

Det sägs att vi är ett samhälle av rationella lärda, men även känslomässiga analfabeter. Det kan låta dramatiskt, men i verkligheten märker vi i våra dagliga liv att det finns lite empati, ömsesidighet och erkännande för andra, som också har behov och rädslor.

I skolor har ämnet “emotionell intelligens” ännu inte introducerats ordentligt. Istället för att se detta tillvägagångssätt som en multidimensionell aspekt, kapabel att stödja alla ämnen och där lärarna är de bästa exemplen, fortsätter man att lära ut det i isolering några gånger i veckan eller inte alls.

Allt detta får oss att fortsätta uppfostra osäkra barn med låg självkänsla och tonåringar som ser brister hos sig själva, så pass att de gör dessa brister till svarta hål som andra använder emot dem. Det är något komplicerat och svårt som vi måste veta hur man hanterar.

kvinna-i-burk

Självkänslans anatomi

När jag har låg självkänsla hoppas jag att andra, med sina ord och handlingar, ger mig vad jag saknar: självsäkerhet och säkerhet. Jag hoppas även att de ger mig komplimanger och säger att jag inte är lika ful som jag tror eller att de tycker att jag är en bättre person än jag tror.

  • Vi måste förstå att andra inte ska ge eller ta något ifrån oss. Resten av världen ska inte fylla i våra luckor eller lugna våra rädslor.
  • Vi får inte projicera våra egna behov på andra. Istället ska vi kunna bygga våra egna övertygelser och rationalisera vad vi stämplar som brister.
  • Om du tror att fräknarna på ditt ansikte är brister. Eller att din något krokiga nästa är hemsk, inser andra det och påpekar det ibland för dig.
  • Med det sagt är det viktigt att inse att den sanna “bristen” i dessa fall är din låga självkänsla. Detta eftersom den kan säga till dig att du borde vara blyg och sänka din blick på grund av vissa karaktärsdrag du har.

Andra attackerar inte dig på grund av de fysiska kännetecken du ser som negativa. Istället attackerar de din sårbarhet. Därför är det viktigt att höja din självkänsla och se dina brister som dygder.

kvinna-med-lykta

Brister: dygder som gör oss speciella

Vi vill upprepa vad vi sa tidigare: den verkliga bristen finns i hjärtat och kan attackera, förödmjuka och såra andra. Vårt fysiska utseende eller vårt sätt att tänka, känna eller leva kommer aldrig vara en brist eller något klandervärt. Inte så länge vi respekterar oss själva.

  • Problemet är att vi ägnar för mycket tid åt att tänka på vårt yttre snarare än vad som finns inom oss.
  • Vi validerar vårt fysiska utseende baserat på modetrender eller vad andra anser vara “vackert”. Om vi inte passar i formen så exkluderar vi oss själva. Men det är fel sak att göra.
  • Vi kan bara inse hur värdefulla vi är när vi accepterar oss själva.
  • Den som kan se sitt speciella drag som en dygd är lyckligast, för denne anses vara autentisk.
rödhårig-kvinna

Att vara för lång, för kort, ha en leverfläck på kinden, ha lockigt och otroligt rebelliskt hår eller ha för små eller stora bröst är inte en del av ditt egenvärde. Människors skönhet ligger i vår variation, vår originalitet. Om vi alla strävar efter att vara samma så befläckar vi vår essens och skönhet. Det är inte värt det.

Närma dig ditt liv på ett annat sätt och börja höja din självkänsla, ditt sätt att vara, din unika och speciella skönhet.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Baker, C. (2004). Self-esteem, victimisation and perception of peer relationships in obese children and adolescents. Clinical Psychology. Brooks, A. (2016). Narcissism Is Increasing. So You’re Not So Special. The New York Times. Von Hippel, W., & Trivers, R. (2011). The evolution and psychology of self-deception. Behavioral and Brain Sciences.
  • https://doi.org/10.1017/S0140525X10001354

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.