Blodsjukdomen agranulocytos: behandling och symptom

Agranulocytos kan orsaka frekventa infektioner, feber, frossa och andra icke-specifika symptom.
Blodsjukdomen agranulocytos: behandling och symptom

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Agranulocytos är en sjukdom som påverkar blodet på så sätt att antalet granulocyter blir för lågt. Sjukdomen kallas också neutropeni eller granulocytopeni. Symptom på blodsjukdomen agranulocytos är ofta diffusa och svåra att tyda. Enligt den mest utbredda definitionen är att man har denna sjukdom när antalet neutrofiler är lägre än 1 000 – 1 500 celler per kubikmillimeter blod. Det finns fyra typer av granulocyter: neutrofila, basofila och eosinofila granulocyter samt mastceller.

Detta är en sällsynt, men potentiellt allvarlig sjukdom. I den här artikeln ska du få lära dig vad denna sjukdom är och vilka symptom som kan uppstå.

Agranulocytos är en blodsjukdom. Den inträffar då det finns en brist på granulocyter i blodet. Granulocyter är celler som finns i vårt blod och de är främst ansvariga för att bekämpa infektioner.

Varför uppstår blodsjukdomen agranulocytos?

Som vi förklarar ovan är agranulocytos en sjukdom som uppstår när antalet neutrofiler i blodet minskar. Detta kan uppstå på grund av två olika skäl:

 • Ineffektiv granulopoes: Det sker ett fel under bildandet av neutrofiler, vilket äger rum i benmärgen. Därför kan till exempel en ryggradssjukdom vara orsaken till detta. Till exempel kan det uppstå på grund av aplastisk anemi eller leukemi.
 • För tidig förstörelse eller användning av neutrofiler: Om dessa processer sker snabbare än benmärgen kan bilda nya neutrofiler kan agranulocytos utvecklas. Neutrofiler är de celler som ansvarar för att bekämpa bakterieinfektioner. Som ett resultat börjar de att arbeta övertid i dessa situationer.
 • Å andra sidan kan för tidig förstörelse uppstå på grund av vissa mediciner, såsom metamizol. Detta kan också hända på grund av strålning eller autoimmuna processer.

Du kanske också vill läsa:  10 tecken på leukemi som ofta förbises

De möjliga orsakerna till agranulocytos kan vara:

 • Genetisk: När produktionen av cellerna förändras av ett problem i generna.
 • Medfödd: I vissa fall kan du födas med denna sjukdom.
 • Förvärvad: Agranulocytos kan orsakas av läkemedel eller som en följd av tumörer.
person med Agranulocytos i sjukhussäng

Hur agranulocytos klassificeras

Svårighetsgraden av denna sjukdom klassificeras enligt antalet neutrofiler i blodet. Således är de olika klassificeringarna:

 • Mild: Antalet neutrofiler är mindre än 1 000 – 1 500 celler/kubikmillimeter blod.
 • Måttlig: Antalet neutrofiler är mindre än 500 – 1 000 celler/kubikmillimeter blod.
 • Allvarligt: ​​Antalet neutrofiler är mindre än 500 celler/kubikmillimeter blod.

Symptom vid blodsjukdomen agranulocytos

De flesta uppvisar inga specifika symptom på agranulocytos. I själva verket kan sjukdomen till och med gå förbi obemärkt.

Några vanliga symptom man kan ha vid agranulocytos är dock:

 • Feber över 38°C, vanligtvis åtföljd av frossa och svettningar.
 • Hosta och andnöd.
 • Svaghet och trötthet.
 • Munsår och bensår.
 • Obehag när man urinerar.
 • Kräkningar och diarré.

För kvinnor kan det dessutom ske en förändring i vaginala flytningar. Det viktiga är att veta att patienten lider av infektioner oftare. Det brukar också handla om mycket ovanliga eller sällsynta infektioner.

Diagnos

Läkare kan komma att misstänka denna sjukdom när patienten ofta drabbas av infektioner. Först beställer läkaren ett blodprov som kan upptäcka ett lågt antal granulocyter om patienten har sjukdomen. Man kan också undersöka benmärgen genom en biopsi eller aspiration.

Andra tester som kan hjälpa läkaren att komma fram till en korrekt diagnos:

Agranulocytos: blodprov


Behandling av agranulocytos

Hur behandlingen ser ut beror på orsaken och svårighetsgraden av fallet och vilka symptom på agranulocytos som patienten uppvisar. Om orsaken är farmakologisk måste patienten sluta ta läkemedlet som orsakar detta tillstånd omedelbart. Om detta inte går, bör patienten helst försöka ersätta läkemedlet med ett annat. Läkaren bör också beställa kontroller genom blodprov.

Vid infektion bör patienten ta antibiotika. Den vanligaste strategin är att ta antibiotika mot de vanligaste mikroorganismerna. När agranulocytos beror på en autoimmun störning kan kortikosteroider ge goda resultat.

Idag finns det också mer specifika behandlingar, såsom:

 • En leukocyttransfusion.
 • Granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF): Detta är en metod som stimulerar benmärgen att producera fler granulocyter. Denna behandling är särskilt effektiv hos personer vars agranulocytos beror på kemoterapi.
 • Benmärgstransplantation: Detta är reserverat för fall där andra behandlingar inte har fungerat. En frisk benmärg kan producera friska granulocyter. Men det är svårt att hitta kompatibla donatorer.

Du kanske också är intresserad av:  Hur ofta bör man ta blodprover för att skydda hälsan?

Slutsats

Agranulocytos är en komplex blodsjukdom. Det är nödvändigt att söka läkarvård om du lider av infektioner ofta och misstänker att du kan ha detta tillstånd. Du bör också ta dig till en läkare om du känner dig svag, har feber eller andra symptom som vi nämner ovan. En läkare kan genomföra lämpliga undersökningar och föreskriva nödvändiga behandlingar.

Orginalartikel


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.