Kan bh-användning leda till bröstcancer?

· september 1, 2015
När du inte använder en bh stimulerar den naturliga kroppsrörelsen lymfcirkulationen. Detta hjälper till att eliminera gifter och kan minska risken för tumörer.

Bh:ar, gördlar och andra former av stöd används av de flesta kvinnor nu för tiden. Dels ger de brösten ett fastare utseende och dels är de en del av din stil eftersom klädesplagget kan vara ett av de mest attraktiva när det kommer till konsten att förföra. Sedan förra seklet har studier dock visat att bh:ar kan ha negativa effekter på brösthälsan och kan öka risken för att utveckla bröstcancer. Bh:ar kan därmed vara kvinnors värsta fiender.

Enligt undersökningar kan användandet av en bh (det är viktigt att klargöra att detta refererar till de modeller som drar ihop eller utövar tryck på denna del av kroppen) i flera timmar per dag förhindra den lymfatiska dräneringen av brösten och höja deras temperatur, vilket kan öka risken för bröstsjukdomar.

Bh:ar och lymfcirkulationen

Sedan 30-talet har studier utförts för att fastställa sambandet mellan bh-användning och bröstcancer. Studierna har sedan dess fortskridit och en av de senaste visade att bh:ar kan komprimera lymfkörtlar och passager, vilket försvårar eliminering av gifter genom naturligt lymfdränage. Dessa ansamlas i brösten och över tid bildas cystor, fibrösa knutor och i vissa fall cancertumörer.
Bröstcancer
När kvinnor använder fel bh:ar av fel storlek trycks deras bröst ihop samtidigt som kapillärer och lymfatiska vener komprimeras och cirkulationen hindras. Och som om detta inte vore nog kan bh:ar också höja temperaturen av brösten avsevärt på grund av det material som täcker brösten och det tryck som utövas på dem. I vissa fall har bröst som är på väg att utveckla eller redan drabbats av bröstcancer högre temperatur än friska.

Fria bröst: en naturlig massage

När en kvinna inte använder en bh och hennes bröst är fria rör de sig naturligt vilket ger en sorts massage som stimulerar god cirkulation hos lymfkörtlarna. Detta främjar i sin tur den naturliga elimineringen av gifter och minskar risken för cystor och tumörer.

Utöver detta har det visat sig att kvinnor med fria bröst tenderar att drabbas av färre obehag och smärtor jämfört med kvinnor som använder bh. Två brittiska kirurger som specialiserat sig på bröstsjukdomar bestämde sig för att göra ett experiment för att fastställa om användningen av en bh kan minska bröstsmärtor. Resultatet visade att de som inte använde en bh i 3 månader kände färre smärtor och hos vissa försvann smärtorna helt.

Ett konstruerat behov hos dagens kvinnor

Bröst
Textilindustrin har haft stora framgångar genom att producera bh:ar av alla de slag, vilket har lett till uppfattningen ​​att om du inte använder en bh kan brösten bli hängiga. Många kvinnor är fast i denna uppfattning och en del har till och med en bh på när de sover. Men sedan 1978 har flera studier gjorda i Frankrike, USA, Japan och Storbritannien visat att i motsats till vad många tror kan bh:ar faktiskt bidra till hängiga bröst. Detta är en mycket omdiskuterad fråga eftersom myten om fria bröst och hängighet har fortsatt trots brist på studier som backar upp den.

De senaste studierna som genomförts i Japan och Frankrike visade, tvärtemot mångas uppfattning, att användningen av en bh inte leder till att brösten hålls fasta, och inte heller att de lyfts eller att det förbättrar hudkvaliteten.

Hur kan detta förklaras?

När en kvinna använder en bh nonstop avstannar funktionen i bindvävssträngar och hudmuskler, som fungerar som naturliga bröststöd, vilket leder till att brösten förlorar sin fasthet och blir alltmer hängiga med tiden.

Brösten är täckta av ett fint och mycket motståndskraftigt membran som gör dem starkare samtidigt som det utför sin funktion. De har också ligament som fungerar som ett slags skyddsnät. Av just denna anledning får många kvinnor en oönskad spänd känsla när de slutar använda en bh. Det är inte på grund av att brösten är på väg att bli hängiga, utan för att de börjar arbeta för att försöka återuppbygga sin fasthet.